تبیین جایگاه راهبردی اسرائیل در سیاست تسلیحاتی آمریکا در خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

اسرائیل سرمایه‌ای استراتژیک و متحد راهبردی آمریکا در خاورمیانه محسوب می‌شود. منافع مشترک آمریکا و اسرائیل تا آنجا پیش رفته که در شکل روابط ویژه نمود یافته است. آمریکا بنا به مجموعه‌ای از دلایل سیاسی، استراتژیک و فرهنگی از رژیم اسرائیل حمایت می‌کند. این دو کشور نسبت به افزایش توانایی موشکی ایران به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند و در این رابطه برای تضعیف و کاهش توانمندی نظامی ایران به تجارت تسلیحاتی روی آورده‌اند. مقاله حاضر به تبیین منافع مشترک آمریکا و اسرائیل به عنوان عامل تعیین کننده روابط آمریکا و اسرائیل در ابعاد سیاسی و نظامی - امنیتی می‌پردازد. از همین‌رو پرسش کلیدی مقاله آن است که اسرائیل در سیاست تسلیحاتی آمریکا در خاورمیانه چه جایگاهی دارد؟ فرضیۀ مقاله این است که از آنجایی که توسعه و توان موشکی ایران در بلندمدت تهدیدی امنیتی برای آمریکا و اسرائیل به عنوان دو متحد استراتژیک محسوب می‌شود. لذا این دو کشور با هدف کنترل و مهار قدرت موشکی ایران دست به همکاری تسلیحاتی زده‌اند و در راستای منافع استراتژیک مشترک و افزایش بازدارندگی موشکی در برابر ایران گام بر می‌دارند؛ که این امر منجر به مسابقه تسلیحاتی عظیمی در منطقه خواهد شد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌مندی از چارچوب مفهومی روابط ویژه شکل خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining Israel's Strategic Position in US Arms Policy in the Middle East

نویسندگان [English]

  • Hamid Dorj 1
  • Reza Eltiami Nia 2
1 Graduate Student of Political Science University of Isfahan
2 Assistant Professor of Political Science at Yasouj University
چکیده [English]

Israel is a strategic alley of the United States in the Middle East. US-Israeli mutual interests have gone so far as to be expressed in the form of special relations.The United States supports the Zionist regime for a series of political, strategic and cultural reasons. These two countries are deeply concerned about the increase in Iran's missile capabilities and in this regard they have turned to arms trade to weaken and reduce Iran's military capabilities. The present article seeks to clarify common interests of the United States and Israel as determining factors in US-Israeli relations in political, military and security dimensions. Therefore, the key question of the paper is what position does Israel have in US arms policy in the Middle East? The paper assumes that since Iran's long-term missile development and capability poses a two-way strategic threat to the US and Israel, therefore the two countries have been cooperating with the aim of controlling and altering Iran's missile power in pursuit of joint strategic interests and increasing missile deterrence against Iran which will lead to a huge arms race in the region. The present research is based on descriptive-analytic method and will be based on the conceptual framework of special relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • Israel
  • Arms trade
  • Missile power of Iran
  • Strategic Relationships
- الهی، همایون (1389)، خلیج­فارس و مسائل آن، نشر قومس، چاپ هشتم، تهران.
- آهویی، مهدی (1390)، «نقش لابی اسرائیل در سیاست­­خارجی ایالات­متّحده؛ از اسطوره تا واقعیّت»، فصلنامه مطالعات جهان، دورۀ اول، شمارۀ 1، صص 126- 101.
- باقری، زهرا و حسین دهشیار، سیدمحمد طباطبایی و محمد یوسفی­جویباری (1397)، «تغییر و تداوم در سیاست خاورمیانه­ای آمریکا از سال  2017- 2001»، فصلنامه تخصصی علوم­سیاسی، سال چهاردهم، شماره چهل و سوم، 200- 161.
- جعفری، علی­اکبر (1390)، «تبیین عوامل و اهداف اتحاد استراتژیک میان آمریکا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هشتم، شماره دوم، صص 191- 153.
- جعفری، علی­اکبر (1391الف)، «همکاری هسته­ای- تسلیحاتی و اتحاد استراتژیک میان آمریکا- اسرائیل»، فصلنامه مطالعات جهان اسلام، سال اول، شماره اول، صص 16- 1.
- جعفری، علی­اکبر (1391ب)، «تبیین عوامل و اهداف اتحاد استراتژیک میان آمریکا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هشتم، شماره دوم، صص 191- 153.
