رویکرد چین به بحران اوکراین از منظر تئوری بازی‌ها

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 معاون اجرایی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل وزرات امور خارجه

چکیده

بحران اوکراین، بحران دیپلماتیک منطقه‌ای بود که در سال 2014 در پی اعتراضات به عدم امضای توافق نامه همکاری اوکراین و اروپا از سوی رئیس جمهور اوکراین آغاز گشت. در پی اوج‌گیری اعتراضات، افزایش تظاهرات و مخالفت‌ها رئیس جمهور اوکراین کشور را ترک نمود و دولت جدیدی شکل گرفت و به دلیل وجود تمایلات سیاسی میان مخالفان و موافقان دولت جدید اوکراین و همچنین حامیان قدرتمند این دو دستگی‌ها بحران اوکراین همچنان ادامه دارد. این امر امنیت خاورمیانه را و حتی امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار داده است. قدرت‌ها بزرگ و کشورهای درگیر هر کدام رویکردی متناسب با منافع خود، فارق از منافع جامعه بین‌المللی، اتخاذ نمودند. چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت و مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در این مورد سیاستی را دنبال نمود که برخی از تحلیل گران بیان نمودند کشور مذکور سیاستی مبهم و دوپهلو دارد و از اعمال رفتاری قاطع ناتوان است. ولیکن باید اشاره نمود چین مانند سایر بازیگران درگیر، سیاستی متناسب با منافع خود اتخاذ نموده است و خواهان برقراری ثبات در منطقه جهت دستیابی بر منافع سیاسی و اقتصادی خود می‌باشد. بررسی این نوع عملکرد چین درمورد بحران اوکراین با توجه به بازیگران درگیر، یعنی روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا و اوکراین قابل توجه می‌باشد. نوآوری این پژوهش آن است که در صدد است با توجه به نظریه بازی‌ها دلیل اتخاذ سیاست‌های چین و دلیل رفتارها و کنش‌های این کشور را در عرصه‌ی کنش بحران اوکراین را مورد بررسی قرار دهد. تا نمایان سازد چگونه کشور مذکور با بررسی سود و زیان منافع خود در قالب بازیگری عقلانی رفتار سیاسی خود را در مسئله اوکراین مدیریت نموده است.

کلیدواژه‌ها


 

Trenin Dmitri ,  9July2014.  CARVEGIE MOSCOW CENTER   ”THE UKRAINE CRISIS AND THE RESUMPTION OF GREAT-POER RIVALRY

Murray Graig ,  june 2014. Koch-Weser lacob “THE CHINA- RUSSIA GAS DEAL:BACKGROUND AND IMPLICATIONS FOR THE BROUDER RELATIONSHIP”, www.uscc.gov.9

www.bashgah.net  1393/6/5سایت باشگاه اندیشه

www.magiran.com 1387/5/2بانک اطلاعات نشریات کشور

www.farsnews.com 1392/6/3 سایت فارس نیوز

www.aftab.ir  1386/12/2 سایت افتاب

www.idsp.ir 1390/2/20موسسه چشم انداز توسعه و امنیت

www.nividar.com 1393/6/5 سایت نیو دیدار

www.dw.de  2014/5/28 سایت دویچه ولهwww

 www.loc.gov  2010/9/11 کتابخانه کنگره امریکا