بررسی انگیزه‌های دولت عدالت و توسعه ترکیه از کارزار نظامی-سیاسی در استان نینوای عراق

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 مطالعات خاورمیانه، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران/ دانشجوی دکتری

چکیده

همزمانی نسبی روی کار آمدن دولت عدالت و توسعه در آنکارا و سقوط صدام در عراق و بروز خلاء قدرت ناشی از آن در این کشور، تحرکات عمیق، فشرده و چندلایه ترکیه در مناطق شمالی آن را در پی آورد. دولت اردوغان با استناد به تهدید پ.ک.ک (به عنوان عامل امنیتی)، سند عهد ملی (به عنوان عامل تاریخی) در خصوص تعلق موصل و کرکوک به ترکیه و توافقنامه تعقیب گرم منعقده میان بغداد و آنکارا (عامل حقوقی) استقرار نیروهای نظامی خود را به 15 کیلومتری موصل و دامنه حملات هوایی و پهپادی را به عمق 200 کیلومتری خاک عراق رسانده است. تمامی این تحرکات آک پارتی با تاکید همزمان بر احترام به حاکمیت عراق و عدم طمع ورزی به خاک آن کشور انجام می‌گیرد. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که «چرا ترکیه پس از سقوط صدام و ظهور داعش، ابعاد تحرکات نظامی-سیاسی خود در شمال را افزایش داده است؟». جهت پاسخ به این سوال، طی مطالعه‌ای توصیفی-تبیینی با کاربست منابع کتابخانه‌ای و اسناد تاریخی، جستاری در کتب، مقالات و گزارش اندیشکده‌ها و رسانه‌های معتبر به زبان‌های عربی، ترکی، فارسی و انگلیسی انجام دادیم و در پایان با استفاده از یافته‌های حاصل از این مطالعه، به این نتیجه‌گیری کلی رسیدیم: «ترکیه با ترکیبی از انگیزه‌های تاریخی-هویتی سازه‌انگارانه (برآمده از ایدئولوژی نئوعثمانیسم) و قدرت طلبانه رئالیستی، در کسوت یک بازیگر طمع‌کار و نه جویای امنیت، بدنبال تسلط بیشتر بر سرزمین‌های شمال عراق است».

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The motivations behind Turkey A.K Party political-military campaign in Ninawa Province of Iraq

نویسندگان [English]

 • Hamzeh Safavi 1
 • Ali Shamsabadi 2
1 Assistant Prof. at Law and Political Science University of Tehran
2 Regional Studies, Human Science Faculty, Tehran University, / Ph.D. candidate
چکیده [English]

