مقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور در قواعدحقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق بین‌الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تروریسم در گذر زمان اشکال مختلفی به خود گرفته،اما جامعه حقوقی در سطح بین‌الملل همسو با این اشکال مدرن تروریسم حرکت نمی نماید و همواره یک یا چند گام عقب است. با توجه با اینکه زیرساخت‌های حیاتی مهمترین مجموعه‌های حیات بخش یک کشور هستند، حمله به آنها خسارات و آسیب‌های فراوان و بعضاً جبران‌ناپذیری وارد می‌کند تا از این طریق دولت هدف را وادار به پذیرش خواسته گروه‌های تروریستی نماید. حقوق بین‌الملل، اگر چه اسناد مهمی در زمینه مقابله با تروریسم در حوزه‌های هواپیمایی، ناوبری دریایی، هسته‌ای، گروگانگیری و ... وجود دارد، اما خلاء یک سند بنیادین در زمینه مقابله با حملات تروریستی به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور که هم حملات سایبری و هم فیزیکی را پوشش دهد، بسیار محسوس است. لذا این مقاله ضمن پرداختن به مسئله مهم زیرساخت‌های حیاتی و اسناد مربوط به مقابله با تروریسم، در پاسخ به سوال اصلی خود یعنی مقابله با حمله فیزیکی تروریستی به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور تحت حاکمیت چه قاعده بین‌المللی قرار داردمی‌باشد. در این راستا از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است. پس از بررسی‌ این مقاله به این نتیجه رسیده است که در حقوق بین‌الملل برای مواجه با حملات فیزیکی تروریست‌ها به زیرساخت‌های حیاتی کشورها خلاء قانونی وجود دارد و در نهایت تدوین و تصویب یک کنوانسیون بین‌المللی جهت مقابله با اینگونه حملات تروریستی پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Countering Terrorist Attacks on Critical Infrastructure of a Country in International Law

نویسندگان [English]

 • Ardeshir Nematpour 1
 • Mostafa Taghi Zade Ansari 2
 • Sakineh Babri Gonbadi 3
1 PhD Student in Public International Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of International Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Terrorism has taken different forms over time; however, the international legal community fails to keep up with these modern forms of terrorism and always falls a few steps behind. Since the critical infrastructure includes the most essential services for life in a country, attacks on this infrastructure cause widespread and sometimes irreversible damage so that the targeted state will have to comply with the demands of terrorist groups. Although there are important documents regarding counterterrorism in airlines, marine navigation, nuclear power, and hostage holding in the international law, the literature evidently lacks a fundamental document regarding countermeasures to terrorist attacks on the critical infrastructure of a country to cover both cyberattacks and physical attacks. Hence, in addition to addressing the problem of critical infrastructure and counterterrorism documents, this paper seeks to answer the main question: what international law rules over countermeasures to physical terrorist attacks on the critical infrastructure of a country? For this purpose, a descriptive-analytical technique was employed with the desk method. According to the results, there is a legal gap in the international law in response to physical terrorist attacks on the critical infrastructure of countries. Finally, it is recommended that an international convention be formulated and approved to counter such terrorist attacks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Terrorist Attacks
 • Critical Infrastructure
 • Cyber Attack
 • Physical Attack
 • International Convention
 1. آل‌غفور، م.، صادقیان، ر. (1395). مدرنیزاسیون، جهانی شدن و پدیده تروریسم مدرن و پست‌مدرن، فصلنامه سیاست، شماره 4(3).
 2. حیدرقلی‌زاده، ج.، همکاران (1395). تحول تروریسم از منظر حقوق بین الملل، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی.
 3. زرقانی، س.ح.، خوارزمی، ع. (1395). تحلیل تهدیدات تروریسم و ​​امنیت زیرساخت‌های حیاتی یک شهر، همایش ملی پدافند غیرعامل و پایدار.
 4. سیمبر، ر. (1384). شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با تروریسم: فرصت‌ها، چالش‌ها و راه‌حل‌ها، فصلنامه تحقیقات سیاسی، 2، 147-171.
 5. شانا (1399). حمله موشکی داعش به پالایشگاه نفت عراق، تارنمای خبری- تحلیلی شانا، در: https://www.shana.ir/news/31018
 6. علیخانی، م. (1394). قانون عدم استفاده از زور و دفاع از خود در شرایط قابل پیش بینی، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 11(4)، 21-56.
 7. فیرحی، د.، ظهیری، س. (1388). تروریسم، تعریف، تاریخچه و دستاوردهای موجود در تحلیل تروریسم، فصلنامه سیاست، 3(3).
 8. کازرونی، م (1395). چالش انطباق آزادی بیان با منع تروریسم برای استفاده از فضای مجازی، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 12(4)، 167-198.
 9. ملکی، م (1395). تعهدات حقوقی دولت ها برای پیشگیری از تروریسم بین‌المللی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، قم: دانشگاه قم.
 10. مهرگان، ع.، و همکاران. (1399). ضرورت اصلاح مأموریت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 17(2).
 11. نجف‌آبادی، س.، همکاران (1399). تحلیل آینده پژوهی حضور ناتو در خاورمیانه و مناطق اطراف ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات بین‌المللی ، 17(3)، 169-193.
 12. Alcarz, Cristina., Zeadally Sherali. (2015).1 critical infrastructure protection: equirements and challenges for the 21st century, International Jounral of Critical Infrastructure Protection (IJCIP), 8. Elsevier Science.
 13. Atigui, F. et.al.. (2020). “Vulnerability and Incident Propagation in Cyber-Physical Systems, in Cyber-Physical Threat Intelligence for Critical Infrastructures Security: A Guide to Integrated Cyber-Physical Protection of Modern Critical Infrastructures. Edited by John Soldatos, James Philpot and Gabriele, 193–205.
 14. Brunner, E. M. and Suter, M. (2009). An Inventory of 25 National and 7 International Critical Information Infrastructures policies, Center for Security Studies, ETH Zurich.
 15. CTED and UNOCT. (2018). The Protection of Critical Infrastructure against Terrorist Sttacks: Compendium of Good Practices, Interpol.
 16. Gelbstein, E. and Kamal, A. (2002). Information Insecurity – A Survival Guide to the Uncharted Territories of Cyber-Threats and Cyber-Security”, New York. https://unp.un.org/details.aspx?entry=E04291#
 17. Mockaitis, T. R. (2006). The New Terrorism: Myths and Rreality, Praeger Security International, London: Westport
 18. UN Nations Office of Counter-Terrorism (2019), International Legal Instruments, at: https://www.un.org/counterterrorism/international-legal-instruments.
 19. Sánchez Frías, A. (2020). Bringing Terrorists to Justice in the Context of Armed Conflict: Interaction between International Humanitarian Law and the UN Conventions Against Terrorism. Israel Law Review, 53(1), 71–99. doi:10.1017/s0021223719000220.
 20. Schmid, A. (2020). Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness, ICCT Press.
 21. Un Crisis Relief. (2019). "Yemen: The orst humanitarian crisis in the world", available in https://www.un.org/counterterrorism/international-legal-instruments
 22. United Nation. (2001). Security Council, available in S/RES/1373 (2001).
 23. (2019). The Multi-Agency task force of the Middle East and North Africa Region, at: Multi-Agency Task Force (MATF) 3. https://www.unodc.org/pdf/terrorism/MATF-2019/Fact.
 24. USAGOV LOGO. (2007). U.S. Department of Homeland Security, S. Department of Homeland Security.