تاثیر متغیر ایران بر روابط نظامی، اقتصادی،سیاسی چین و رژیم اسرائیل

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

ایران و رژیم اسرائیل دو خصم منطقه‌ای در غرب آسیا، هر دو روابط نزدیکی با چین دارند، موقعیت و جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه باعث گردیده بتواند به عنوان یک متغیر بر روابط دوجانبه رژیم اسرائیل و چین اثرگذار باشد. پرسش کلیدی در این مقاله این است که متغیر ایران چگونه روابط چین و رژیم اسرائیل را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ روش پژوهش در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای به‌صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. نتایج حاصله از این پژوهش موید آن است که ملاحظات چین نسبت به موازنه قوا در غرب آسیا از یک سو، میان بازیگران اصلی منطقه همچون ایران و رژیم اسرائیل، همچنین ملاحظات استراتژیک چین به بازیگری ضد آمریکایی ایران در مقابل متحدان آمریکا در منطقه غرب آسیا از جمله رژیم اسرائیل از سوی دیگر، نهایتاً حفظ ایران به عنوان زنجیره تامین با ثبات انرژی، روابط چین و رژیم اسرائیل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تجدید نظر طلبی و بازیگری ضد آمریکایی ایران در ساختار نظام بین الملل، درمواجه با نقش‌آفرینی سایر قدرتهای طرفدار حفظ وضع موجود در منطقه‌ خاورمیانه، مانند ترکیه، عربستان و رژیم اسرائیل، ایجادگر موازنه‌ای است که ماحصل آن را بر ثبات تامین جریان انرژی برای چین می‌توان مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects that Iran, as a Variable, has on China-Israel Military, Economic and Political Relations

نویسندگان [English]

 • Morteza Nourmohammadi 1
 • Vahid Afrasiaban 2
1 Associate Professor of International Relations at Allameh Tabatabai University
2 MA Student in the Field of Regional Studies at Allameh Tabatabai University.
چکیده [English]

Iran and Israel, being regional adversaries in West Asia, have strong ties with China. As a variable, Iran's position in the Middle East has affected the Israel-China bilateral relationship. The key question of this paper is how Iran, as a variable, affects China and Israel relations. The research has been conducted through a descriptive-analytical method using library sources. According to the findings, the following factors influence the relationship between China and Israel: China's considerations about the balance of power between the major players in West Asia, such as Iran and Israel; China's considerations about Iran's anti-American standpoint and Iran's stance against America's regional allies (such as Israel); and China's considerations about maintaining Iran as a stable energy supply chain. Iran's revisionism and anti-US role in the international system structure, in contrast to other powers such as Turkey, Saudi Arabia, and Israel, whose actions favor maintaining the status quo in the Middle East, establish a balance, the consequences of which can be seen in China's stable supply of energy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • China and Israel Relations
 • Strategic Considerations
 • the Balance of Power
 1. ارغوانی پیرسلامی، ف.، میر احمدی، س. (1398). « توضیح سیاست موازنه منطقه‌ای چین در خاورمیانه»، فصلنامه سیاست جهانی، 8(2)، 139-176.
 2. محمدزاده ابراهیمی، ف.، ملکی، م. (1398). چشم انداز صلح خاورمیانه در سایه عادی سازی روابط اسرائیل و اعراب. فصنامه مطالعات بین‌المللی، 17(3)، 45-64.
 3. متقی، ا. (1392). تحول رویکرد موازنه قوا در نظم منطقه‌ای، هویت‌گرایی در مقابل ساختارگرایی. فصلنامه راهبرد، شماره 97.
 4. شریعتی‌نیا، م.، (1391). مولفه‌های تعیین‌کننده‌ روابط ایران و چین. فصلنامه روابط خارجی، 4(2).
 5. شیخ الاسلامی، م.، پاکدل مجد، م.، (1390). تحول استراتژی متوازن در سیاست خارجی چین. تحقیق در 3 دوره زمانی متمایز سیستم خارجی (1300-1800)، جنگ سرد (1947-1991) و دوران پس از جنگ سرد (1991-2021). فصلنامه روابط خارجی، 13(1).
 6. شیخ الاسلامی، م.، سلامی زواره، م.، فلاحی برزوکی، م. (1397). اهمیت و جایگاه فناوری برتر در استراتژی سیاست خارجی چین. فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 12(84).
 7. ضرغامی خسروی، س.، ذاکریان، م.، برزگر، ک.، کاظمی‌زند، س.، ع. (1397). تأثیر پروژه ایران‌هراسی بر استراتژی جدید منطقه‌ای اسرائیل. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 16(4)، 67-86.
 8. Aizhu, Chen, (2022), “China's annual crude oil imports drop for first time in 20 years”, January 14 at: https://www.reuters.com/markets/commodities/chinas-crude-oil-imports-post-first-annual-drop-20-years-2022-01-14/
 9. Associated Press, (2021), “Foreign Policy: Iran, China sign strategic long-term cooperation agreement”, March 27 at:
 10. https://www.politico.com/news/2021/03/27/iran-china-agreement-478236
 11. Burchill Scott, Link later, (2001), A., "Realism and Neorealism", In: Theories of International Relations, London: Macmillan Press.
 12. Blackwell, S., Alexander, K., Gervais, V., (2021), “The Iran-China trade deal: regional implications”, April at: https://trendsresearch.org/insight/the-iran-china-trade-deal-regional-implications/
 13. Chen, Mo (2011), "Exploring Economic Relations between China and the GCC States", Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), 5(4), 8-105.
 14. Doron, Ella, (2021), “Chinese investment inIsrael:development and a look to the future , Special publication ,february1.
 15. EFRON, SH., SCHWINDT, K., HASKEL, E., (2020), “Chinese Investment in Israeli Technology and Infrastructure”, Security Implications for Israel and the United States, Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif.
 16. Efron, Sh., Shatz, Howard J., Chan, A., Haskel, E., Lyle J. Morris, Scobell, A., (2019), “The Evolving Israel China Relationship”, Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif.
 17. Matt, (2021), “China increased oil imports in Covid stricken 2020 by a lucky 8.8%”, August 29 at: https://crudeoilpeak.info/china-increased-oil-imports-in-covid-stricken-2020-by-a-lucky-8-8
 18. Reale Hannah, Emma Bingham, and Kara Greenberg, (2020), “Where Does China Get Its Oil?”.
 19. Shai, Aron, (2009), "Sino-Israeli Relations: Current Reality and Future Prospects", Institute for National Security Studies, Memorandum
 20. Scott, W. Harold, Alireza Nader, (2012), “China and Iran Economic, Political, and Military Relations”, at: https://www.rand.org/pubs/occasional_papers/OP351.html
 21. Yellinek, Roie, (2020), “How can China maintain good relations with both Israel and Iran?” September 29 at: https://www.mei.edu/publications/how-can-china-maintain-good-relations-both-israel-and-iran.
 22. Nasri, G., (2007), The Method of Cognition in Neorealism, Journal of Strategic Studies, 10(2).
 23. Shariatinia, M., (2010), “China and Israel Strategic Business Third Actors”, Journal of Regional Studies, American Studies, Israeli Studies, 11(3).