ضرورت همکاری دولتها در تقویت امنیت سایبری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان،ایران

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

3 دانشیار گروه روابط بین الملل،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

حملات سایبری معضلی جهانی است که امنیت جهان را با تهدیدات زیادی مواجه نموده است. همه روزه شاهد حملات سایبری در سطح جهان هستیم به نحوی که فعلا هیچ نقطه ای از جهان در برابر این حملات مصون نمی باشد. ظرفیت ها و پتانسیل هایی که فضای سایبری برای جامعه بشری به ارمغان آورده باعث گردیده تعدادی از کشورها از این ظرفیتها برای مقاصد سیاسی و اقتصادی خود سوءاستفاده نمایندکه این باعث بر هم خوردن امنیت سایبری جهانی گردیده است.آنچه می تواند به حل این معضل در جهان کمک نماید همکاری دولتها در سطح بین المللی برای تقویت امنیت سایبری شان می باشد. سؤالی که در این تحقیق مطزح می گردد این است که چه ضرورتی برای دولتها وجود دارد تا جهت تقویت امنیت سایبری با یکدیگر همکاری نمایند؟با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ داده شده که به دلیل اینکه تمام جنبه های زندگی بشری به فناوریهای حوزه سایبری وابسته شده و چنین سطح از وابستگی موجب سوء استفاده بعضی از دولتها در ارتکاب حملات سایبری به زیر ساختهای حیاتی دولتها می گردد نیاز است تا جهت تقویت امنیت سایبری همکاریهایی در سطح بین المللی توسط دولتها صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Necessity of States Cooperation in Strengthening Cyber Security

نویسندگان [English]

  • parviz Farshasaid 1
  • Mahmood Jalali 2
  • Mahnaz Goodarzi 3
1 Ph.D Student in Public International Law, Department of International law, Isfahan (Khorasgan) Branch ,Islamic Azad University , Isfahan ,Iran
2 Associate Professor. Department of Law, University of Isfahan , Isfahan ,Iran
3 Associate Professor. Department of Law, University of Isfahan , Isfahan ,Iran
چکیده [English]

Cyber attacks are a global problem that now pose great threats to the world security. Every day we see cyber attacks around the world in such a way that currently no part of the world is immune to these attacks. Capacities and potentials that The cyberspace has brought about human society has led countries to exploit these capacities and potentials for their own political and economic purposes that this has disrupted global cybersecurity. The only thing that can help solve this problem in the world is the cooperation of States at the international level to strengthen their cyber security. In this study , the question which arises is that What is the need for states to work together to strengthen their cyber security? Using the descriptive – analytical method , this question has been answered that because all aspect of human life has got dependent on cyber technologies and such a level of dependence leads to the abuse of some states in carrying out cyber attacks on the vital infrastructures of states , it is necessary that in order to strengthen cyber security , states should cooperate globally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Security
  • Cyber Attacks
  • International Level
  • Cyber Space
  • States Cooperation