حقوق بشر و منفعت درگفتمان سیاست خارجی ترامپ : براساس گزارش های حقوق بشری وزارت خارجه امریکا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

وزارت امورخارجه امریکا از سال 1977 به صورت سالانه گزارش هایی را در مورد وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف جهان منتشر می کند. این گزارش ها براساس اصول و ارزش های بنیانی لیبرالیسم تنظیم می شوند. در این مقاله تلاش می شود زبان و گفتمان حاکم بر این گزارش ها با تاکید «خلاصه های اجرایی» در مورد کنشگرانی مثل چین، ایران، روسیه، عربستان و اسرائیل در دوره ریاست جمهوری ترامپ مورد بررسی قرار گیرد. سوال این مقاله عبارتست از: زبان و گفتمان حاکم برگزارش های حقوق بشری وزارت خارجه امریکا در دوران ترامپ در مورد کنشگران چین، روسیه، ایران، عربستان سعودی و اسرائیل چگونه است؟ فرضیه این مقاله که سعی می شود با تاکید بر روش تحلیلی و تبیینی اثبات شود عبارتست از: زبان و گفتمان مسلط بر گزارش های حقوق بشری با تاکید خلاصه های اجرایی در مورد کنشگرانی مثل اسرائیل و عربستان ملایم، نرم و دوستانه و در مورد کشورهایی مثل ایران، چین و روسیه تند، سخت و خصمانه است.وزارت خارجه امریکا در این گزارش ها سیستم سیاسی متحدینِ خود(مثل اسرائیل) را با عنوان دموکراسی چندحزبی و رقیبان و دشمنان خود(چین،روسیه و ایران) را با مفاهیمی مثل اقتدارگرایی،تک حزبی و استبدادی معرفی می نماید.نتیجه آنکه در این عرصه نیز امریکا هویت خود را از طریق زبان منتشر و دشمنان و رقیبان خود را به مثابه «دیگری» بازنمایی و طرد می نماید. بنابراین زبان و گفتمان حاکم بر این گزارش ها متاثر و در خدمت سیاست ها و منافع کلان ایالات متحده امریکا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Human Rights and Interests in Trump's Foreign Policy Discourse: Based on the US Department of State's Human Rights Reports

نویسنده [English]

  • Hossein Karimifard
Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Since 1977, the US Department of State has published annual reports on human rights practices in various countries. These reports are premised on the core principles and values of liberalism. The following paper examines the rhetoric and discourse used in such reports, concentrating on "Executive Summaries" prepared under Trump's presidency about international actors such as Iran, Russia, Saudi Arabia, and Israel. The paper’s question is: What rhetoric and discourse were used in the US Department of State's human rights reports on China, Russia, Iran, Saudi Arabia, and Israel under Trump's presidency? This study uses an analytical-interpretive method to examine this hypothesis: the rhetoric and discourse used in human rights reports about actors such as Israel and Saudi Arabia are neutral and friendly, whereas reports about Iran, China, and Russia are biased and unfriendly. In these reports, the US Department of State represents its allies' political systems (for example, Israel) as multi-party democracies while portraying its adversaries' political systems (for example, Iran, China, and Russia) as authoritarian, one-party, and totalitarian regimes. As a result, the United States promotes its ideological identity using specific rhetoric, portraying its opponents as "the other" and therefore excluding them. In a nutshell, the rhetoric and discourse used in the aforementioned reports are influenced by and serve the policies and macro interests of the United States

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights Report
  • the .Iran
  • Saudi Arabia
  • Russia
  • China
  • Israel