ممنوعیت حجاب برقع در سال 2018 دانمارک: پیوستن به روند اروپا و ارسال پیام ملی

نویسندگان

1 استاد اخلاق حرفه‌ای و حقوق بشر و دانشیار دانشکده در برنامه مطالعات زنان و جنسیت، دانشگاه ایندیانا شمال غربی؛ پروفسور، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایندیانا، ایالات متحده آمریکا.

2 مدرس فلسفه، گروه علوم سیاسی، فلسفه و مطالعات مذهبی، دانشگاه ایالتی میزوری جنوبی، ایالات متحده آمریکا.

چکیده

در ماه مه سال 2018، راهبرد قانون‌گذاری در پادشاهی دانمارک برای واکنش به لباس‌های تمام پوشیده به‌کار برده شد. این راهبرد بر اساس جامعه‌ای دموکراتیک و سکولار بنا شده که در آن ارزش‌هایی مانند شفافیت، تعامل، گفت و گو و ارتباطات را راهنمایی می‌کند. قانون جدید  L 219، به طور خاص به حجاب، زنان و یا اسلام اشاره نمی کند. با این وجود، پارلمان ملی در پادشاهی دانمارک بر مبنای بررسی دقیق، نشان می‌دهد که چرا قانونی که حجاب‌های کامل را ممنوع می‌کند، به طور گسترده‌ای شناخته شده و به عنوان "ممنوعیت حجاب " اشاره شده است. مانند نقاب، برقع یک حجاب کامل است. بین 50 تا 200 مسلمان، چنین حجابی را استفاده می‌کنند که باعث می‌شود آنها جزو گروه آماری اقلیت  بین 0.1 یا 0.2 درصد قرار بگیرند. با این حال، بی اهمیت نشان دادن ممنوعیت برقع اشتباه است. این نکته به تمام جهات، از جمله دست اندرکارانی که مسئولیت تهیه پیش نویس قانون جدید را به عهده گرفته‌اند، اعمال می‌شود. در نگاه قانونگذاران دانمارک، قانون 219 نمونه‌ای از "حمله ی شدید" نیست. پس از این، نیاز به قانونگذاری به نظر می‌رسد نمونه‌ای از دنبال کردن یک روند در اروپا و در‌عین حال ارسال یک پیام در مورد ایدئولوژی غالب (دانمارکی) در مقایسه با "اسلام سیاسی" است که موجب پدیده‌های ناخواسته مانند نابرابری جنسیت، افراط‌گرایی مذهبی و تروریسم می‌شود. نویسندگان مقاله "‌ممنوعیت حجاب برقع در سال 2018 دانمارک: پیوستن به روند اروپا و ارسال پیام ملی"، تلاش می‌کنند تا ممنوعیت حجاب و زمینه سیاسی این موضوع را با توجه به مذاکراتی که منجر به تصویب نهایی ممنوعیت شد ارزیابی کنند. یکی از اهداف این است که متغیرهای مختلف در معادله قانونی را شناسایی کرده و هدف دیگر این است که رهنمود گسترده‌تری از پرونده دانمارک به دست آورده و همچنین پلت فرمی برای بحث، بازتاب و پاسخ بیشتر ایجاد شود.
 

کلیدواژه‌ها