جایگاه ایران در تلاطم رقابت قدرت‌های فضایی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دکترای روابط بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

پرتراکم شدن مدارهای مملو از ماهواره‌ها و ظهور بازیگران متعدد در عرصه فعالیت­های فضایی کنونی، ضمن نمایش نقش­آفرینی فناوری­ها در استراتژی­های فضایی، به مخاطره افتادن امنیت ملی بازیگران و نابازیگران این عرصه را نیز در برابر تهدیدات نوین برخواسته از فعالیت­ها و رقابت­های فضایی برجسته می­سازد. تداوم چنین امری رقابت بین قدرت­های فضایی را پیش­روی بازیگرانی نظیر ایران می­گذارد، که سند چشم­انداز بیست­ساله دست­یابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری را برای آن ترسیم کرده است و با پرتاب نخستین ماهواره ساخت خود به مقصد رسیدن تلاش­های توأمان با امید بازیگری را به گوش جهانیان رساند که پیش­تر از همراهی قدرت­های بزرگی نظیر روسیه و چین برخوردار بوده است و به این ترتیب خواستۀ کشورهای درحال توسعه را نیز، مبتنی بر انحصاری نبودن فضای ماورای جوعملی ساخته است. اما با توجه به مسائلی که ایران با افزایش رقابت­های فضایی روبه­رو خواهد شد حضور فعال­تر در عرصه فعالیت­ها در جهت رفع تهدیدات، مهم­ترین دستاورد این مقاله خواهد بود. بدین ترتیب با نگاه به جایگاه فعالیت­های فضایی ایران و چگونگی اهمیت یافتن رقابت­های فضایی برای آن، این نوشتار در پی‌پاسخگویی به این پرسش است که چه تهدیدهایی پیش­روی امنیت ملی ایران از جانب فعالیت­های فضایی قرار خواهد گرفت؟
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran’s Status in Turbulence of Space Powers’ Competitions

نویسندگان [English]

 • Afshin Zargar 1
 • Gelare RASTEGARNIA 2
1 PhD in International Relations, Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Karaj Branch Iran.
2 MA in International Relations, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Karaj Branch Iran.
چکیده [English]

Crowded orbits full of satellites and emerging actors in the current space activity represent the role of technologies in space strategies. Furthermore, they highlight the risk of harming the national space security by space actors and non-actors from threats that arise from space competition. Therefore, actors such as Iran face competition with space powers, especially since it is predicted that in the next two decades, Iran would be considered as a developed country, with first class economic, scientific, and technological status in the region. In this context, Iran’s first domestically-made satellite launch demonstrate its independence from Russia and China in the space arena. Moreover, developing countries such as Iran, demand that the activity in outer space should not be restricted to any states. Due to Iran’s future challenges regarding an increase in the competition in outer space, the important acquisition of this paper is the active presence of Iran in space activities in order to resolve threats. Subsequently, following the analyses of Iran’s space activities’ status and the importance of space competition, this paper aims to answer the following question: what kinds of coercions in outer space threaten Iran’s national security?

کلیدواژه‌ها [English]

 • Outer Space
 • Space Activities
 • Space Technology
 • Space Competition
 • Space-Based Threat
 • National Security
 •  ·     Belobrov, Y.Y., Volodin, A. g., Demidenko, S. V., Sazhin, Yurtaev, V. I. (2014) Modern Russia –Iranian Relations: Challenges and Opportunities, Moscow: Spetskniga.

   ·     Cordesman, A. H. & Wagner, A. R. (2003) The Lessons of Modern War: The Iran Iran-Iraq War. Vol2,Weastview Press.

   ·     Elbert, B. R.(2008). Introduction to Satellite Communication. Boston, London: Artech House

   ·     Harvey, B. Smid, H. H. F., & Pirard, T.(2010) Emerging Space Powers: The New Space Programs of Asia, the Middel East and South America. Springer

   ·     Tarikhi, P. (2015) The Iranian Space Endeavor: Ambitions and Reality. Swidzerland:Springer Praxis Books.

  Articles

  • Bharath, G. & Pant, H. V.(2008)."The Strategic Dimension of Iran,s Leap in to Space ". Journal of Defence Studies.122-135
  • Kass, L.(2006). " The New Genie in a Bottle?". Middle East Review of International Affairs,(10)3,15-32.
  • Nemets, A. V., Robert, W. K., Kurz, R.W.(2009)." The Iranian Space Program and Russian Assistance".Journal of Slavic Millitary Studies,22,87-96

  In Persian

  • Zakerian, M. (2015). United Nations and Global Security. Tehran: Khorsandi.
  • Zargar, Afshin (2013) " Tragedy of Spacepowers, Competition and the Impportance of Space Poltics in the 21st", International Studies Journal, Vol 10, No 1(in Persian)
  • Zargar, Afshin (2010) " Space and National Security: Implications of Iran,s Progress for its National Security", The Journal of Foreign Policy, Vol. XXIV, Fall2010(in Persian)

   

  Documents, Reports and Internet Sources

  • Annual Report 2015-2016,Government of India, Department of Space

  http://www.isro.gov.in/sites/default/files/article/pdf

  • Dorman,L. I.(2012). "Cosmic Rays and Space Weader: Effects on Global Climate Change". Annales Geophysicae.
  • Harrison, T. (2013). The Future of MILSATCOM. Center For Strategic and Budgetary Assessments
  • Hildreth, S. A.(2012) Iran,s Ballistic Missile and Space Launch Programs.CRS Report for Congress. http:// www.crs.gov
  • Iran Missile Chronology (2011). NTI .http://www.nti.or
  • Iranian Space Agency," Launch Doosti Satellitein to Space".(2016/6/18)

  http://www.isi.ir