وبینار بحران آب: راهکارهای بین المللی و ملی تأمین آب سالم برای همگان

وبینار بحران آب: راهکارهای بین المللی و ملی تأمین آب سالم برای همگان

فصلنامه مطالعات بین‌المللی با همکاری بنیاد بین‌المللی گفت‌وگوی جهانی برگزار می‌کنند:

وبینار بحران آب: راهکارهای بین‌المللی و ملی تأمین آب سالم برای همگان

زمان: پنجشنبه هفدهم تیر 1400 از ساعت 17.30  تا 19 (July 8  2021) Tehran Time 17:30

همراه با صدور گواهی شرکت در وبینار (گواهی پایان دوره)

سخنرانان: دکتر رکسانا بهرامی‌تاش - محقق جامعه‌شناسی و مشاور ارشد سازمانه‌های بین‌المللی و نویسنده- مونترال کانادا

دکتر مصطفی محقق - هماهنگ‌کننده ارشد مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بالایا در آسیا و اقیانوسیه - اپدیم

مجری: دکتر الهام حسین‌خانی - مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات بین‌المللی و مدرس دانشگاه

شرایط ثبت نام

تصویر کارت دانشگاه برای استادان و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیرحکومتی تصویر کارت دانشجویی برای دانشجویان، تصویر مدرک برای فارغ‌التحصیلان نامه درخواست شرکت در وبینار به همراه نشانی و شماره تماس و تصویر قبض هزینه ثبت نام به مبلغ هشتصد هزار ریال به کارت 6037997246931613 به نام مدیرمسئول فصلنامه مطالعات بین‌المللی

مهلت و نشانی ارسال مدارک

علاقه‌مندان همه مدارک را از طریق ایمیل تا چهاردهم تیر (تمدید شد) به نشانی ایمیل [email protected] ارسال کنند.