چرایی تداوم دولت درمانده در منطقه منا از بهار عربی تا کرونا ویروس

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانش آموخته حوزوی سطح سه موسسه امام کاظم (ع)، قم، ایران

چکیده

منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) از سال 2011 تا کنون (2021) به طرز باور نکردنی با مشکلات فراتر از درگیری، تنش، چالش و رقابت رو به رو است و تحلیل‌های متعددی از این بزنگاه یا چرخه رذیلت منتشر شده است؛ اما هیچ کدام از آن‌ها به طور همزمان به چالش‌های پیش آمده از دو موج بیداری و کرونا ویروس که نقش غیرقابل انکاری در بحران‌ها را داشته‌اند، مورد بررسی قرار گرفته نشده است. بر همین اساس پژوهش کنونی به دنبال بررسی این مسئله است: کشورهای که درگیر دو موج بیداری و کرونا ویروس شده‌اند، چگونه در مسیر دولت‌های در مانده، ضعیف و ورشکسته باقی مانده‌اند و چه مسیری را طی خواهند کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات آن کتابخانه‌ای، اسنادی و اینترنتی می‌باشد. نتیجه کلی مقاله نشان می‌دهد، بسیاری از کشورهای منطقه که درگیر دو موج بیداری و کرونا ویروس شده‌اند به دلیل برطرف نکردن معضلات داخلی در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی همچنان در مسیر دولت ضعیف، درمانده و ورشکسته قرار دارند. چرا که آن‌ها در حوزه اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و... نتوانسته‌اند پیشرفت کافی داشته باشند و همچنان فساد و ناکارآمدی در آن‌ها مشهود است که احتمالاً تا دهه یا دهه‌های آینده شاهد اثرات منفی به صورت کم و بیش در آن‌ها خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Whys and Wherefores of the Continuation of Failed States in MENA: From Arab Spring to Coronavirus Disease

نویسندگان [English]

 • Arash Saeedi Rad 1
 • Mojtaba Esmaili 2
 • Alimohammad Allakbaribanghoraey 3
1 Master of Regional Studies, Yazd University, Yazd, Iran.
2 PhD Student of Public Policy, Tehran branch of Center, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Graduate of Seminary Level Three (M.A.) of Imam Kazem (AS) Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

The Middle East and North Africa (MENA) region has been bombarded with challenges beyond conflict, tension, and competition since 2011 up until now (2021). Even though this critical moment, or rather vicious cycle, has been analysed extensively, none of the studies have addressed the simultaneous challenges posed by "awakening" and the "COVID-19" pandemic, which have played a critical role in the regional crises. Therefore, this study sought to examine how the countries affected by these two waves have remained in the path of the weak, bankrupt, and failed states, and what lies ahead of them. This was a descriptive-analytical research study and the data was collected through secondary research, involving a review of library, documentary, and online sources. The research findings indicate that many of the MENA countries affected by the two waves of awakening and COVID-19 are still continuing on the path of weak, bankrupt, and failed states due to their failure to resolve internal challenges in the economic, social, cultural, political, and military sectors. These countries have fallen behind in terms of economic, health, and social developments and are weighed down by corruption and inefficiency, which means the adverse effects of these conditions will likely continue to exist in the coming decade or decades.

کلیدواژه‌ها [English]

