بررسی رویکرد نهادهای مالی بین‌المللی در پیشگیری و مقابله با پولشویی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین المل، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه، همدان، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد همدان، همدان، ایران.

چکیده

طی دهه‌های اخیر شاهد پیشرفت‌های بی‌شماری در حوزه صنایع و فناوری بوده‌ایم که به‌کارگیری آن‌ها توانسته بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر برخی سازمان‌های مجرمانه با انجام معاملات کاذب سعی در ایجاد هرج‌ومرج در بازار سهام و تضعیف ساختارهای مالی را دارند. بدیهی است که گسترش این فعالیت‌ها موجب بی‌ثباتی اقتصاد جهانی شده و می‌تواند اثربخشی قوانین و مقررات بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را کاهش دهد. با توجه به پیچیده‌تر شدن جرائم مالی و لزوم مبارزه با جرائم بین‌المللی و تروریسم، این پرسش مطرح می‌شود که پدیدۀ پول‌شویی چه تأثیری بر اقتصاد جهانی داشته و رویکرد نهادهای مالی بین‌المللی در پیشگیری و مقابله با این فرآیند چیست؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، پول‌شویی یکی از معضلات اساسی در عرصۀ اقتصاد بین‌الملل است. نظارت نهادهای بین‌المللی بر نظام‌های مالی می‌بایست با هدف حفاظت از یکپارچگی و ثبات نظام‌های مالی بین‌الملل انجام گیرد و این امر مستلزم این است که نهادهای مالی بین المللی از طریق تعامل با یکدیگر و همکاری با کشور های گوناگون، اقدامات خود را در زمینه مبارزه با پولشویی اعم از ردیابی جریان پول های کثیف، افزایش شفافیت سیستم های بانکی بین المللی، توسعه هرچه بیشتر زیرساخت های الکترونیکی، یکپارچه سازی سیستم اطلاعات مالی و .... ارتقا داده و در سطح جهانی مطرح کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Approach of International Financial Institutions in Preventing and Combating Money Laundering

نویسندگان [English]

  • meisam norouzi 1
  • mehdi eskandari khoshguo 2
  • sanaz abolghasemi 3
1 Assistant Prof in public of international law, Department of law, Faculty of humanities, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
2 Master of International Law, Civil and Development Higher Education Institute, Hamadan, Iran
3 Ph.D. student of public international law, Islamic Azad University, Hamadan branch, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

During the last decades, we have witnessed countless developments in the field of industries and technology, whose application has been able to affect the financial markets. On the other hand, some criminal organizations are trying to create chaos in the stock market and weaken financial structures by conducting false transactions. It is obvious that the expansion of these activities has caused the instability of the global economy and can reduce the effectiveness of international laws and regulations and foreign investments. Considering the complexity of financial crimes and the need to fight against international crimes and terrorism, the question arises as to what effect the phenomenon of money laundering has had on the global economy and what is the approach of international financial institutions in preventing and dealing with this process? According to the findings of this research, which was carried out using a descriptive- analytical method, money laundering is one of the basic problems in the field of international economy. The supervision of international institutions on financial systems should be done with the aim of protecting the integrity and stability of international financial systems, and this requires that international financial institutions, through interaction with each other and cooperation with various countries, take their actions in the field of combating money laundering. including tracing the flow of dirty money, increasing the transparency of international banking systems, developing electronic infrastructure as much as possible, integrating the financial information system and promoting them at the global level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fight against money laundering
  • Global economy
  • International community
  • International institutions
  • Money laundering