به دست آوردن رتبه الف برای سال 1399 در آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم توسط فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)

به دست آوردن رتبه الف برای سال 1399 در آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم توسط فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)

فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) در آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق  به دریافت رتبه «الف» با امتیاز 833.5 برای سال 1399 شد. گفتنی است رتبه این فصلنامه در ISC نیز Q1 با ضریب تأثیر 0.561 است. به این ترتیب، فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)  در جایگاه نخست فصلنامه‌های گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل ایران ایستاد.
برای مشاهده نتایج ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم کلیک کنید.