آینده‌پژوهی سیاست خارجی و دفاعی فرانسه در قبال بحران یمن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مطالعات فرانسه، دانشگاه اصفهان

2 استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

چکیده

بحران یمن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های منطقه غرب‌آسیا محسوب می‌شود که بسیاری از کشورها را به خود درگیر کرده است. از این روی قدرت‌های منطقه و فرا منطقه‌ای، درصدد تأثیرگذاری بر آن در راستای منافع خود هستند. یکی از این کشورها فرانسه است. اهمیت محور مواصلات دریایی خلیج عدن تا دریای مدیترانه برای فرانسه سبب شده تا این کشور اروپایی نسبت به جنگ یمن بی‌تفاوت نبوده و اقدام به فروش حجم عظیمی از تسلیحات نظامی به عربستان و امارات کند. برخی کارشناسان بر این باور هستند که فرانسه در آینده رویکرد خود در قبال بحران یمن را تغییر خواهد داد و عده‌ای دیگر نیز بر ادامه این روند از سوی فرانسه تاکید می‌ورزند. پژوهش حاضر که به شیوه آینده‌پژوهی و تکنیک سناریونویسی و با گردآوری منابع اسنادی نگاشته شده، در پی پاسخ به این سؤال است که راهبرد سیاست خارجی و دفاعی فرانسه در قبال بحران یمن در آینده چه خواهد بود و این راهبرد چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. نتیجه این پژوهش شامل سه سناریو است. سناریوی اول ادامه روند جنگ است که پیامدهای امنیتی نامطلوبی در عرصه بین‌المللی و داخلی برای ایران دارد. سناریوی دوم دعوت به گفتگو است که موجب افزایش امنیت تردد دریایی ایران در مسیر خلیج‌فارس به‌سوی اقیانوس هند می‌شود. سناریوی سوم حمایت از عربستان جهت نابودی انصارالله است که امنیت سایر هم‌پیمانان جمهوری اسلامی ایران را با خطر مواجه می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Future Study of France Foreign and Defense Policy in Yemeni Crisis and its Effect on the National Security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Farzad Soltani 1
  • Mahdi Javdani Moqaddam 2
  • Ali reza Beygi 3
1 MA. of France Study, Isfahan University
2 Assistant Prof. of International Relations at Imam Sadigh University
3 PhD. Student of Political Science,, Imam Sadigh University
چکیده [English]

The Yemeni crisis, as one of the most important challenges in Western Asia, has involved many countries. Given the importance of the Yemeni state and its crisis, many countries in the region and beyond are seeking to influence it for their own benefit. One of these countries is France. The importance of shipping from the Gulf of Aden to the Mediterranean for France has made the European country not indifferent to the war in Yemen and to sell a huge amount of military weapons to Saudi Arabia and the UAE. Some experts believe that France continues to pursue its strategy of selling military weapons to Saudi Arabia and the United Arab Emirates in its foreign and defense policy aimed at destroying Ansarullah. The present study, written as a foresight and scriptwriting technique with documentary sources, seeks to answer the question of what is the strategy of French foreign and defense policy towards the Yemeni crisis in future and how this strategy will affect the national security of the Islamic Republic of Iran? The result of this research includes three scenarios. The first scenario is the continuation of the war with the aim of gaining European independence from the United States, which has adverse consequences for Iran in international and domestic arenas. The second scenario is an invitation to dialogue, which will increase the security of Iranian maritime traffic on the Persian Gulf to the Indian Ocean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • France
  • Iran
  • Security
  • Yemen