فصلنامه مطالعات بین‌المللی در 99/12/14 برگزار می‌کند: وبینار تحول مفهوم صلح و امنیت: «اتم و صلح»

وبینار تحول مفهوم صلح و امنیت: «اتم و صلح»

بحث و مناظره: سردار دکتر حسین علایی و دکتر سید حسین موسویان

مدیر نشست: دکتر مهدی طاهری

پنج شنبه چهارده اسفند ساعت ۱۷ تا ۱۸.۳۰

اطلاعات ثبت‌نام در پوستر موجود است