پولشویی مبتنی بر سوء‌استفاده از نظام تجارت بین‌الملل با نگاهی به چالش‌های بنیادی نظام تجاری ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

به موازات افزایش مبادلات تجاری، سوء‌استفاده سازمان‌های بزهکار از نظام تجارت بین‌الملل به منظور تبدیل عواید مجرمانه به درآمدهایی به ظاهر قانونی فزونی یافته است. گستردگی و پیچیدگی نظام تجارت بین‌الملل، این حوزه را در برابر ارتکاب پولشویی آسیب‌پذیر نموده است؛ به‌گونه‌ای که پولشویی مبتنی بر تجارت، به سبب برخورداری از زوایای پنهان و ناشناختگی در روش‌های ارتکاب، توجه بسیاری از نهادهای ضدپولشویی به ویژه اف‌ای‌تی‌اف را جلب کرده است. لذا با توجه به تعهدات بین‌المللی کشورها در مبارزه با پولشویی و تبعات منفی گسترده این جرم بر تمامیت بازارهای مالی، در پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی با بررسی گزارش‌ها و تحقیقات انجام‌شده توسط مهمترین نهادهای جهانی ضد پولشویی، رایج‌ترین روش‌های سوءاستفاده از نظام تجارت بین‌الملل و عُمده بخش‌های آسیب‌پذیر در برابر پولشویی مبتنی بر تجارت شناسایی می‌شوند. سپس با مُداقه در نظام تجاری ایران، چالش‌های بنیادی تهدیدکننده بخش تجاری ایران در برابر این شیوه پولشویی بررسی می‌گردند. در پایان مشاهده می‌شود شکل‌گیری رانت‌های اقتصادی در نتیجه سیاست‌های ارزی کشور و دچار شدن به تحریم‌های بین‌المللی، تجارت خارجی را مستعد اقدامات مجرمانه و سوءاستفاده برای ارتکاب پولشویی نموده است. لذا تلاش در رفع تحریم‌ها و بازطراحی سیاست‌های اقتصادی به‌ ویژه در حوزه تجاری و ارزی نقشی مهم در پیشگیری و مبارزه با سوءاستفاده از بخش تجاری بین‌المللی به منظور پولشویی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

International Trade System-Based Money-Laundering concerning the Fundamental Challenges of the Trade System of Iran

نویسندگان [English]

  • Amir Jamali Hajiani 1
  • Esmaeil Abdollahi 2
  • Ahmad Mirzaei 2
1 PhD student of Criminal Law and Criminology Department, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
2 ‌‌Assistant Professor, Department of Law, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

The increase in business transactions has been accompanied by a rise in the abuse of the international trade system by criminal organizations to transform their illegal revenues into apparently legitimate earnings. Due to its extensiveness and complexity, the international trade system is vulnerable to money laundering. Trade-based money laundering has interested many anti-money laundering (AML) institutions, especially the FATF, because of its hidden angles and mysterious methods. Different countries are internationally committed to fighting against money laundering, for this crime has many adverse effects on the integrity of financial markets. Hence, this descriptive-analytical study aims to identify the most prevalent methods of abusing the international trade system and identify the most vulnerable sectors to trade-based money laundering by reviewing the reports and investigations conducted by the major AML institutions worldwide. Next, Iran’s commercial system is analyzed to investigate fundamental challenges threatening the business sector due to trade-based money laundering in Iran. The research results showed that economic rents emerge as a result of Iran’s currency policies and international sanctions which have made foreign trade prone to crimes and money laundering. Therefore, attempts at lifting sanctions and redesigning economic policies, especially in business and currency sectors, can play a key role in preventing and combating the abuse of the international trade system for money laundering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade-Based Money Laundering (TBML)
  • Economic Sanction
  • Exchange Rate
  • Rent
  • Barter
  • Over-invoicing
  • Currency Exchange