AK Party taking power in Turkey and Falling of Saddam and vacuum of power in Iraq took place almost at same time; after that political and security developments, we have witnessed a deep and multilayer campaign orchestrated by Turkey in Northern Iraq. In this regard Erdogan has cited to P.K.K. threat (as the military justification), Misak Ahdi Milli (as historic one), Baghdad-Ankara in 1980s (as the legal one) and dispatched Turkish land forces to 15 KM to Mosul; also Turkey has targeted many time by 200 KM within Iraqi territories by airstrike and Drones. This article is trying to answer the main question: “Why after Saddam falling and arousing of ISIS, Turkey has increased its military-political activities in Northen Iraq?”. To this end we have researched dozens of English, Persian, Arabic and Turkish sources and have come to this conclusion: Turkey by historic & identical motivations (emanating from Neo-Ottomanism Ideology), combined with Power-seeking preferences, has sought to expand its influence in Ninawa”. In other word, by using a descriptive-explanative method and utilizing Bayesian Realism as the theoretical framework, we have tried to illustrate whether Ankara is a greedy Actor or a Security Seeker in Ninawa.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Turkey
 • Iraq
 • Mosul
 • New-Ottomanism Bayesian Realism
 1. اسلامی، مسعود، شمس‌آبادی، علی. (1397). عوامل ناکامی همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق. فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک، 14(51)، 63-94.
 2. بهرامی. محمد. (1391). چرخش سیاست خارجی ترکیه در عراق. مرکز بین‌المللی مطالعات صلح.
 3. پشنگ. اردشیر، زمردی، زهرا. (1393). بررسی تحولات سیاسی عراق در پرتو سیاست خارجی ایران، ترکیه و عربستان. فصلنامه سیاست خارجی، 28(3)، 477-499.
 4. تیشه‌یار. ماندانا، ظهیری‌نژاد، مهناز. (1384). سیاست خارجی عراق؛ بررسی نقش جغرافیای سیاسی عراق در روابط با همسایگان، تهران. نشر ذره.
 5. دهنوی. نظامعلی. (1386). اسنادی از روابط سیاسی ترکیه و عراق 1922-1937. تهران. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.
 6. سرخیل. بهنام. (1399). آمریکا، چالش‌‌های هویتی و دولت ورشکسته در عراق 2020-2003. فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 14(2)، 25-61.
 7. طاهرخانی. علی، ولی‌پور، ندا. (1394). سیاست خارجی ترکیه در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران. فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، 6(25)، 121-141.
 8. عبدالله‌خانی. علی. (1389). نظریه‌های امنیت، تهران. ابرار معاصر.
 9. عظیم‌زاده. محمد، مسعود‌نیا. حسین، امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد. (1396). سازه‌انگارانه سیاست خارجی نوین ترکیه و رقابت با ج.ا.ا. فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 10(38)، 95-128.
 10. قهرمان‌پور. رحمان. (1387). سیاست ترکیه در قبال عراق پس از صدام، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
 11. کتابی. محمود، دهقان، یدالله، حیدری، سولماز. (1392). بررسی روابط سیاسی-اقتصادی کردستان عراق با ترکیه و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 5(17)، 1-34.
 12. قاسمی. مصطفی، اژدری. بهناز، معصومی، مجید.(1400). اثرات استقلال‌خواهی اقلیم کردستان عراق بر انسجام ملی مناطق کردنشین ایران. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 18(1)، 157-179.
 13. نجفی. رحمان، قلخانباز، خلیل. (1396). دلایل و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان در قبال ایران. فصلنامه روابط خارجی، 9(3)، 130-169.
 14. هینه‌بوش. ریموند. (1389). سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه. ترجمه رحمان قهرمان‌پور، تهران: دانشگاه آمام صادق(ع).
 15. قهرمان‌پور، رحمان. (1388). سیاست خارجی ترکیه در قبال عراق پس از صدام، تهران: مرکز تحقیقات مطالعات راهبردی.
 16. Acharya, A., Ramsay, K, (2013). The Calculus of Security Dilemma, Strafford University.
 17. Adib, K. (2013). A Brief History of Iraq, Beirut, Dar al-Farabi. (In Arabic)
 18. Al-Abadi challenges Turkey to provide evidence of its allegations. Al-Maliki: dangerous interference. (2016). Al-Hurra, 16 of September, at: https://arbne.ws/3wvItEA (In Arabic)
 19. Al-Abadi: ISIS smuggles oil through Turkey. (2015). Sky News Arabic, 7 of December, at: https://bit.ly/307vj5g (In Arabic)
 20. Albayrak, A., Parkinson, J. (2013). Kurdish Group to Pull Armed Units from Turkey, Wall Street Journal, 25 of April, at: https://on.wsj.com/3BZuM1V
 21. Al-Hamed, R. (2015). the developments of the Turkish military presence in Iraq and its possible repercussions, Aljazeera Research Center. (In Arabic)
 22. Al-Khaffaji, A. (2013). Oil and Gas Iraqi Map, College of Science WSGI Babylon University.
 23. Al-Sadoun, W. (2010). The Security Dimension in Iraqi-Turkish Relations, Regional Studies Center of Mosul University. (In Arabic)
 24. An Iraqi escalation against the Turkish presence in Mosul. (2016). Aljazeera, 4 of November, Online Available at: https://bit.ly/3kky8GU (In Arabic)
 25. Anatoly News Agency. (2018). 10 November Message from Minister Çavuşoğlu, October 11, at: https://bit.ly/3wsXvLB (In Turkish)
 26. Aydin, A., Cem E. (2016). Two Routes to an Impasse: Understanding Turkey’s Kurdish Policy,
