عدالت انتقالی ضرورت‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

، استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی ساری

چکیده

 
عدالت انتقالی ناظر بر اقداماتی همه جانبه و فراگیر است. این دکترین به منظور جبران گسست عمیق اجتماعی در جوامع قربانی نقض فاحش اصول حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه و ترمیم آثار ناشی از بی‌عدالتی‌های گسترده سیستماتیک که متوجه اشخاص گشته، کاربرد دارد. اعمال مفهوم گسترده و فراگیر عدالت انتقالی، حق و تکلیف اعضای جامعه جهانی محسوب می‌گردد که باید بر‌اساس اصل حسن نیت و به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی یا مبتنی بر منافع ملی صورت پذیرد. به منظور اجتناب از تحمل مسئولیت بین‌المللی، در هیچ حالتی شائبه سوء استفاده از حق را ایجاد نکند. تمامی اعضای جامعه جهانی مکلفند با حسن نیت و به دور از انگیزه‌های سیاسی یا اقتصادی، در استقرار و تعمیم مواهب ناشی از عدالت انتقالی برای جوامع قربانی نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، مشارکت فعال داشته باشند و در صورت نقض اصول مذکور، متحمل مسئولیت بین‌المللی گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transitional justice: Urgencies and challenges

نویسنده [English]

  • Amirhossein Mehregan
Assistant Professor of IHL, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

 
Transitional justice oversees inclusive and comprehensive measures. This doctrine is utilized in order to offset the deep social split in societies that are a victim of gross violations of human rights or humanitarian law principles. Transitional justice is also applied to repair theside-effects arising from systematic widespread of injustice that has been imposed on people. Application of a wide and inclusive concept of transitional justice is the right and responsibility of the members of the international community, and should be based on the principle of good faith and away from any political considerations or national interests. In order to avoid the international responsibility, the right of establishment should not be abused. All members of the international community are required to actively cooperate for the establishment and popularization of the benefits resulting from transitional justice for the victims of gross violations of human rights, with good faith and away from political or economic motives. The international community should also be held responsible in the event of a violation of the aforementioned principles.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • transitional justice
  • right and duty
  • abuse of rights
  • the principle of good faith
  • the international responsibility