کلیدواژه‌ها = بازیگران فرامنطقه ‏ای
روندهای مسلط منطقه‌ای و آینده نظم در خاورمیانه

دوره 16، شماره 2، مهر 1398، صفحه 7-29

10.22034/isj.2019.98938

قاسم ترابی؛ محمد ناصر طاهری زاده