هوش سیاسی و ذهن‌آگاهی رهبران آمریکا و کره شمالی و تاثیر آن‌ بر روابط دو کشور در بازه زمانی 2017 تا 2019

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

4 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

بحران روابط کره شمالی و ایالات متحده آمریکا در برنامه هسته‌ای و موشکی این کشور از دیرپاترین بحران‌ها در نظام بین‌الملل معاصر است. پیشرفت توقف‌ناپذیر برنامه هسته‌ای کره شمالی در کنار تمایل و اراده آمریکا برای از بین بردن توان تهدیدزای این کشور سبب شده است تا نه تنها بحران موجود تداوم داشته باشد بلکه بر شدت آن نیز افزوده شود. با در نظر گرفتن سنت فکری رهبری در کره شمالی و پیوند برنامه هسته‌ای با هویت دفاعی و سیاسی این کشور از یک سو و روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا با رویکرد تهاجمی‌تر در مقایسه با باراک اوباما بیش از هر زمان دیگری تشدید بحران میان کره شمالی و آمریکا را ایجاد کرد. پرسش اصلی که مطرح می‌شود این است چگونه هوش سیاسی و ذهن‌آگاهی بر تصمیم‌گیری رهبران سیاسی دو کشور آمریکا (ترامپ) وکره شمالی (کیم) اثرگذار بوده است؟ فرض ما در این تحقیق این است که هوش سیاسی و ذهن‌آگاهی بر نحوه تصمیم‌گیری رهبران دو کشور کره شمالی (کیم) و ایالات‌متحده (ترامپ) تأثیرگذار بوده است. با توجه به پیچیدگی و چالش‌های روابط دو کشور آمریکا و کره‌ شمالی تلاش می‌شود تا با روش کیفی و تفسیری- تطبیقی و نوعی تحلیل محتوا، بررسی تطبیقی و شناخت دقیق از هوش سیاسی و ذهن‌آگاهی رهبران سیاسی دو کشور، تاثیرات آن بر روابط دو کشور به درستی تبیین شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد هوش سیاسی رهبران سیاسی این دو کشور کاملاً بر نحوه و کیفیت روابط دوجانبه آنها اثرگذار بوده و پیامدهای سیاسی- امنیتی خاصی را به دنبال آورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political Intelligence and Mindfulness of US and North Korean Leaders and Its Effect on Bilateral Relations within 2017-2019

نویسندگان [English]

 • Soheil Rajabi 1
 • Mohammad Bagher Khorramshad 2
 • Ebrahim Mottaghi 3
 • Ahmad Ashrafi 4
1 PhD Student of International Relations Department, Shahrood Branch, Islamic Azad University. Shahroud, Iran.
2 Professor of Political Science at Allameh Tabatabai University
3 Professor of Political Science, University of Tehran
4 Assistant Professor of Political Science Department, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

