بررسی انگیزه‌های دولت عدالت و توسعه ترکیه از کارزار نظامی-سیاسی در استان نینوای عراق

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 مطالعات خاورمیانه، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران/ دانشجوی دکتری

چکیده

همزمانی نسبی روی کار آمدن دولت عدالت و توسعه در آنکارا و سقوط صدام در عراق و بروز خلاء قدرت ناشی از آن در این کشور، تحرکات عمیق، فشرده و چندلایه ترکیه در مناطق شمالی آن را در پی آورد. دولت اردوغان با استناد به تهدید پ.ک.ک (به عنوان عامل امنیتی)، سند عهد ملی (به عنوان عامل تاریخی) در خصوص تعلق موصل و کرکوک به ترکیه و توافقنامه تعقیب گرم منعقده میان بغداد و آنکارا (عامل حقوقی) استقرار نیروهای نظامی خود را به 15 کیلومتری موصل و دامنه حملات هوایی و پهپادی را به عمق 200 کیلومتری خاک عراق رسانده است. تمامی این تحرکات آک پارتی با تاکید همزمان بر احترام به حاکمیت عراق و عدم طمع ورزی به خاک آن کشور انجام می‌گیرد. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که «چرا ترکیه پس از سقوط صدام و ظهور داعش، ابعاد تحرکات نظامی-سیاسی خود در شمال را افزایش داده است؟». جهت پاسخ به این سوال، طی مطالعه‌ای توصیفی-تبیینی با کاربست منابع کتابخانه‌ای و اسناد تاریخی، جستاری در کتب، مقالات و گزارش اندیشکده‌ها و رسانه‌های معتبر به زبان‌های عربی، ترکی، فارسی و انگلیسی انجام دادیم و در پایان با استفاده از یافته‌های حاصل از این مطالعه، به این نتیجه‌گیری کلی رسیدیم: «ترکیه با ترکیبی از انگیزه‌های تاریخی-هویتی سازه‌انگارانه (برآمده از ایدئولوژی نئوعثمانیسم) و قدرت طلبانه رئالیستی، در کسوت یک بازیگر طمع‌کار و نه جویای امنیت، بدنبال تسلط بیشتر بر سرزمین‌های شمال عراق است».

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The motivations behind Turkey A.K Party political-military campaign in Ninawa Province of Iraq

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Safavi 1
  • Ali Shamsabadi 2
1 Assistant Prof. at Law and Political Science University of Tehran
2 Regional Studies, Human Science Faculty, Tehran University, / Ph.D. candidate
چکیده [English]

AK Party taking power in Turkey and Falling of Saddam and vacuum of power in Iraq took place almost at same time; after that political and security developments, we have witnessed a deep and multilayer campaign orchestrated by Turkey in Northern Iraq. In this regard Erdogan has cited to P.K.K. threat (as the military justification), Misak Ahdi Milli (as historic one), Baghdad-Ankara in 1980s (as the legal one) and dispatched Turkish land forces to 15 KM to Mosul; also Turkey has targeted many time by 200 KM within Iraqi territories by airstrike and Drones. This article is trying to answer the main question: “Why after Saddam falling and arousing of ISIS, Turkey has increased its military-political activities in Northen Iraq?”. To this end we have researched dozens of English, Persian, Arabic and Turkish sources and have come to this conclusion: Turkey by historic & identical motivations (emanating from Neo-Ottomanism Ideology), combined with Power-seeking preferences, has sought to expand its influence in Ninawa”. In other word, by using a descriptive-explanative method and utilizing Bayesian Realism as the theoretical framework, we have tried to illustrate whether Ankara is a greedy Actor or a Security Seeker in Ninawa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • Iraq
  • Mosul
  • New-Ottomanism Bayesian Realism