اثر همه‌گیری کرونا بر چشم انداز تعهدات بین المللی کشورها در حوزه سلامت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

پژوهشگر وابسته به دانشگاه پاریس نانتر (پاریس ۱۰)

چکیده

اگر چه مطابق اسناد بین‌المللی حق ‌برسلامت همواره تعهدی ملی محسوب شده و فاقدالزامات بین‌المللی است، ولی خطر روزافزون بیماری‌های فراگیر می‌تواند موجب اثرگذاری فرامرزی عدم تحقق مناسب حق مذکور شود. دغدغه‌ای که موجب تبدیل خطر شیوع همه‌گیری به تهدیدی جهانی می‌شود. در چنین چشم اندازی، آیا دامنه تاثیر فرامرزی همه‌گیری‌ها خواهد توانست سبب ارتقای تعهدات حق ‌برسلامت به سطح بین‌المللی شود؟ برای پاسخ به این پرسش، با بررسی فرآیند توسعه تعهدات بین‌المللی کشورها، ذیل صلاحیت شورای ‌امنیت سازمان ‌ملل ‌متحد، نخست با روشی توصیفی تفسیر امنیتی از تحقق نیافتن مناسب حق ‌برسلامت ارائه خواهیم داد. سپس با تحلیل آماری درخصوص قربانیان ابولا و کرونا، درپی اثبات مفروض افزایش سطح نیازعینی به تفسیر جدی‌تر از تعهدات بین‌المللی خواهیم پرداخت. درمجموع، با آن‌که مشکل تفاوت نگرش‌ها و رقابت میان قدرت‌های جهانی همچنان وجود دارد، اما تشدید ابعاد مختلف خطر همه‌گیری‌ها درسطح بین‌المللی، جامعه جهانی را ناگزیر به پذیرش تعهدات جدی‌تر دراین حوزه خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Outlook for International Health Commitments

نویسنده [English]

 • Mahdi Aghajanloo
Associate Researcher at Paris Nanterre University
چکیده [English]

