ترامپ و میدان تصمیم‏ گیری برجام؛ از خروج تا سناریوی آینده

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آیت ‏الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 پژوهشگر پسادکترای روابط بین‏‌الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

در ابتدا گمان می‏رفت که امضای توافق برنامه جامع اقدام استراتژیک پایانی خوش بر یکی از بزرگ‏ترین چالش‏های بین ایران و آمریکا باشد. اما با ورود ترامپ به کاخ سفید و رویکرد سراسر تهاجمی او علیه ایران، برجام نه ‏تنها نتوانست به عنوان آغاز ِ پایان مخاصمات شدید بین دو کشور عمل کند بلکه خود نیز قربانی نگرش ترامپ شد. تحلیل‏های متعددی در خصوص علت‏یابی این رویکرد ترامپ صورت گرفته است، اما به ‏نظر می‏رسد فرا رفتن از تحلیل‏های صرف مادی و غیرمادی و درک ارتباط پیوستار یا همان فضای ساختار اجتماعی، بهتر و واقع‎‏بینانه ‏تر می‏تواند سرشت واقعی علت رویکرد او را نشان دهد. لذا سوال اصلی این مقاله آن است که چه عاملی باعث عملکرد و ساخت دنیای اجتماعی ترامپ نسبت به برجام شد و با فرض احیاء برجام در دوره‏ بایدن، درصورت به قدرت رسیدن مجدد ترامپ چه سناریویی در انتظار آن خواهد بود؟ یافته ‏های پژوهش براساس روش توصیفی و تحلیلی نشان می‏دهد که سرشت خاص وجوه سرمایه، منش و خشونت نمادین به عنوان سه وجه میدان تصمیم ترامپ باعث مخالفت و درنتیجه خروج او از برجام شد و سیاست‏های خروجی این وجوه به دلیل ثابت آنها باعث خواهد شد تا در صورت به قدرت رسیدن او در سال 2024، به فرض احیاء برجام در دوره‏ی بایدن ترامپ مجدداً همان رفتارِ قبل را درباره‏ آن اتخاذ نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Decision Field for Trump and JCPOA: From Exit to the Future Scenario

نویسندگان [English]

 • Mahboobeh Roohi 1
 • Hamid Ahmadinejad 2
1 Assistant Professor, Department of Political Science, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
2 Postdoctoral Researcher in International Relations Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Initially, it was believed that signing the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) would bring a happy ending to one of the biggest challenges between Iran and the United States. However, with Trump's inauguration and his aggressive approach towards Iran, the JCPOA has not only failed to function as a tool to end the deep conflict between the two nations, but also became a victim of Trump's stance. There are many analyses as to what caused this behavior by Trump, but it seems that an understanding of the continuing relationships or spaces of the social structure, beyond material and immaterial analysis, can more appropriately and realistically explain his approach. Thus, the main question addressed herein is, “What factors caused the performance and construction of Trump's social world concerning the JCPOA? Assuming that the JCPOA will be reinstated in the Biden era, what scenarios await if Trump returns to power?” Based on descriptive and analytical methods, this study found that the idiosyncrasies of capital, character, and symbolic violence as three dimensions of Trump's decision-making field led to resistance to and, as a result, his withdrawal from the JCPOA. Due to their stability, the exit policies resulting from these dimensions will cause Trump to adopt the same behavior if he regains power in 2024, assuming the revival of the JCPOA during the Biden era.

کلیدواژه‌ها [English]

 • JCPOA
 • decision field
 • capital
 • character
 • symbolic violence
 • Donald Trump
 1. احدی، پرویز، احدی‌لیلان، فیروز (۱۳۹۹). بررسی مؤلفه‌ها و شاخصه‌های الگوی ترامپیسم در سیاست خارجی آمریکا (مطالعه موردی: ایران و خاورمیانه). پژوهش‏های سیاسی و بین‏المللی، 11(45)، 162-145.

2.     ازغندی، علیرضا، جهانگیری، سعید، گروسی، ناصر (1399). واکاوی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاورمیانه و چالش‏های پیش‏روی آن(ابعاد و رویکردها). فصلنامه راهبرد سیاسی، 2(5)، 25-1.

3.     ترابی، قاسم، طاهری‏زاده، محمدناصر (1398). راهبرد کلان ترامپ در برابر نظام بین‏الملل برپایه مکتب جکسونیسم. مجله سیاست دفاعی، 27(108)، 196-171.

4.     رحیمی، رئوف (1398). ناسیونالیسم ترامپ در چارچوب سنت جکسونی و تاثیر آن بر تنش ایران و آمریکا. فصلنامه سیاست جهانی، 8(3)، 228-201.

5.     زمانی، محسن، نیاکویی، امیر (1398). واکاوی عوامل موثر بر خروج ایالات متحده آمریکا از برجام. فصلنامه مطالعات روابط بین‏الملل، 12(45)، 120-95.

6.     کرمی، امیرسعید، موسوی، عبدالعظیم (1398). مولفه‏ها و پیامدهای ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه ژئوپلیتیک، 15(3)، 181-156.

7.     کیوانی، علی، آئینه‏وند، علی، آئینه‏وند، حسن (1399). دونالد ترامپ و بازگشت ریگانیسم جکسونی به سیاست خارجی آمریکا. مجله بین‏المللی پژوهش ملل، 5(55)، 25-7.

8.     گنجی، محمد، حیدریان، امین (1393). سرمایه فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ. فصلنامه راهبرد، 23(72)، 97-77.

