تأثیر خیزش راست افراطی بر آینده سیاسی فرانسه

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

2 استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

چکیده

تأثیر خیزش راست افراطی بر آینده سیاسی فرانسه

چکیده

سیاست در اروپا در حال حاضر روز به روز شاهد ظهور فزاینده احزاب سیاسی است که به عنوان راست افراطی،یا راست رادیکال درنظر گرفته می‌شوند.مسائل اجتماعی و اقتصادی همراه با افزایش نارضایتی های اجتماعی منجر به افزایش محبوبیت جنبش های راست افراطی شده است.اخیرا ظهور راست افراطی در اروپا در زمینه های مختلف آشکار شده است که چالش های اساسی برای حفظ صلح و ثبات در اروپا ایجاد می‌کند.در اینجا در قلب اروپای غربی یعنی فرانسه جبهه ملی سابق را نشان می‌دهد.فرانسه به دلیل داشتن بحران بدهی اروپا و همچنین داشتن تعداد زیادی پناهجو و روبه رو شدن با پدیده یورو اسپکتیسیم،گفتمان راست افراطی از جذابیت زیادی در این کشور برخوردار است.هدف از انجام این پژوهش بررسی شناخت ویژگی های راست افراطی و این که چرا این ایدئولوژی های افراطی به طور فزاینده ای صلح و ثبات در فرانسه را با چالشی جدی مواجه کرده است.بر این اساس سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که تأثیر خیزش راست افراطی بر فضای سیاسی فرانسه چه می‌باشد؟روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی-توصیفی و گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای و بر اساس بررسی اسناد و مدارک،آراء و نظرات مشورتی و تفسیری،کتب،مقالات،دکترین های موجود و بررسی مقررات می‌باشد.یافته های پژوهش نشان می‌دهدکه تقویت نقش و جایگاه راست افراطی در نظام آتی سیاسی و تصمیم‌گیری فرانسه می‌تواند به معنای فاصله گرفتن فرانسه از اتحادیه اروپا، استقلال از دیگر سازمان‌های بین‌المللی و تضعیف روند همگرایی در این اتحادیه باشد

واژگان کلیدی:راست افراطی،پوپولیسم،فرانسه،بحران،احزاب

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rise of the Extreme Right: Implications for the Political Future of France

نویسندگان [English]