Although, according to international instruments, the right to health has always been a national obligation and lacks international requirements, the growing risk of communicable diseases can have a transboundary impact on the inadequate realization of this right. A concern that might make a pandemic outbreak a global threat. Thus, will the transnational impact of pandemics enhance the level of health obligations from national to international? To answer this question, by examining the developing process of countries’ international obligations, under the authority of the United Nations Security Council, we will first assess the security interpretation of inadequate realization of the right to health. Then, by comparing the statistics of Ebola and corona victims, we will try to prove the need for a more objective need for a serious interpretation of international obligations. In conclusion, although there are differences in attitudes and rivalries between world powers, the escalation of the various dimensions of pandemics at an international level will force the international community to accept more serious commitments in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Right
 • Global Health
 • International Obligations
 • Collective security
 1. Akefi Ghaziani, Mohammad, & Moosa Akefi Ghaziani. (2020). « The Functioning of the United Nations Collective Security System; The use of Force Authorized by the Security Council ». International Studies Journal, 17(1): 115-139. (In Persian).
 2. Alperovitch, A., Dreifuss-Netter, F., Dickele, A. M., Gaudray, P., Le Coz, P., Rouvillois, P., Roux, M., Waquet, P., Lahidji, R., Bonmarin, I. (2009). Questions éthiques soulevées par une possible pandémie grippale. Les Cahiers du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, 59, 1‑21.
 3. Annan, K. A. (2005). Dans une liberté plus grande: Développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous. Assemblée générale des Nations unies.
 4. Arcari, M., Balmond, L. (2012). La gouvernance globale face aux défis de la sécurité collective. Napoli : Éditoriale Scientifica.
 5. Assemblée générale de l’UNO. (1993). Déclaration et Programme d’action de Vienne.
 6. Assemblée générale de l’UNO. (2005). Document final du Sommet mondial de 2005.
 7. Bagheri Hamed, Y., Zakarian Amiri, M., Bolori, P., Hermidas Bavand, D. (2018). The Right of health and public health in terms of Fundamental human rights with emphasis on UNESCO document 2030. Iranian Journal of Medical Law, 12(46), 177‑205. (In Persian).
 8. Bélanger, M. (1982). Une nouvelle branche du droit international : Le droit international de la santé. Études internationales, 13(4), 611‑632.
 9. Bélanger, M. (1985). Réflexions sur la réalité du droit international de la santé. Revue québécoise de droit international, n° 2, 19‑62.
 10. Burci, G. L. (2014). Ebola, the Security Council and the securitization of public health. Questions of International Law, 10, 27‑39.
 11. (2020). Coronavirus: Résolution du Conseil de sécurité appelant à une trêve mondiale. Juillet 2, at: https://www.challenges.fr/monde/coronavirus-resolution-du-conseil-de-securite-appelant-a-une-treve-mondiale_717561
 12. Colard, D. (1975). La Charte des droits et devoirs économiques des états. Études internationales, 6(4), 439‑461.
 13. Comité Consultatif National d’Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé. (2009). Questions éthiques soulevées par une possible pandémie grippale.
 14. Comité des droits économiques, sociaux et culturels. (2000). Observation générale n° 14.
 15. Conférence des Nations unies pour l’Organisation internationale. (1945). Charte des Nations unies.
 16. Conférence internationale sur les soins de santé primaires. (1978). Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires.
 17. Conseil de sécurité. (2000). Résolution 1308.
 18. Conseil de sécurité. (2011). Résolution 1983.
 19. Conseil de sécurité. (2014). Résolution 2177.
 20. Conseil de sécurité. (2018a). Résolution 2401.
 21. Conseil de sécurité. (2018b). Résolution 2439.
 22. Cour europenne des droits de l’homme (2016). Arrêt Sayan contre Turquie, No 81277/12 (11 octobre 2016).
 23. Couture Ménard, M.-E., Pavot, D. (2016). Les Pandémies et le droit : Vers une plus grands solidarité ? Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 46(2), 251‑259.
 24. Couverture des réunions & communiqués de presse. (2020). Conseil de sécurité: La COVID-19 risque de faire dérailler les processus de paix et transformer les maladies en armes, alerte le Secrétaire général de l’ONU. Juillet 2, at: https://www.un.org/press/fr/2020/sc14241.doc.htm
 25. Emanuelli, C. (1985). Le droit international de la santé ; Évolution historique et perspectives contemporaines. Revue québécoise de droit international, n° 2, 11‑18.
 26. Europe 1. (2020). Covid-19: L’Assemblée générale de l’ONU appelle dans une résolution à la « coopération ». Avril 3, at: https://www.europe1.fr/international/covid-19-lassemblee-generale-de-lonu-appelle-dans-une-resolution-a-la-cooperation-3959496
 27. Gîdea, V. (2009). Ideas of Alexander Wendt on the contributions of Socio-constructivism to the understanding of anarchy as a concept in International Relations. Revista Română de Studii Internaţionale, 1, 61-72.