 27. Azimzade, M., Masoudnia, H., Imamjomezade, J (2017). New Foreign policy Constructs of Turkey and Rivalry with I.R.I, International Studies Quarterly, 10(38), 95-128. (In Persian).
 28. Barki, H. (2005). Turkey and Iraq; Neighborhood dangers and possibilities, American Peace Center. (In Arabic)
 29. Bashiqa camp... Will it turn into a Turkish 'Trojan horse' in Iraq? (2017). Al-hurra, 17 of January, Online Available at: https://arbne.ws/3F2ylqi (In Arabic)
 30. Bashir, Kh. (2016). The Milli Charter.. What is the story of the map on which Turkey bases its expansionist ambitions?, al-Hafriat, Online Available at: https://bit.ly/3bRicY9 (In Arabic)
 31. Bendern, P. (2008). Turkey launches major land offensive into Northern Iraq, Reuters, 22 of January, Online Available at: https://reut.rs/3wrS2o4 .
 32. Chronology of the Important Events in the World/PKK Chronology (1976-2006) (2010). Turkish Weekly Journal, 6 of October, at: https://bit.ly/3GYYjN7
 33. Deli, Kh. (2016). Why is Turkey insisting on participating in the liberation of Mosul?, the Future Research and Studies Center, 18 of December, online Available at: https://bit.ly/3o5vVAc (In Arabic)
 34. Erdogan says 'operations' start against Kurdish PKK in Iraq (2018). Reuters, 25 of March, at: https://nbcnews.to/31K9d9k
 35. Erdogan to the Prime Minister of Iraq: You are no match for me and we will do whatever we want (2017). CNN, 11 of November, Online Available at https://cnn.it/3mYCDZj (In Arabic)
 36. Erdogan: The Shiite component of the Iraqi government is hostile to Turkey (2016). Aljazeera Site, 18 of November, Online Available at: https://bit.ly/3c10Rf7 (In Arabic)
 37. Government: Turkey must withdraw its forces from Iraq within 48 hours (2015). Iraq News Agency, 7 of December, Online Available at: https://bit.ly/3qjCqC2 (In Arabic)
 38. Hinebosh, R (2011). Middle Eastern Countries Foreign Policy, Translated by Rahman Hossein Obeid, M. (2015) Iraqi-Turkish relations; its impact on the stability of Iraq, International Research Magazine of Baghdad University, 3(19), 89-126. (In Arabic)
 39. In response to describing the Popular Mobilization as a terrorist organization... Al-Abadi to Erdogan: Do not interfere in Iraq's affairs (2017). CNN Arabic, 21 of April, Online Available at: https://cnn.it/3kiiwU8 (In Arabic)
 40. ISIS seizes the Turkish consulate in Mosul and Erdogan meets the head of intelligence (2014). France 24, 11 of June, Online Available at: https://bit.ly/3H7TH7e (In Arabic)
 41. Koolaee, E., Hafezian, H. (2017). The Kurdish Question and Iranian-Turkish Relations: 1991-2015, International Studies Journal (ISJ), 14(12), 67-90.
 42. Kundghamesh, Y. (2018). The war of independence and the valor of the Turkish army in Afrin.. History repeats itself, 28 of January, Anatolia News Agency, Online Available at: https://bit.ly/3EWVR7V (In Arabic)
 43. Kydd, A. (2005). Trust and Mistrust in International Relations, Princeton University Press.
 44. Legro, J., Moravcsik, A. (1999). Is Anybody Still a Realist, International Security, 24, 5-55.
 45. Oil and Gas Fields: Qayara (2016). Iraq Business News, at: https://bit.ly/3H5OLzN
 46. Sanjari, Z. (2013). Iraq Province takes first Steps to Energy Independence, Reuters, 23 of October, at: https://reut.rs/305YQMI
 47. Sattar, O. (2017). Nineveh Guard joins Hashd al-Shaabi Foundation, Al Monitor, Online Available at: https://bit.ly/3D2E0Md (In Arabic)
 48. Sebani, H. (2016). Erdogan: Turkmenis Tal Afar is a sensitive issue for us, Anatolia, 30 of November, Online Available at: https://bit.ly/3BYzA7Q (In Arabic)
 49. Seifudin, A. (2017). Iraq: A decision bans the Nineveh Guard from managing the security of Mosul, Al-araby al-Jadeed Newspaper, 27 of January, Online Available at: https://bit.ly/2YurB4N (In Arabic)
 50. Sheilds, S. (2004). Mosul Questions: Economy, Identity and Annexation, The Creation of Iraq 1914-1921, Colombia University, 38-45.
 51. The arrival of the workers of the Turkish Consulate General in Mosul to Turkey (2014). Turkey foreign Ministry Official Website, 20 of August, Online Available athttps://bit.ly/31LPNAT (In Arabic)
 52. The Iraqi Nineveh Guard forces have 2,500 fighters (2019). Al-Bayan Newspaper, 29 of March, Online Available at: https://bit.ly/3D1vT2q (In Arabic)
 53. The 'National Pact' message from President Erdoğan (2016). Hurriyet, 19 of October, Online Available at: https://bit.ly/3qlab6f (In Turkish)
 54. The release of the Turkish hostages held by ISIS (2014). DW News Agency, 20 of July, Online Available at: https://bit.ly/3H7Urt2 (In Arabic)
 55. Threats become reality... Turkish army enters Iraq (2018). Al Hurra, 8 of January, Online Available at: https://arbne.ws/3oaXLeq (In Arabic)
 56. Turkey withdraws its forces from Bashiqa, northern Iraq (2017). BBC Arabic, 7 on January, at: https://bbc.in/3H2Gz3p (In Arabic)
 57. Turkey’s PKK Conflict: A Visual Explainer. (2021). International Crisis Group, at: https://bit.ly/3bX1feG
 58. Will Mosul turn into a confrontation arena between Turkey and Iraq? (2016). BBC Arabic, 13 of September, Online Available at: https://bbc.in/3qAsd4D (In Arabic)