نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب محیط زیست خاورمیانه و پیمان ابراهیم: بررسی نقش عادی‌سازی روابط امارات‌متحده‌عربی و بحرین با رژیم اسرائیل در کاهش بحران‌های آب و کشاورزی این کشورها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 273-293]
 • آپارتاید علمی رویکرد جاری حقوق بین‌الملل در قبال تبعیض و آپارتاید علمی و چالش‌های موجود [(مقالات آماده انتشار)]
 • آرای داوری بین‌المللی تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی از منظر آرای داوری بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آرمانگرایی" صلح پایدار در اندیشه سیاسی کانت: بازخوانی نسبت بین سیاست داخلی و سیاست بین المللی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 61-80]
 • آزادی قوای سه گانه ایران و حقوق بشر [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 1-47]
 • آزادی بیان چالش تطبیق حق آزادی بیان با منع استفاده تروریسم از فضای مجازی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 167-198]
 • آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برجام؛ اعضای آن و حقوق بین الملل [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 34-62]
 • آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بررسی نقش برنامه جامع اقدام مشترک در عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در حقوق بین‌الملل [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 41-61]
 • آسه آن چالش‌های امنیت سایبری در کشورهای آسه‌ آن [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 139-156]
 • آسیای غربی ایالات متحده آمریکا و جنگ عراق در پرتو سازه انگاری و استراتژی فرهنگی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 179-200]
 • آسیب شناسی.  آسیب شناسی اصالت و استقلال جنبش دانشجویی در ایران معاصر [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 71-94]
 • آفریقا مقایسه تطبیقی راهبرد دیپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 117-138]
 • آقای سفیر نقد کتاب "آقای سفیر: گفتگو با محمد جواد ظریف - سفیر سابق ایران در سازمان ملل متحد" [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 49-58]
 • آگاهی سیاسی هوش سیاسی و ذهن‌آگاهی رهبران آمریکا و کره شمالی و تاثیر آن‌ بر روابط دو کشور در بازه زمانی 2017 تا 2019 [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 27-50]
 • آلمان‌ جنبش ضد اسلامی پگیدا و چالش‌های فراروی آلمان [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 159-184]
 • آمریکا سلسله مراتب و بی‌ثباتی در نظم منطقه‌ای خاورمیانه [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 1-40]
 • آمریکا توافق هسته‌ای: بن بست یا شاهراهی برای روابط با ایران [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 159-189]
 • آمریکا شناخت افغانستان [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 63-76]
 • آمریکا از کنگره وین 1815 تا توافق وین 2015: برجام دستاوردی برای صلح جهانی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 77-85]
 • آمریکا قدرت هوشمنداوباما، مبنای چندجانبه گرایی دربرخورد با ایران (2013-2009) [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 87-120]
 • آمریکا تبیین جایگاه راهبردی اسرائیل در سیاست تسلیحاتی آمریکا در خاورمیانه [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 103-125]
 • آمریکا آمریکا و چالش سازوکار رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 21-39]
 • آمریکا تأثیر پروژه ایران هراسی در راهبرد منطقه ای جدید اسرائیل [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 67-86]
 • آمریکا بررسی بحران‌های نظامی و سیاسی سوریه و راه حل های خروج از این بحران (ابعاد و رویکردها) [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 45-62]
 • آمریکا اتحاد عربستان سعودی و اسرائیل با آمریکا و پیامدهای آن بر موازنه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 7-25]
 • آمریکا پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای ایران در دوره ترامپ و آغاز دوره بایدن [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 157-176]
 • آمریکا رقابت هژمونیک آمریکا و چین و تاثیر آن بر جریان انرژی و نفت در جهان [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 103-120]
 • آمریکا شیوه های نوین تقابل میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در فضای سایبر (2020-2010) [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 187-206]
 • آمریکا جایگاه دیپلماسی سایبری در ارتقای نقش بین‌المللی چین [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 113-133]
 • آمریکا وضعیت کنونی نظم بین المللی، روندهای آینده و پیامد آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 247-269]