 28. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. (s. d.). Le droit à la santé.
 29. Jasarevic, T. (s. d.). Les droits et la santé des réfugiés, des migrants et des apatrides doivent être protégés dans le cadre des efforts de lutte contre la Covid-19. Centre des médias de l’OMS. Consulté 11 avril 2020, at: https://www.who.int/fr/news-room/detail/31-03-2020-ohchr-iom-unhcr-and-who-joint-press-release-the-rights-and-health-of-refugees-migrants-and-stateless-must-be-protected-in-covid-19-response
 30. Latty, F. (2019). La santé en tant qu’élément de sécurité collective. In Droit international et santé (Guillaume Le Floch, Thibaut Fleury Graff, p. 73‑85).
 31. Lindmeier, C. (2020). Le Directeur général de l’OMS appelle les dirigeants du G20 à lutter contre la COVID-19, à s’unir et à faire office de catalyseurs. Centre des médias de l’OMS, Mars 26, at: https://www.who.int/fr/news-room/detail/26-03-2020-who-s-director-general-calls-on-g20-to-fight-unite-and-ignite-against-covid-19
 32. Mazen, N.-J. (1989). SIDA et MVIH. La pandémie, la peur et le droit. Sciences sociales et santé, 7(1), 37‑80.
 33. Millet-Devalle, A. (2016). Les systèmes internationaux de sécurité à l’épreuve d’une épidémie régionale : La maladie à virus Ébola en Afrique. Annuaire français de relations internationales, XVII, 505‑520.
 34. NietoLe, S. (2020). Suspension du financement de l’OMS: Cinq minutes pour comprendre la décision choc de Trump. Avril 15, at: http://www.leparisien.fr/international/suspension-du-financement-de-l-oms-cinq-minutes-pour-comprendre-la-decision-choc-de-trump-15-04-2020-8300061.php
 35. Okila, V. (2016). Conseil de sécurité et renforcement de la lutte contre les pandémies en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies. Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 46(2), 291‑324.
 36. ONU Info. (2020a). La croissance mondiale menacée par l’épidémie de coronavirus, la CNUCED envisage une crise coûteuse. Mars 9, at: https://news.un.org/fr/story/2020/03/1063531
 37. ONU Info. (2020b). Le coronavirus va entraîner une chute importante des investissements, selon l’ONU. Mars 26, at: https://news.un.org/fr/story/2020/03/1065052
 38. ONU Info. (2020c, mars 30). Impact du Covid-19: L’ONU demande 2.500 milliards de dollars pour les pays en développement, à l’adresse : https://news.un.org/fr/story/2020/03/1065422
 39. ONU Info. (2020d). L’ONU présente un plan pour faire face aux conséquences socio-économiques du Covid-19. Mars 3, at: https://news.un.org/fr/story/2020/03/1065452
 40. ONU Info. (2020e). Covid-19: L’Assemblée générale de l’ONU réclame une intensification de la coopération internationale. Avril 3, at: https://news.un.org/fr/story/2020/04/1065812
 41. Organisation mondiale de la Santé. (1946). Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé.
 42. Organisation mondiale de la Santé. (2003). Migrations internationales, santé et droits humains.
 43. Organisation mondiale de la Santé. (2015). Déclaration sur la septième réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international concernant la flambée de maladie à virus Ébola  en Afrique de l’Ouest.
 44. Paskova, Y. (2020). Coronavirus: La pire crise mondiale depuis 1945, selon Antonio Guterres. Avril 1, at: http://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20200401-coronavirus-la-pire-crise-mondiale-depuis-1945-selon-antonio-guterres
 45. Riedel, E., Giacca, G., & Golay, C. (2014). The Development of economic, social, and cultural rights in international law. In Economic, Social, and Cultural Rights in International Law: Contemporary Issues and Challenges (Eibe Riedel, Gilles Giacca, Christophe Golay, p. 3‑48).
 46. RTBF Info. (2020). Coronavirus: Un projet de résolution sur le Covid-19 enfin sur la table du Conseil de sécurité de l’ONU. Avril 22, at: https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-un-projet-de-resolution-sur-le-covid-19-enfin-sur-la-table-du-conseil-de-securite-de-l-onu?id=10487600
 47. Sachs, J. D. (2003). Institutions don’t rule: Direct effects of geography on per capita income. National Bureau of Economic Research. At: http://www.nber.org/papers/w9490
 48. Secretary General. (2014). Identical letters dated 17 September 2014 from the Secretary-General addressed to the President of the General Assembly and the President of the Security Council.
 49. Shirjian, Jalal Eddin, Afshin Zargar, Fatemeh Keyhanlou, & Amir Mahmoody. (2021). « The English School and the Position of International law in the International Society ». International Studies Journal, 17(4), 87‑116. (In Persian)
 50. Virally, M. (1974). La Charte des droits et des devoirs économiques des États. Note de lecture. Annuaire Français de Droit International, 20(1), 57‑77.
 51. Wendt, A. (2004). The state as person in international theory. Review of International Studies, 30(2), 289-316.
 52. Zakerian Amiri, M., Bolori, P., Hermidas Bavand, D., & Bageri Hamed, Y. (2019). The Challenges to Human Security in the Right to Health and Public Health. Jurisprudence and Islamic Law, 10(18), 51‑73. (In Persian)