فصلنامه اوراسیای معاصر منتشر شد

فصلنامه اوراسیای معاصر به چاپ رسید
🔹شماره یک سال نهم مجله بین المللی جغرافیای سیاسی اوراسیا توسط شورای علمی موسسه مطالعات شرقی آکادمی علوم جمهوری ارمنستان به چاپ رسید. با مقالاتی درباره:
🔸تصویر جدیدی از نخبگان سیاسی لبنان
🔸راهبردهای سیاسی-اقتصادی ژاپن در آسیای میانه
🔸درک پررنگی روابط آذربایجان-ترکیه: دو دولت و یک ملت؟
🔸پدیداری نومحافظه کاری در روابط امریکا و خاورمیانه
💥این فصلنامه بین المللی با سردبیری ورهرام تر-ماتووسیان و شورای علمی اساتید برجسته بین المللی میکاییل آکریب- سوییس، ماتیو کراستون- امریکا، الکساندر کریلوف- روسیه، میرزوهید روکیف- ازبکستان، آمیتا سینگ- هند، بولات سلطانف- قزاقستان، تانگ زایچائو- چین و مهدی ذاکریان- ایران منتشر می شود.