- جوانپور هروی، عزیز، سیدمحمدرضا موسوی و رحیم نوروزی (1396)، «تأثیر طرح سپر دفاع­موشکی آمریکا بر امنیت قدرت­های منطقه­ای؛ مطالعه موردی روسیه- ایران»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال دهم، شماره 38، صص 30- 1.
- حافظ­نیا، محمدرضا (1390)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، انتشارات پاپلی، چاپ دوم، تهران.
- درج، حمید و سید داود آقایی (1396)، «جایگاه راهبردی یمن در سیاست خارجی و امنیتی ترامپ»، فصلنامه مطالعات روابط بین­الملل، سال دهم، شماره 40، صص 68- 39.
- درخشه، جلال و علیرضا کوهکن (1388)، «نگاهی نو به دلایل حمایت آمریکا از اسرائیل»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره 10، صص 130- 91.
- ساجدی، امیر (1396)، «سیاست خاورمیانه­ای ترامپ؛ مطالعه موردی بحران سوریه و حمله موشکی آمریکا»، فصلنامه مطالعات روابط بین­الملل، سال دهم، شماره 40،  صص69 – 92.
- سیمبر، رضا و احسان اعجازی (1394)، «رویکرد آمریکا به کشمکش فلسطین- اسرائیل 2015- 2001»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره چهارم، شماره چهارم، صص 36- 7. 
- عباسی، مجید و الهام شهبازی (1392)، «عوامل همگرایی دیپلماسی آمریکا و رژیم صهیونیستی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هفتم، شماره 3، صص 816- 795.
- عبدالله­خانی، علی (1382)، آمریکا (3): ویژه روابط آمریکا- اسرائیل، تهران: ابرار معاصر تهران.
- عطایی، فرهاد و زهرا عالی (1391)، «روابط ویژه آمریکا و اسرائیل: پژوهشی درباره پیشینه، ماهیت و گسترۀ این روابط»، فصلنامه سیاست، دوره 42، شماره 1، صص 269- 243.
- قربانی، مژگان (1391)، «استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در خلیج­فارس و تأثیر آن بر امنیت­ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 38، صص 30- 1.
- قوام­ملکی، حمیدرضا (1390)، «نقش موشک­ها در راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه رهنامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره سوم، صص 117- 97.
- کوردسمن، آنتونی. اچ (1382)، موازنه نظامی در خلیج­فارس و خاورمیانه، ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات دفاعی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران: سایه­روشن، چاپ اول.
- کولائی، الهه (1381)، «توسعه روابط فدراسیون روسیه و اسرائیل(با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران)»، فصلنامه سیاست، دوره 57، شماره 508، صص 46- 1.
- لطفیان، سعیده (1395)، «دیدگاه راهبردی اسرائیل و برآورد تهدید امنیتی آن برای خاورمیانه»، فصلنامه سیاست، دوره 47، شماره 1، صص 200- 179.
- مرادی­کلارده، سجاد و مهدی هدایتی­شهیدانی (1396)، «راهبرد امنیت منطقه­ای ایران در بحران امنیتی خاورمیانه: ویژگی­ها و اهداف»، فصلنامه روابط خارجی، سال نهم، شماره سوم، صص 192- 163.
- ملکی، محمدرضا و فرزاد محمدزاده­ابراهیمی (1389)، «روابط ویژۀ ایالات متحده- اسرائیل و سیاست خاورمیانه­ای دولت باراک اوباما»، فصلنامه بین­المللی روابط خارجی، سال دوم، شماره سوم، صص 136- 107.
- موسوی­فر، راضیه (1395)، «روابط ایران و آمریکا؛ مسأله اسرائیل»، فصلنامه سیاست، دوره 46، شماره 2، صص 514- 497.
- میرجلیلی، سیدمحمدمهدی (1397)، «انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس، تداوم یکجانبه ‌گرایی ترامپی و وظائف مسلمانان»، فصلنامه حبل‌المتین، دوره هفتم، شماره 22، صص 3-1.
- نوروزی­امیری، رحیم و علی­اصغر محمدی­دارابی (1396)، «استراتژی ایالات­متحده آمریکا در استقرار و گسترش طرح سپر دفاع موشکی»، فصلنامه مطالعات سیاسی بین­المللی، سال دوم، شماره چهارم، صص 174- 151.
- یزدانی، عنایت­الله و رضا محمود­اوغلی (1388)، «نقش نفت در حمله آمریکا به عراق»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین­المللی، دوره 1، شماره 1، صص 138- 117.
- Baker, Luke, (November 3, 2016), “Iran Commands 25, 000 Shi’ite Fighters in Syria: Israeli official”, Retrieved November 5, 2016, Retrieved from http://www.reuters.com/ article/us-mideast-crisis-syria-israel-idUSKBN12Y1VK.