 • MENA
 • Arab Spring
 • COVID-19
 • Failed State
 • Bankruptcy
 1. آرامش، علی، عابدی اردکانی، محمد. (1395). بررسی مقایسه‌ای سیاست خارجی ایران وعربستان در قبال تحولات بحرین(2011-2016)، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه یزد.
 2. آقاجانلو، مهدی. (1400). اثر همه‌گیری کرونا بر چشم‌انداز تعهدات بین المللی کشورها در حوزه سلامت. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 18(2)، 23-45، doi: 22034/isj.2021.273271.1396
 3. دارابی، علی. (1399). النهضه و فرایند بیداری اسلامی در تونس؛ از اسلام گرایی در مبارزه تا تجربه عملی حکومت داری. فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی، 19(1)، 111-139.
 4. رجبی، محمد، کیانی، جواد، سعیدی‌راد، آرش. (1399). ورشکستگی دولت در عراق و پیامدهای آن بر امنیت غرب آسیا. فصلنامه علمی مطالعات خاورمیانه، 27(4)، 95-117، doi:4.4.27.1399.15601986.1.1001.2
 5. زیبائی، مهدی. (1399). اقتصاد سیاسی بین الملل خاورمیانه در پرتو بیماری مسری کوئید-19، فصلنامه دولت‌پژوهی، 6(22)، 35-62، 22054/tssq.2021.58398.1059
 6. عطار، سعید، سعیدی‌راد، آرش و رسولی ثانی آبادی، الهام. (1397). تحلیل نهادی دولت‌های ورشکسته در خاورمیانه. فصلنامه مطالعات راهبردی، 21(80)، 135-158.
 7. خدابخشی، لیلا. (1400). بررسی بحران‌های نظامی و سیاسی سوریه و راه‌حل‌های خروج از این بحران (ابعاد و رویکردها). فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 18(1)، 45-62. doi: 10.22034/isj.2021.252186.1233
 8. موسوی نیا، سید رضا. (1390). خاورمیانه و چالش دولت‌های ورشکسته از دیدگاه امنیت بین‌الملل، فصلنامه سیاسی ـ اقتصادی، 383، 22-39.
 9. حیدری، مهدیه، نورمحمدی، مرتضی. (1399). بررسی تأثیر کووید-19 بر منازعات خاورمیانه: مطالعه موردی سوریه، یمن و عراق. پژوهش‌های راهبردی سیاست، 9(33)، 327-356. doi: 10.22054/qpss.2020.54114.2606
 10. مطلبی، مسعود، حسینی سیدمسعود. (1393). بحران سرمایه اجتماعی و تحولات ساختاری در خاورمیانه؛ مطالعه موردی جامعه مصر، مطالعات سیاسی، 7(26)، 69-92 .
 11. نوری نجفی، مجتبی، عبدی، عطاالله، ربیعی، حسین. (1397). چالش‌های فرآیند دولت-ملت سازی در کشورهای حاشیه خلیج فارس با تاکید بر بحرین، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه خوارزمی.
 12. Adraoui, M. (2021). How the Arab Spring changed the Middle East and North Africa Forever, at: https://theconversation.com/how-the-arab-spring-changed-the-middle-east-and-north-africa-forever-16139
 13. Belhaj, B. (2021). MENA Unbound: Ten Years after the Arab Spring, Avoiding Another Lost Decade, JANUARY 14.
 14. Belhaj, B. (2021). Social protection for all in need: Lessons from the COVID-19 Response in MENA, APRIL 26.
 15. Baldwin, R., Beatrice, W. (2020). Mitigating the Covid Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes, London: CEPR Press.
 16. Bejjani, M., Tahan, C., Borgogna, A., Madan, V. (2020). How the GCC’s Travel and Tourism Industry Can Get Ready for the Post-COVID-19 Recovery, PwC, at https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/articles/2020/how-the-gccs-travel-and-tourism.html
 17. Colombo, M., Varvelli, A. (2020). Libya: A Failed State in the Middle of the Mediterranean, Mediterranean Conflicts and the Geopolitical Context.
 18. Feichtinger, w. (2021). Special Series on the Strategic Review of Global Hotspots, https://www.aies.at/download/2021/AIES-Fokus-2021-07.pdf
 19. Freer, C. (2019). Challenges to Sunni Islamism in Bahrain Since 2011, MARCH 06, ARTICLE, carnegie-mec.org/2019/03/06/challenges-to-sunni-islamism-in-bahrainsince-2011-pub-78510.
 20. (2020). Regional Economic Outlook Middle East and Central Asia, IMF, at www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2020/10/14/regional-economic-outlook-menap-cca
 21. JAMES, C. (2021). Middle East and North Africa (MENA), Updated May 20, ReviewedbyGORDONSCOTT. https://www.investopedia.com/terms/m/middle-east-and-north-africa-mena.asp
 22. Raid Khan, A,. Asif, S. (2019). Arab Spring Failure: A Case Study of Egypt and Syria, Liberal Arts and Social Sciences International Journal LASSIJ.
 23. Robinson, K. (2020). The Arab Spring at Ten Years: What’s the Legacy of the Uprisings?, https://www.cfr.org/article/arab-spring-ten-years-whats-legacy-uprisings
 24. Rotberg, J. (2002). the compulsive empire, foreign policy, july.
 25. Robert, j. (1993). Sovereignty, International Relations and the Third World, Cambridge Studies in International Relations
 26. Surya, K. (2016). The Arab Uprisings, The Journal of International, 20(2), 72-89, at: https://www.jstor.org/stable/10.2307/48505237
 27. https://www.trt.net.tr/persian/thlyl-w-gzrsh/2020/03/19/shyw-wyrws-khrwn-nzm-jhny-r-dchr-tltm-khrdh-st-1381086
 28. (2020). Impact Assessment of the COVID-19 Outbreak on International Tourism, World Tourism Organization.
 29. S. Census Bureau. (2020). International Data Base,https://www.census.gov/data-tools/demo/idb/region.php?T=13&RT=0&A=both&Y=1950,2000,2010,2020,2050&C=AG,BA,EG,GZ,IR,IZ,IS,JO,KU,LE,LY,MO,MU,Q,SA,SO,SU,SY,TS,TU,AE,WE,WI,YM&R
 30. World Bank. (2017). SYRIA, DAMAGE ASSESSMEN, of selected cities Aleppo, Hama, Idlib,https://documents1.worldbank.org/curated/en/530541512657033401/pdf/121943-WP-P161647-PUBLIC-Syria-Damage-Assessment.pdf.
 31. World Bank. (2020). Building for Peace: Reconstruction for Security, Equity, and Sustainable Peace in MENA, https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-peace.
 32. World Bank. (2021). The Country Partnership Framework for Morocco (2019 to 2024) has the overarching goal of contributing to social cohesion by improving the conditions for growth and job creation and reducing social and territorial disparities