کلیدواژه‌ها = قوانین بین‌المللی دریایی جغرافیای سیاسی
محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس

دوره 14، شماره 2، آبان 1396، صفحه 49-66

پیروز مجتهدزاده؛ بهادر زارعی