 • آمریکا مطالعه تطبیقی ابتکار جاده و کمربند چین با طرح مارشال آمریکا و طرح مولوتوف شوروی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 7-29]
 • آمریکا راهبرد سیاسی و امنیتی ایران در خاورمیانه بعد از خروج آمریکا از برجام [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 169-188]
 • آمریکا تهدیدات روزافزون آمریکا در خلیج فارس و کنش‌ها و اقدامات ضدهژمون ایران [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 117-134]
 • آمریکای لاتین روند همگرایی آمریکای لاتین در قرن بیست و یکم [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 53-71]
 • آمریکای لاتین جنبش‌های اجتماعی جدید آمریکای لاتین و تاثیر آن ها بر مسایل سیاسی این منطقه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 181-200]
 • آموزش حقوق بشر آموزش حقوق بشر و حق بر سلامت و بهداشت عمومی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 63-82]
 • آموزش عالی دیپلماسی آکادمیک اروپا؛ با تاکید بر انگلستان، فرانسه و آلمان [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 1-26]
 • آموزش عالی فراملی جایگاه بین‌المللی شدن آموزش عالی در منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 65-86]
 • آوارگی حمایت حقوقی از پناهجویان تغییرات اقلیمی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 1-40]
 • آینده‌پژوهی بررسی آینده‌پژوهی حضور ناتو در خاورمیانه و محیط پیرامونی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 169-193]
 • آینده پژوهی تحول مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل کیفری و کیفیت تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 215-230]
 • آینده جهاد در ساحل غربی افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در ساحل غربی: داستانی قدیمی با مفاهیم معاصر [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 53-74]

ا

 • ائتلاف ترکیه‌-قطر تبیین تأثیر نوعثمانی‌گرایی بر روابط ترکیه عربستان از 2019-2011 با تأکید بر قطر [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 157-176]
 • ابتکار جاده و کمربند مطالعه تطبیقی ابتکار جاده و کمربند چین با طرح مارشال آمریکا و طرح مولوتوف شوروی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 7-29]
 • ابتکار یک کمربند یک راه مخاطرات استراتژیک هند در چارچوب ابتکار «یک کمربند یک راه [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 145-167]
 • ابرقدرت سایبر جایگاه دیپلماسی سایبری در ارتقای نقش بین‌المللی چین [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 113-133]
 • ابزارگرایی الزامات بین‌المللی مالکیت فکری در جامعه بین‌المللی و کارکرد آن در حقوق ایران و آمریکا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 271-286]
 • ابنکار کمربند-راه بررسی رویکرد چین و روسیه به نظم منطقه‌ای در اوراسیا [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 83-102]
 • اتحادیه اروپا دیپلماسی آکادمیک اروپا؛ با تاکید بر انگلستان، فرانسه و آلمان [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 1-26]
 • اتحادیه اروپا تحول رویکرد گروه ویشاگراد به امنیت از 1991 تا 2017 [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 137-165]
 • اتحادیه اروپا از کنگره وین 1815 تا توافق وین 2015: برجام دستاوردی برای صلح جهانی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 77-85]
 • اتحادیه اروپا برکزیت : سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و بریتانیا از منظر سازه انگاری نوکارکردگرایانه [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 253-272]
 • اتحادیه اروپا نقش متغیرهای عمومی در فرایند سیاستگذاری سیاست خارجی اتحادیه اروپا [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 207-225]
 • اتحادیه اروپا مهاجرت و مرزهای بشردوستانه؛ نقض حقوق بشر به نام حقوق بشر در اتحادیه اروپا [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 7-23]
 • اتحادیه اروپا مقایسه استراتژی هنجارسازی اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا در رویاروئی با تروریسم در غرب آسیا [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 95-115]
 • اتحادیه اروپا نقش اتحادیه اروپا در ناامنی‌هایی اروپای مرکزی و شرقی در دوران پسا کمونیستی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 227-249]
 • اتحادیه اروپا" تاثیر هویت بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا (2003-2019) [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 77-94]
 • اتحادیه اسلامی خیریه های خاورمیانه حکمرانی منطقه ای خیریه ها؛ راهبردی برای همکاری کشورهای خاورمیانه در شرایط عدم اطمینان [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 91-111]
 • اتحادیه اقتصادی اوراسیا بررسی رویکرد چین و روسیه به نظم منطقه‌ای در اوراسیا [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 83-102]
