رویکرد چین به بحران اوکراین از منظر تئوری بازی‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 معاون اجرایی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل وزرات امور خارجه

چکیده

بحران اوکراین، بحران دیپلماتیک منطقه‌ای بود که در سال 2014 در پی اعتراضات به عدم امضای توافق نامه همکاری اوکراین و اروپا از سوی رئیس جمهور اوکراین آغاز گشت. در پی اوج‌گیری اعتراضات، افزایش تظاهرات و مخالفت‌ها رئیس جمهور اوکراین کشور را ترک نمود و دولت جدیدی شکل گرفت و به دلیل وجود تمایلات سیاسی میان مخالفان و موافقان دولت جدید اوکراین و همچنین حامیان قدرتمند این دو دستگی‌ها بحران اوکراین همچنان ادامه دارد. این امر امنیت خاورمیانه را و حتی امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار داده است. قدرت‌ها بزرگ و کشورهای درگیر هر کدام رویکردی متناسب با منافع خود، فارق از منافع جامعه بین‌المللی، اتخاذ نمودند. چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت و مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در این مورد سیاستی را دنبال نمود که برخی از تحلیل گران بیان نمودند کشور مذکور سیاستی مبهم و دوپهلو دارد و از اعمال رفتاری قاطع ناتوان است. ولیکن باید اشاره نمود چین مانند سایر بازیگران درگیر، سیاستی متناسب با منافع خود اتخاذ نموده است و خواهان برقراری ثبات در منطقه جهت دستیابی بر منافع سیاسی و اقتصادی خود می‌باشد. بررسی این نوع عملکرد چین درمورد بحران اوکراین با توجه به بازیگران درگیر، یعنی روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا و اوکراین قابل توجه می‌باشد. نوآوری این پژوهش آن است که در صدد است با توجه به نظریه بازی‌ها دلیل اتخاذ سیاست‌های چین و دلیل رفتارها و کنش‌های این کشور را در عرصه‌ی کنش بحران اوکراین را مورد بررسی قرار دهد. تا نمایان سازد چگونه کشور مذکور با بررسی سود و زیان منافع خود در قالب بازیگری عقلانی رفتار سیاسی خود را در مسئله اوکراین مدیریت نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look to China's approach toward Ukraine Crisis

نویسندگان [English]

  • Saeed Seyed Agha Bani Hashemi 1
  • Zahra Bahrami 2
  • Fereshteh Roshan 3
1 School of International Relations, Tehran, Iran.
2 MA on International Relations, School of International Relations, Tehran, Iran.
3 MA on International Relations, School of International Relations, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ukraine crisis was a regional diplomatic crisis that followed in 2014 to protest the signing of a cooperation agreement Ukraine and Europe by the President of Ukraine. Following the unrest, protests and objections Ukrainian president left country and a new government was formed and because of the political interests of the pros and cons of the new Ukrainian government, as well as strong supporters of the two factions of the Ukrainian crisis continues. This security in the Middle East and even international security is threatened. Great powers and the countries involved in each approach to suit their own interests regardless of the interests of the international community, adopted. China is a permanent member of the Security Council primary responsibility for maintaining international peace and security policy pursued by some analysts country's stated policy is ambiguous and is incapable of exercising decisive manner. But must point out China, like other actors involved, has adopted a policy tailored to his interests and for stability in the region is to achieve its political and economic interests. Study this kind of crisis in Ukraine, according to the actors involved China, Russia, America and Europe and Ukraine is significant. This study seeks innovations that according to game theory because China policy. And  the behavior and actions of this country in the field of action to study the crisis in Ukraine. To reveal how the country by examining the pros and cons of their interests acting as a rational political behavior in the Ukraine has managed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game Theory
  • Ukraine Crisis
  • International Relations
  • China

 

Trenin Dmitri ,  9July2014.  CARVEGIE MOSCOW CENTER   ”THE UKRAINE CRISIS AND THE RESUMPTION OF GREAT-POER RIVALRY
Murray Graig ,  june 2014. Koch-Weser lacob “THE CHINA- RUSSIA GAS DEAL:BACKGROUND AND IMPLICATIONS FOR THE BROUDER RELATIONSHIP”, www.uscc.gov.9
www.bashgah.net  1393/6/5سایت باشگاه اندیشه
www.magiran.com 1387/5/2بانک اطلاعات نشریات کشور
www.farsnews.com 1392/6/3 سایت فارس نیوز
www.aftab.ir  1386/12/2 سایت افتاب
www.idsp.ir 1390/2/20موسسه چشم انداز توسعه و امنیت
www.nividar.com 1393/6/5 سایت نیو دیدار
www.dw.de  2014/5/28 سایت دویچه ولهwww
 www.loc.gov  2010/9/11 کتابخانه کنگره امریکا