 • Shahriyar Rahimli 1
 • Reza Jalali 2
1 PhD Student in International Relations, Faculty of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Far-right or radical right political parties are on the rise across Europe. The popularity of these parties can be attributed to the socio-economic issues and the increased social discontent. The rise of these parties in Europe has manifested itself in various areas, posing fundamental challenges to the maintenance of peace and stability in this continent. Far right was already identified as the National Front in France, the heart of Western Europe. Its discourse is very popular in France because of the European debt crisis, the large number of asylum seekers in this country, and the phenomenon of Euroscepticism. This study aimed to identify the features of the far right and why these extremist ideologies have been increasingly posing a serious challenge to peace and stability in France. Accordingly, the main research question is: "How will the rise of the far right affect the political climate of France?" A descriptive-analytical research method was used in this study, and the required data were collected by using the desk method and analyzing the documents, consultative and interpretive views, books, articles, doctrines, and regulations.  Findings suggest that strengthening the role and position of the far right in the future political and decision-making system of France could mean this country's distancing from the EU, its independence from other international organizations, and the undermined integration process in the EU.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Far right
 • Populism
 • France
 • Crisis
 • Parties
 1. ابراهیمی، نبی‌الله. (1386). تأملی بر مبانی و فرهنگ مکتب کپنهاگ. فصلنامه سیاست خارجی، 82، 439-458.
 2. احمدی لفورکی، بهزاد.(1392). کتاب اروپا 12؛ ویژه احزاب و جریان‌های اروپایی. تهران، انتشارات مؤسسه ابرار معاصر.
 3. اشرف‌نظری، علی، سلیمی، برهان. (1394). پوپولیسم راست افراطی در دموکراسی های اروپایی: مطالعه موردی فرانسه. فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1(4)، 157-187.
 4. ایوبی، حجت‌الله. (1389). احزاب سیاسی در فرانسه. تهران، انتشارات سمت.
 5. ایوبی، حجت‌الله، نوربخش، سیدنادر.(1392). گسترش جریان راست افراطی در اروپا. پژوهشنامه روابط بین‌الملل، 7(25).
 6. آدکانیان، علیرضا، خسروی، میثم. (1397). جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 15(2)، 139-155.
 7. بزرگمهری، مجید. (1391). احزاب راست در اروپای امروز و روند همگرایی. کتاب اروپا(11)، تهران، ابرار معاصر.
 8. پرویزی، جمشید. (1394). سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا و مسئله حقوق بشر. تهران،وزارت خارجه
 9. جهانی، محمد. (1392). چرایی و فرآیند تبدیل شدن اقلیت گرایی مذهبی به تهدید امنیتی. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره 58، بهار 1392
 10. دهشیری، محمدرضا، قاسمی، روح الله. (1398). بحران‌های چهرگانه و خیزش راست افراطی در اروپا. فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، 1(23)، 45-78.
 11. دیده‌بان (1398). معرفی احزاب اصلی فرانسه، تارنمای تحلیلی دیده‌بان، 19 فروردین، http://didban.ir/fa/news-details/45395
 12. ربیعی، محمدرضا. (1395). همبستگی ایدئولوژی احزاب پوپولیست اروپا با روسیه. سیاست خارجی، 30(3)، 105-136.
 13. رحیم‌لی، شهریار. (1396). امنیتی کردن مهاجرت؛ عملکرد اتحادیه اروپا در قبال مهاجرین سوری. مجله علمی-تخصصی پژوهش ملل، 24(2).
 14. سهیلی نجف‌آبادی، سهیل، حسین‌خانی، الهام، عمویی، حامد. (1399). بررسی آینده پژوهی حضور ناتو در خاورمیانه و محیط پیرامونی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 17(1)، 169-193.
 15. شکوهی، حسن. (1392). بحران مهاجرت و نقش آن در شکل‌گیری احزاب ملی گرای افراطی اروپا. فصلنامه حقوق و علوم سیاسی.
 16. مجیدی، محمدرضا، حاتم‌زاده، عزیز‌الله. (1395). قدرت‌یابی گروه‌های راست افراطی در اروپا؛علل و پیامدها. سیاست، 46(2)، 441-456.
 17. مشیرزاده، حمیرا. (1379). درآمدی نظری بر جنبش‌های اجتماعی. تهران، پژوهشکده امام خمینی(ره)
 18. نصری، قدیر. (1381). مکتب کپنهاگ: مبانی نظری و موازین علمی. فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، 33، 33-58.
 19. نوربخش، نادر. (1396). راست افراطی اروپا، از فاشیسم تا پوپولیسم. عصر اندیشه، 16، اسفند.
 20. Arditi, B. (2007). Politics on The Edges of Liberalism: Difference, Populism, Revolution, agitation. Edinburgh University Press.
 21. Bell, D. (1994). The French National Front.History of European ideas 18, no. 2:2255-240
 22. Bozan, B. (1999). People, Governments and Fear, translated by the Institute for Strategic Studies, Tehran, Institute for Strategic Studies.
 23. Bozan, B. (2000). Introduction to Copenhagen School in the field of security studies, Quarterly Journal of Strategic Studies, Year 3, Issue 3, Fall
 24. Daniele, A. Duncan, M. (2008). Twenty-first Century Populism. The Specter of Western European Democracy. Palgrave Macmillan.
 25. Davies, P. (1999). The National Front in France: ideology. discourse and Power. New York. Rutledge.
 26. Declair, E.G. (1999). Politics on The fringe: The people, policies, and Organization of the French National Front Duke University Press.
 27. https://fleishmanhillard.eu/2018/06/countdown-to-the-2019-european-elections-the-outlook-so-far/
 28. https://bloomberg.com/opinion/articles/2018-11-27/ford-gets-left-at-the-lights-by-general-motors
 29. https://nytimes.com/2019/10/17/world/europe/france-far-rightenvironment.html?rref=collection%2Fbyline%2Fnorimitsu-onishi
 30. https://reuters.com/article/us-eu-election/eu-sets-may-26-for-2019-eu-parliament-election-idUSKBN1GW17V
 31. https://thenation.com /article/france-yellow-vest-movement-macron/
 32. https://thenation.com/article/terrorism-france-macron-islam/
 33. https:/telegraph.co.uk/news/2018/11/04/french-far-right-overtakes-macron-eu-parliament-election-poll/
 34. Mammone, A. Godin, E. Jenkins, B. (2013). Varieties of right-wing extremism in Europe. London and New York. Rutledge.
 35. Richard J. (2002). Social Identity, translated by Touraj Yarahmadi, Tehran, Shirazeh Publishing and Research
 36. Trif, T. (2004). New Security Studies, translated by Alireza Tayeb and Vahid Bozorgi, Tehran, Research in
 37. Williams, M. H. (2011). A new era for French far right Politics? Comparing the FN under two Le Pens. Análise social, 679-695.