 • اتحادیه‌های منطقه‌ای بازیابی جایگاه تاریخی ایران در خلیج فارس در تعامل با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 41-57]
 • اتحادیه همکاری‌های کشورها‌ی حاشیه اقیانوس هند بررسی راهبرد سیاسی- نظامی فرانسه در اقیانوس هند [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 87-110]
 • اثرات ثابت تأثیربی ثباتی سیاسی برکسری بودجه درگروه کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 41-64]
 • اجتماع کرداری نظریه کردارگراییِ روابط بین الملل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 7-21]
 • اجتماعی و فرهنگی ماهیت تعهدات تابعان حقوق بین‌الملل نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 59-76]
 • اجرای حقوق بین الملل اجرای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در نظام حقوقی ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 121-138]
 • اجماع چند جانبه گرایی و قدرت ایده [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 1-11]
 • احزاب نگاهی بر مشارکت سیاسی زنان ایران در بین سال های ۲۰۰۱-۲۰۱۱ [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 29-48]
 • احزاب تأثیر خیزش راست افراطی بر آینده سیاسی فرانسه [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 267-249]
 • احیای ملی‏ گرایی روندهای مسلط منطقه‌ای و آینده نظم در خاورمیانه [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 7-29]
 • اختلال فن‌آورانه اثرگذاری اختلال فن‌آورانه بر جایگاه ژئواکونومیک کشورها :مطالعه موردی ایران [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 201-226]
 • اختیارات دادستانی بررسی تطبیقی اختیارات دادستانی در دیوان کیفری بین‌المللی و مقایسه آن با مبانی ایده‌آل گرایی قضایی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 287-309]
 • اخلاق هوش مصنوعی نژادپرستانه: از کجا می‌آید؟ [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 139-159]
 • اخلاق پزشکی چگونه اخلاق پزشکی به ارائه هر دو فلسفه اخلاقی و سیاسی می‌پردازد؟ [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • اخوانی سکولار بررسی تطبیقی-تحلیلی گفتمان‌های رقیب در خاورمیانه: مطالعه موردی گفتمان‌های انقلاب اسلامی ایران، اخوانی سکولار ترکیه و سلفی-تکفیری عربستان سعودی [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 23-52]
 • ادراکات و سوءادراکات موج روانشناسی در روابط بین الملل مقاله نقد کتاب ادراکات و سوءادراکات در سیاست بین‌الملل [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 49-64]
 • ادغام اقتصادی روندهای مدرن همگرایی منطقه ای و حقوق اوراسیایی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 79-119]
 • ادله کارکرد و منزلت تصمیمات قضایی در رویه دیوان بین المللی دادگستری [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 27-51]
 • ادیان نقش گفت‌وگوی تمدن‌ها در ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 173-197]
 • ارتباطات خیزش‌های حقوق بشری و دموکراتیک خاورمیانه در پرتو فن‌آوری‌های نوین [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 13-37]
 • ارتباط غیرکلامی" مطالعه‌ی دیپلماسی عمومی پوشش دیپلماتیک مقامات خارجی در دیدار با مقامات ایران، از 1389 تا 1398 ه.ش [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارتش انقلاب‌های عربی: گذار از نسل‌های چهارگانه نظریه انقلاب [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 7-24]
 • ارتش آزاد بررسی بحران‌های نظامی و سیاسی سوریه و راه حل های خروج از این بحران (ابعاد و رویکردها) [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 45-62]
 • ارتش آزاد سوریه جنگ داخلی سوریه: مدیریت مبادلات اجتناب ناپذیر [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 59-78]
 • ارتش‌های خصوصی مسئولیت بین‌المللی ناشی از فعالیت‌های ارتش‌های خصوصی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 69-106]
 • ارتقای صلح نقش گفت‌وگوی تمدن‌ها در ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 173-197]
 • اردوگاه الهول بررسی افزایش تلاش برای نفوذ به وفادارن، به ویژه پسران جوان، در اردوگاه الهول توسط شبکه‌های مالی وابسته به داعش [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 161-186]
 • ارمنستان دیپلماسی علم جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 99-131]
 • اروپا "ممنوعیت برقع" پیشگامان حقوقی برای دانمارک، تجارب آمریکایی، و تجربیات فلسفی و انتقادی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 174-225]
 • اروپا‌ جنبش ضد اسلامی پگیدا و چالش‌های فراروی آلمان [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 159-184]
 • اروپای شرقی تحول رویکرد گروه ویشاگراد به امنیت از 1991 تا 2017 [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 137-165]
 • ازدحام زندان ها تورم جمعیت کیفری زندان‌ها و نقض مقررات بین‌المللی حقوق بشر؛ علت‌ها و راهبردها [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 65-90]
 • اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مسئولیت جنگ سالاران بر بحران غذایی در یمن [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 27-48]
 • اساسنامه رم جرم انگاری قاچاق انسان برپایه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و چالش‌های فراروی آن [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 33-47]
 • اسباب موجه حکم کارکرد و منزلت تصمیمات قضایی در رویه دیوان بین المللی دادگستری [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 27-51]
 • اسپانیا از گفت و گو تا اتحاد تمدن‌ها: ابتکار ایرانی، اسپانیایی [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 63-74]
 • اسپانیا اسپانیا و مذاکرات هسته ‎ای ایران: محدودیت‎ها و رویکرد قدرت نرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • استراتژی استراتژی‌های متفاوت حاکم بر تحقق فرایند عدالت انتقالی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 59-80]
 • استراتژی" بررسی تأثیر بازاریابی سیاسی برانتخاب کاندیدای پیروز در انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 49-65]
 • استراتژی امنیت ملی فهم تفاوت سیاست امنیتی- نظامی ایالات متحده در دولت های ترامپ و بایدن براساس پسامدرنیسم [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 31-54]
 • استراتژی فرهنگی ایالات متحده آمریکا و جنگ عراق در پرتو سازه انگاری و استراتژی فرهنگی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 179-200]
 • استراتژی کلان فضایی استراتژی کلان فضایی در پرتو نظریه روابط بین‌الملل [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 163-181]
 • استراتژی نظامی ناکامی‌های سناریوی گسترش پله‌ای تسلیحات: چشم انداز روابط ایران و عربستان سعودی [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • استعمار اسلام و حکومت قانون [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 21-50]
 • استفاده معقول" بررسی حقوقی بین المللی زیست محیطی حفاظت از تالابها با تاکید بر تالاب بین المللی شادگان [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 127-144]
 • استقلال‌خواهی اثرات استقلال‌خواهی اقلیم کردستان عراق بر انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 157-179]
 • اسرائیل تبیین جایگاه راهبردی اسرائیل در سیاست تسلیحاتی آمریکا در خاورمیانه [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 103-125]
 • اسرائیل چشم‌انداز صلح خاورمیانه در سایه عادی‌سازی روابط اسرائیل و جهان عرب [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 45-64]
 • اسرائیل حقوق بشر و منفعت درگفتمان سیاست خارجی ترامپ : براساس گزارش های حقوق بشری وزارت خارجه امریکا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 145-168]
 • اسراییل چشم انداز فعالیت دیجیتال در جنبش مقاومت فلسطین از طریق رسانه‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 42-63]
 • اسکان چگونه اخلاق پزشکی به ارائه هر دو فلسفه اخلاقی و سیاسی می‌پردازد؟ [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • اسلام آموزه‌های اسلامی و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]
 • اسلام کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی از منظر اسلام [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 77-111]
 • اسلام اسلام در سوئد؛ موضوعی اجتماعی، سیاسی یا امنیتی؟ [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 57-79]
 • اسلام‌ جنبش ضد اسلامی پگیدا و چالش‌های فراروی آلمان [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 159-184]
 • اسلام‌گرایی اسلامگرایان کویت: از یک موجودیت نهادینه شده تا تبدیل شدن به گروه مخالف [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 75-98]
 • اسلام‌گرایی در آفریقا افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در ساحل غربی: داستانی قدیمی با مفاهیم معاصر [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 53-74]
 • اسلکتیویسم نوپدیدگی در قدرت؛ بازتولید قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا با تاکید بر سینمای هالیوود در پسا پاندمی [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 227-248]
 • اسناد بین المللی تحلیلی بر نقش و جایگاه پرستاران قانونی در مؤسسات کیفری با رویکردی بر کشورهای کانادا و ایالات‌متحده امریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسناد بین‌المللی حقوق بشری حبس زدایی سلامت‌محور؛ برآیند سلامت و عدالت در رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 95-120]
 • اسناد بین المللی حقوق بشری جرم انگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی با تکیه‌بر اسناد بین‌المللی حقوق بشری [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 115-142]
 • اسناد بین المللی حقوق بشری تورم جمعیت کیفری زندان‌ها و نقض مقررات بین‌المللی حقوق بشر؛ علت‌ها و راهبردها [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 65-90]
