صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر در پرتوی نسل سوم حقوق بشر( با تاکید بر کشور ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان (خوراسگان)، ایران.

چکیده

از میان برداشتن مرزهای سنتی و زیست در فضای سایبر ایجاب می‌کند با اصلاح قوانین و مقررات موجود و وضع قوانین و مقررات جدید و شیوه‌های خاص برای ساماندهی این وضعیت نوپدید، در راستای تضمین حقوق شهروندان گام برداشت. بدون تردید وضع و تصویب قوانین و مقررات مربوط به فضای سایبر بدون تاثیر پذیری و در نظر گرفتن قواعد بین-المللی حقوق بشر، امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این نوشتار- که به روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد- به بررسی این مساله پرداخته شده است که مقررات تنظیم شده در خصوص فضای سایبری چگونه می‌تواند در صیانت از حقوق شهروندی از حیث انطباق با موازین نسل سوم حقوق بشر موثر باشد؟ بر اساس مطالعه انجام شده مقررات سایبری در صورتی که منطبق با موازین و معیارهای حقوق بشر و با نگاهی نو بر اساس نیازهای جدید فضای نوپدید سایبری، بازنگری یا تدوین شده باشند می‌توانند در صیانت از حقوق شهروندی و به خصوص حق بر توسعه از نسل سوم حقوق بشر نقش موثر و قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Safeguarding Citizenship Rights in the Cyberspace in the Light of the Third Generation of Human Rights (with an emphasis on the rights of Iran)

نویسنده [English]

  • Leila Raisi
Associate Professor at Law Dep. Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan), Iran.
چکیده [English]

Removing the traditional boundaries and living in cyberspace require that by reforming existing laws and regulations and establishing new law and regulations and also to codify specific laws and procedures for organizing this new state of affairs, steps have been taken in order to guarantee the rights of citizens. Undoubtedly, it would not be possible to establish and approve these regulations without affecting and observing the international human rights law.

This article, which is descriptive and analytic, addresses the issue of how can regulated cyber-security regulations be effective in protecting citizens' rights in terms of compliance with the human rights standards of the third generation?

According to the study, cyber law and regulations could play a significant and significant role in protecting civil rights, and in particular the right to development of the third generation of human rights, if they are in accordance with human rights standards, international rules and global norms.

Key words: cyber space, civil rights, human rights, third generation . guarantee

کلیدواژه‌ها [English]

  • . Key words: cyber space
  • civil rights
  • human rights
  • third generation. guarantee