از کنگره وین 1815 تا توافق وین 2015: برجام دستاوردی برای صلح جهانی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران

چکیده

تاریخ روابط بین‌الملل بیانگر آن است که کشورها در رویارویی با بحران‌ها، خطاهای فراوانی داشته‌اند. بیشتر تصمیمات کشورها منجر به فاجعه‌های بزرگ برای جامعه بین‌المللی شد. این مقاله با بهره گیری از نظریه جامعه بین‌المللی تمرکز صرف کشورها بر جنگ، مخاصمات، محاصره و تحریم را ناکارآمد دانسته و گفت‌و‌گوهای برجام را دستاورد همکاری و قدرت می‌داند. بهره‌گیری از زور در مقابل عراق و افغانستان نتیجه‌ای جز رشد تروریسم نداشت. حال آنکه گفت‌و‌گو و اعطای نقش مثبت به یک بازیگر بین‌المللی می‌تواند به آن کشور برای همکاری با جامعه بین‌المللی کمک کند. نتیجه این امر صلح پایدار خواهد بود. موافقتنامه وین همانند کنگره وین یک عصر نوینی در روابط بین‌الملل به وجود خواهد آورد. این عصر نوین مبتنی بر گفت‌و‌گو، همکاری، توجه به اصول حقوق بین‌الملل و رعایت مصالح قدرت‌های بزرگ خواهد بود. به باور نگارنده همین امر سبب می‌شود تا امنیت بین‌المللی و صلح تا زمانی که بازیگران از برجام حمایت کنند پایدار بماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From the Vienna Congress of 1815 to the Vienna agreement of 2015: JCPOA a Result for World Peace

نویسنده [English]

  • Mehdi Zakeiarn
Associated Prof. International Relations Dep.
چکیده [English]

The history of international relations represents in vain, that the countries when faced with crises, have made many errors. Most of the decisions of countries have usually lead to huge disasters for the international community. This article utilizes the theory of the international community to acknowledge the dysfunctionality of states’ attention to spending for the wars, siege, and boycott, and torecognize JCPOA’s negotiations as a result of cooperation and power. Using force against Iraq and Afghanistan had no consequent but to help grow terrorism in the world. However, negotiations and granting a positive role to an international actor can help the state to cooperate with the international community. The result of this action would be a stable peace. The Vienna agreement, similar to the Vienna Congress, will start a new era in international relations. This is a new era will be based on dialogue, cooperation, respect and adhere to the principles of international law, and respecting the interests of great powers. The author believes thatthe international security and peace in the world would last, as long as international actors support the JCPOA.