- Bennis, Phyllis (2017), “the New Internationalism”, Washington: institute for Policy Studies.
- Blanco, Luis Fernando de Moraes y. (2015), “On the Uses and Functions of, Strategic Partnership, in International Politics: Implications for Agency, Policy and Theory”, Dissertation Submitted to the Faculry of Sociology at Bielefeld University for the Degree of Doctor of Philosophy (Dr.phil.) Bielefeld, 25 March, Available at: https://pub.uni-bielefeld.de, Accessed on: 2017/12/8.
- Chubin, Shahram (1994), Iran's National Security Policy: Capabilities, Intentions and Impact, Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- Cohen-Almagor, Raphael(2017), “President Trump and the Israeli-Palestinian Conflict”, University of Hull, Available at:  at: https://www.researchgate.net
Delkhosh, Alireza (2018), “JCPOA: The Participants and International Law”, International Studies Journal (ISJ), Vol. 15, No. 1, pp. 34-62.
- Frank, Thomas (2018), “US Congress approves $38 billion pledge of military aid to Israel”, Available at: https://thearabweekly.com/us-congress-approves-38-billion-pledge-military-aid-israel.
- Green, Stephen J. (1984), Taking Sides: America's Secret Relations with Militant Israel, New York:  William Morrow & Co, pp. 1- 370
- Hildreth, Steven A. (2012), Iran’s Ballistic Missile and Space Launch Programs, Congressional research Service, December 6, 7-5700, www.crs.org, R 42849.
- Holland, Steve and Maayan Lubell (2017), “Trump recognizes Jerusalem as Israel’s capital, reversing longtime U.S. Policy”, Reuters, Available at: https:// www.reuters.com/article/us-usa-trump-israel/trump-recognizes-jerusalem-asisraels-capital-reversing-longtime-u-s-policy-idUSKBN1E01PS.
- Kamrava, Mehran (2018), “Hierarchy and Instability in the Middle East Regional Order”, International Studies Journal (ISJ), Vol. 14, No. 4, pp. 1-40.
- Levey, Zach (2 April 2004), “The United States’ Skyhawk Sale to Israel, 1966: Strategic Exigencies of an Arms Deal,” Diplomatic History, Vol. 28, No. 4, pp.255-276.
- Mark, Clyde R. (2005), Israel: US Foreign Assistance, CRS Issue Brief for Congress, Foreign Affairs Defense and Trade Division, The Library of Congress.
- Marcus, Dara and Marcel Sangsari (2015), “Strategic Partnership as an Instrument of EU Foreign Policy”, Workshop Report of Carleton University, Available at: https://labs.carleton.ca.
-McMaster, H. R and Gary D. Cohn (May 30, 2017), “America First Doesn’t Mean America Alone”, The Wall Street Journal.
- Mossalanejad, Abbas (2017), “Trump's Middle East Policy Making and the Future of Security”, Geopolitics Quarterly, Volume 12, No 4, pp. 39- 65.
- Chomsky, Noam (1991), “After the Cold War: U. S. Foreign Policy in the Middle East”,
 Cultural Critique, No. 19, pp. 14-31.
- Karen L., Puschel (1993), “U.S.-Israeli Strategic Cooperation in the Post-Cold War Era: An American Perspective”, Available at: https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1993-03-01/us-israeli-strategic-cooperation-post-cold-war-era-american/
- Roblin, Sebastien (December 5, 2018), “Meet Israel's Ultimate Weapon: Custom-Built F-35 Stealth Fighters”, The National Interest, Available at: https://nationalinterest.org/blog/buzz/meet-israels-ultimate-weapon-custom-built-f-35steal th-fighters-37947
- Spetalnick, Matt and Luke Baker (2016), “Record new U.S. military aid deal for Israel to be signed in days: sources”, Retrieved from https: https://www.reuters.com/article/us-usa-israel/record-new-u-s-military-aid-deal-for-israel-to-be-signed-in-days-sources-idUS KC N11J12R.
- Monshipouri, Mahmood and Theodore Prompichai (2018), “Digital Activism in Perspective: Palestinian Resistance via Social Media”, International Studies Journal (ISJ), Vol. 14, No. 56, pp. 42-63.
- Zanotti, Jim (June 13, 2019), Israel: Background and U.S. Relations in Brief, Specialist in Middle Eastern Affairs, pp. 1- 15
- Zunes, Stephen (1996), “The Strategic Functions of U.S. Aid to Israel”, Middle East Policy Council, Available at: https://www.mepc.org/node/4789
- Zunes, Stephen (2002), “Why the U.S. Supports Israel”, Foreign Policy in Focus, Retrieved from https://fpif.org/why_the_us_supports_israel/