نویسنده = پیروز مجتهدزاده
محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس

دوره 14، شماره 2، آبان 1396، صفحه 49-66

پیروز مجتهدزاده؛ بهادر زارعی


شناخت افغانستان

دوره 13، شماره 4، اردیبهشت 1396، صفحه 63-76

پیروز مجتهدزاده


جغرافیای سیاسی دریایی: معمای حقوقی ایران در دریای کاسپین

دوره 12، شماره 1، مرداد 1394، صفحه 67-78

پیروز مجتهدزاده؛ هاشم امیری؛ رامتین سالاریان