نقش تعاملات جنوب-جنوب دربه رسمیت شناختن و تحقق حق توسعه: راه پیش رو

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، سرپرست دپارتمان حقوق بشر وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران

چکیده

این مقاله به طور خلاصه تاریخچه پیدایش همکاری جنوب - جنوب  که در گفتمان دستور کار توسعه در دهه 70 آغاز شده را مورد بررسی قرار داده و با گفتمان نظم اقتصادی بین‌المللی جدید، با هدف غلبه بر عدم تقارن و شکاف‌های موروثی از دهه‌های پیشین، به عنوان ابزارزمینه ساز همکاری‌های بین‌المللی در میان کشورهای در حال توسعه با تمرکز بر تحقق حق توسعه لحاظ شده است. همچنین بازنگری اخیر همکاری جنوب و جنوب را بررسی کرده و بار دیگر به نتیجه صحنه مرکز سیاست ‌و اقتصاد جهانی دست یافته که منجر به  دغدغه و اهمیت موکد به میثاق تاریخی‌اش در راستای تحول نظم جهانی شده است. این مقاله همچنین یک مرور کلی از بحث‌های معاصر در مورد این حقیقت  به ویژه با توجه به فرصت‌های موجود در آن و چالش‌هایی که جنوب جهانی در جهت ایفا و ارتقاء چنین همکاری با آنها مواجه است را به تصویر می‌کشد. در نهایت، این پژوهش برخی از دستورالعمل‌ها و توصیه‌های ملموس مبنی بر افزایش همکاری بین کشورهای در حال توسعه برای به دست آوردن حق توسعه را ارائه خواهد داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of South-South Cooperation in Realization of the Right to Development: the way forward

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Ghaebi
PhD candidate in International Relations , Shahid Behesthi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This essay briefly reviews the history of emergence of south-south cooperation which started in the discourse of the development agenda in the 70s and was closely associated with the New International Economic Order discourse, aimed at overcoming asymmetries and gaps inherited from the previous decades, as a means of enhancing international cooperation among developing countries with the focus on the realization of the right to development. I also examine the recent resurgence of South–South cooperation, which has moved once again onto the center stage of world politics and global economics, leading to a renewed interest in its historic promise to transform world order. This article also provides an overview of contemporary debates on this reality, noting in particular the opportunities that lie therein and the challenges that global south faces in promoting such cooperation.  Finally, I will provide some concrete guidelines and recommendations for enhancing the cooperation between developing countries to better achieve the right to development.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • South-South Cooperation
  • Right to Development
  • International Cooperation