کلیدواژه‌ها = کنوانسیون‌های بین‌المللی
چالش‌های دگرباشان در چارچوب حقوق اسلامی و حقوق بشر

دوره 20، شماره 4، فروردین 1403، صفحه 111-133

10.22034/isj.2024.406271.2038

محدثه قوامی پور سرشکه؛ امیررضا محمودی