In the contemporary international order, US-North Korea relations have long been fraught with a crisis over North Korea’s nuclear and missile program. The unrelenting march of the North Korean nuclear program and the US’ desire or will to destroy this threat have not only prolonged this crisis but exacerbated it. The North Korean leadership’s intellectual tradition, the nuclear program’s link to the nation’s defense and political identity, and the incoming Trump administration’s more aggressive policies compared to the Obama administration all contributed to the US-North Korean tensions. The main question concerns the effect of political intelligence and mindfulness on the decisions of American (Donald Trump) and North Korean (Kim Jong-un) leaders. The research hypothesis states that political intelligence and mindfulness have affected the decisions of North Korean and American leaders to unprecedented levels. US-North Korea relations are fraught with complexities and challenges. Therefore, this qualitative interpretive-comparative content analysis aims to gain a better insight into both leaders' political consciousness and mindfulness and its effect on bilateral relations. The findings show that the political intelligence of both political leaders affects their bilateral relations with specific political-security outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political consciousness
 • United States
 • intelligence
 • North Korea
 • Trump
 1. ابراهیمی، ‌مهراب.، (1400). رقابت استراتژیک ابرقدرت‌ها؛ نقش و جایگاه چین و آمریکا در پرونده هسته‌ای کره شمالی. پژوهش ملل، 70 (6)، 90-69.
 2. باقری، علی.، درج، حمید. (1397). سیاست دونالد ترامپ و مسأله هسته­ای کره شمالی. فصلنامه سیاست جهانی، شماره 2، تابستان.
 3. بامدادی، جلال.، صدق پور، صالح. (1377). هوش چیست؟. لوح، شماره 3.
 4. پیلار، پل. (1396). ترامپ به دنبال رئالیسم سیاسی نیست، سایت دیپلماسی ایرانی: http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1969310.
 5. خداوردی، حسن.، غفاری چراتی، علی اصغر. (1399). تجزیه و تحلیل رفتار ترامپ از منظر تحلیل لایه‌ای علت، فصلنامه علمی مطالعات روابط بین‌الملل، 13(51)، 14-25.
 6. خسروی، حسن. (1400). تحلیل و آسیب شناسی گزارشات نهادهای سازمان ملل متحد در خصوص نقض حقوق بشر در کره شمالی. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 17(4)، 25-7.
 7. خسروی، بهنام.، گوهری مقدم، ابوذر. (1398). چشم انداز مذاکرات آمریکا و کره شمالی در دوره ترامپ تا انتخابات 2020 آمریکا، پژوهشنامه رسانه بین‌الملل، 4.
 8. دهشیار، حسین. (1395). دونالد ترامپ در کاخ سفید، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 305.
 9. سلیمان­زاده، سعید.، امیدی، علی.، براتی، سحر. (1397). راهبرد سیاست خارجی ترامپ: هیبرید نوزانزواگرایی- واقع­گرایی، فصلنامه مطالعات راهبردی، 8(28)، 19-29.
 10. شریعتی نیا، محسن.(1397). مذاکره با آمریکا، تجربه ناموفق کره شمالی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 16118.
 11. شهرام نیا، امیرمسعود.، ملائی، صابر. (1389). تحلیل تأثیر آگاهی سیاسی معلمان بر شرکت در انتخابات، پژوهشنامه علوم سیاسی، 6(1).
 12. عالم، عبدالرحمن. (1381). بنیادهای علم سیاست، تهران، نی.
 13. کاظمی، علی اصغر.(1374). آگاهی واژگون، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 14، 134-133.
 14. کبیری، افشار.، سعادتی، موسی.، قاسمی، الناز. (1398). بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تبیین آگاهی سیاسی دانشجویان. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، 5(19)، 24-34.
 15. کریمی فرد، حسین. (1397). سیاست خارجی ترامپ و واقعیت‌های نظام ‌بین‌الملل. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 7(8)، 14-25.
 16. کلانتری، عزت­الله.، فرخی­برفه، محمدحسن.، غنچه­پور، موسی. (1399). تحلیل گفتمان انتقادی توئیت­های دونالد ترامپ بر اساس مدل ون­دایک. فصلنامه زبان­پژوهی دانشگاه الزهرا، 12(34)، 51-62.
 17. ملکی، سارا.، اسماعیلی سنگری، محمدحسین. (1399). تبیین سیاست خارجی دونالد ترامپ در رویارویی با بحران هسته‌ای کره شمالی: واکاوی متغیرهای سطح تحلیل خُرد.فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 17(1)، 19-1.
 18. ممبینی، یعقوب.، ممبینی، فریبا. (1392). الگوی نظری رهبری تحول آفرین مبتنی بر هوش سیاسی. توسعه سازمانی پلیس، 46(12)، 60-37.
 19. یزدان فام، محمود. (1395). سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی، 19(4)، 88-98.
 20. Adams, S. M., Zanzi, A. (2005). Developing Political Intelligence for Making Feasible Decisions. Journal of Management Development, 25: 350-367.
 21. Ashraf, F& Iqbal, M. Z. (2011). A research agenda on the leader’s political intelligence for effective change management. African Journal of Business Management, 5(14), 5798-5806.
 22. Boddewyn, J. J. (1994). International - Business Political Behavior: New Theoretical Directions. Academy of Management, 19: 119-143.
 23. Cherkaoui, M. (2016). Clinton versus Trump: Two-Distant Visions for America. Available at: http: //scar. gmu. edu/sites/default/files/MCherkaoui%20 Report% 20on% 20US% 20Politics.pdf. pp 1-17.
 24. Cook, S. & Macaulay, S. (2004). Change Management Excellence. London; Stirling, VA: Kogan Page.
 25. Ferris, G. R., Bickle, P. B., Kramer, J., Zettle, I., Solga, J., Noethen, D. & Meurs, J. A. (2008). Political Skill Construct and Criterion - related Validation: A Two - study Investigation. Journal of Managerial Psychology, 23: 744-771.
 26. Jervis, R. (2017). ISSF Policy Series: President Trump and IR Theory”. Available at: https: //networks.h-net.org/node/.../issf-policy-series-president-trump-and-ir-theory.
 27. Johnson, D. & Tierney D. (2007). We Shall be Smashed: The Munich Crisis, under confidence, and War, Unpublished manuscript.
 28. Larres, K. (2017). Donald Trump and America’s grand strategy: US foreign policy toward Europe, Russia and China.Global Policy, 1-19.
 29. Levy S. J. (2013) Psychology and Foreign Policy Decision Making, Rutgers University, The Oxford Handbook of Political Psychology, 2nd ed. Edited by Leonie Huddy, David O. Sears, and Jack S. Levy. Oxford: Oxford University Press, Available at:https://www.surrey.ac.uk/politics/research/researchareasofstaff/isppsu
 30. Nasel, D. D. (2004). Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence: A Consideration of Traditional Christianity and New Age/individualistic Spirituality. Unpublished Thesis, Australia, the University of South Australia.
 31. Newyork Times. (2019). July, 27
 32. Overhaus, M., & Brozus, L. (2016).US foreign policy after the 2016 elections: Presidential contenders' opposing concepts and domestic political dynamics (No. 33/2016). SWP Comments.‏
 33. Padden, B. (2018). US Election Calendar Could Factor into N. Korea Talks. Available at: https://www.voanews.com/usa/us-election-calendar-could-factorn- korea-talks.
 34. Perrewe, P. L., Ferris, G. R., Frink, D. D., Anthony, W. P. (2000). Political Skill: An Antidote for Workplace Stressors. Academy of Management Executive, 14: 115 - 123.
 35. Stone J. J. (2011) Catalytic Diplomacy: Russia, China, North Korea and Iran, New York, Catalytic Diplomacy.
 36. Tetlock, P. E. (1998) Social Psychology and World Politics, In D. Gilbert, S. Fiske, and G.
 37. Trump, D. (2015). Crippled America: How to Make America Great Again, Translator Mohtasham, S., Et.al. Tehran: Third Edition.
 38. Wright, Thomas. 2016. The 2016 presidential campaign and the crisis of US foreign policy. Available
 39. at:https://www.lowyinstitute.org/publications/2016-presidential-campaign-and-crisis-us-foreign policy.