9.      یورونیوز (2022). بازگشت به واشنگتن، یورونیوز،  27 جولای، در: https://per.euronews.com/2022/07/27/return-to-washington-not-yet-white-house-trump-hints-at-2024-candidacy

 1. Adams, D. P. (2016). The Mind of Donald Trump. The Atlantic, June 6, at: http://www.tcom/magazine/archive/2016/06/the-mind-of-donald-trump/480771/.
 2. Almohannadi, H. (2020). A disastrous deal; assessing the Trump administration's decision to rescind the nuclear agreement with Iran. Thesis of Master in Defence Studies. King’s Collage London: Department of Defence Studies.
 3. Barnes, J. (2018). Trump Policy in the Middle East: Iran. Baker Institute, March 22, at: https://www.bakerinstitute.org/research/trump-policy-middle-east-iran.
 4. Bleau, P. (2014). Realist Constructivism: Understanding Foreign Policy Intent. thesis of Master of Arts in Global Secur ity Studies. Maryland: Johns Hopkins University.
 5. Bourdieu, P. (2020). Habitus and Field, General Sociology. Vol. 2, UK: Polity Press.
 6. Campbell, D. (1992). Writing security: United States foreign policy and the politics of identity. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 7. Crowley, M., Jakes, L. (2022). Trump’s Shadow Looms Over Fading Iran Nuclear Talks. The New York Times, June 18, at: http://www.nytimes.com/2022/06/18/us/politics/ iran-nuclear-deal-trump.html.
 8. Drezner, D. (2020). Immature leadership: Donald Trump and the American presidency. International Affairs, 96(2), 383–400.
 9. Gerretsen, J. (2017). Self-made Men and Scapegoats. thesis of Master. Leiden University: Faculty of Humanities.
 10. Gillespie, L. (2019). Pierre Bourdieu: Habitus. CLT, Aug 6, at: http://www.criticallegaltink incom/2019/ 08/06/pierre-bourdieu-habitus/.
 11. Hirsh, M. (2022). Trump’s Poison Pills Are Still Toxic. FP, May 16. at: https://foreignpolicy.com/2022/05/16/donald-trump-poison-pill-election-presidency-return.
 12. Hughes, I. (2020). The dangerous psychology of Donald Trump. Open Democracy, November 1. at: http://www.opendemocracnet/en/transformation/dangerous-psychology-donald-trump/.
 13. Hussain, M. (2022). Joe Biden Deserves the Blame for Killing the Iran Nuclear Deal. The Intercept, April 21. at: https://theintercept.com/2022/04/21/iran-nuclear-deal-biden-irgc/.
 14. (2022). American Faith leaders call on Biden to return to JCPOA. Irna, Jun 24. at: https://en.irna.ir/news/84800007/American-Faith-leaders-call-on-Biden-to-return-to-JCPOA.
 15. Landler, M. (2018). Trump Abandons Iran Nuclear Deal He Long Scorned. The New York Times, May 8. at: http://www.nytimes.com/2018/05/08/world/middleeast/trump-iran- nuclear-deal.html.
 16. D. (2022). Trump hints at 2024 bid, says US going to hell very fast. Anadolu Agency, July 27. at: https://www.aa.com.tr/en/americas/trump-hints-at-2024-bid-says-us-going-to-hell-very-fast/2646517#.
 17. Mossalanejad, A. (2018). The Middle East Security and Donald Trump’s Grand Strategy. Geopolitics Quarterly, 13(4), 20-52.
 18. S. H., Mahmoudieh, Y. (2018). The Nuclear Deal: A Crossroad or Deadlock in Relations with Iran. International Studies Journal, 14(4), 143-168.
 19. Narvaez, D. F. (2020). The Psychology of Donald Trump. Psychology Today, August 8. at: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/moral-landscapes/202008/the-psychology-donald-trump.
 20. Nuruzzaman, M. (2020). President Trump's Maximum Pressure Campaign and Iran's Endgame. Strategic Analysis, 44(6), 1-13.
 21. Perwita, A., Razak, M. (2020). U.S. Foreign Policy Towards Iranian Nuclear Threat from Bill Clinton to Donald Trump Administration. Insignia Journal of International Relations, 7(1), 17-44.
 22. Riley, D. (2017). Bourdieu's Class Theory. Catalyst, 1(2), 107-136.
 23. Simon, S. (2018). Iran and President Trump: What Is the Endgame?. Survival, 60(4), 7-20.
 24. Sloan, S. (2020). US Foreign Policy in 2021. Atlantisch Perspectief, 44(5), 38-43.
 25. Spiegel, G. M. (2005). Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn, UK: Routledge.
 26. Wagner, B., Laughlin, K. (2015). Politicising the psychology of social class: The relevance of Pierre Bourdieu’s habitus for psychological research. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 25(2), 202-221.
 27. M. (2022). Trump, in return to D.C., hints at 2024 while rehashing 2020. Politico, July 26. at: https://www.politico.com/news/2022/07/26/trump-dc-2024-capitol-riot-00048052.
 28. Wastnidge, E. (2020). Iran's Shia Diplomacy: Religious Identity and Foreign Policy in the Islamic Republic. Berkley Center, September 18. at: https://berkleycenter.georgetown.edu/publications/iran-s-shia-diplomacy-religious-identity-and-foreign-policy-in-the-islamic-republic.
 29. Wiegmann, W. L. (2017). Habitus, Symbolic Violence, and Reflexivity: Applying Bourdieu’s Theories to Social Work. The Journal of Sociology & Social Welfare, 44(4), 95-116.