 • اصلاح‌طلبان ایران: سرگردان بین تعامل جهانی و تغییرات قدرت داخلی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 1-6]
 • اصلاح محیطی نارسایی قوانین ایالتی آمریکا و ضرورت هم‌گام‌سازی در حقوق زیست بین‌المللی در خصوص بارورسازی ابرها و تاسیس آژانس اصلاح آب و هوا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 81-101]
 • اصل تفکیک اصل تناسب؛ سنتز اصول تفکیک و ضرورت نظامی در حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]
 • اصل تناسب اصل تناسب؛ سنتز اصول تفکیک و ضرورت نظامی در حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]
 • اصل حسن نیت عدالت انتقالی ضرورت‌ها و چالش‌ها [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 47-58]
 • اصل حفاظت" بررسی حقوقی بین المللی زیست محیطی حفاظت از تالابها با تاکید بر تالاب بین المللی شادگان [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 127-144]
 • اصل حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خویش بررسی ابعاد حقوقی مداخله نظامی عربستان در یمن با تاکید بر قطعنامه 2216 شورای امنیت [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 39-58]
 • اصل ضرورت اصل تناسب؛ سنتز اصول تفکیک و ضرورت نظامی در حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]
 • اصل عدم مداخله ضرورت بازنگری اصل عدم مداخله در پرتو هنجارهای نوظهور در حقوق بشر [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 143-164]
 • اصل عدم مداخله تحولات نوین منافع ملی و تاثیر آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصل منع توسل به زور بررسی ابعاد حقوقی مداخله نظامی عربستان در یمن با تاکید بر قطعنامه 2216 شورای امنیت [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 39-58]
 • اصل منع مداخله در امور داخلی بررسی ابعاد حقوقی مداخله نظامی عربستان در یمن با تاکید بر قطعنامه 2216 شورای امنیت [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 39-58]
 • اصول کلی حقوقی منابع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری؛ تفوق قوانین داخلی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 63-82]
 • اطلاعات غلط عامدانه انقلاب سایبری و تحول مفهوم جنگ اطلاعاتی در عرصه روابط بین الملل [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 47-65]
 • اطلاعات غلط غیرعامدانه انقلاب سایبری و تحول مفهوم جنگ اطلاعاتی در عرصه روابط بین الملل [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 47-65]
 • اعتدال عملکرد دولت‌ها و اجرای حقوق بشر؛ مطالعه موردی دولت یازدهم ج.ا.ایران [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 49-69]
 • اعتراضات همه‌گیری، معترضان، اصلاحات متناقض و اقتدارگرایایی ماندگار در خاورمیانه [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 103-137]
 • اعراب چشم‌انداز صلح خاورمیانه در سایه عادی‌سازی روابط اسرائیل و جهان عرب [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 45-64]
 • اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم های بین المللی و مسئولیت بین المللی دولت ها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 143-162]
 • افراط گرایی خشن در ساحل افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در ساحل غربی: داستانی قدیمی با مفاهیم معاصر [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 53-74]
 • افراطی‌گری مقابله با افراطی‌گری دینی در حقوق بین‌الملل؛ تأملی بر چالش‌ها و موانع [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 121-142]
 • افزایش شرق غرب تقسیم شده و شرق در حال طلوع [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]
 • افغانستان تبیین تحلیلی عدالت انتقالی در بحران بیش از یک دهه افغانستان [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 81-108]
 • افغانستان" خروج نظامی ایالات‌متحده از افغانستان و چرخش به شرق آسیا؛ گذار به هژمونی اجباری [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 101-124]
 • اقتدارگرایی همه‌گیری، معترضان، اصلاحات متناقض و اقتدارگرایایی ماندگار در خاورمیانه [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 103-137]
 • اقتصاد پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای ایران در دوره ترامپ و آغاز دوره بایدن [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 157-176]
 • اقتصاد تأثیر تجارت بر امنیت: مطالعه موردی قطر (2008 تا 2020) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقتصاد اجتماعی نگرش اقتصادی، اجتماعی حقوق بشر به مثابه اقتصاد استوار [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 1-28]
 • اقتصاد باز بررسی تاثیر مولفه های اقتصادی جهانی شدن بر توسعه اقتصادی در ترکیه (2021-2001) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 103-125]
 • اقتصاد سیاسی جایگاه اقتصادی ایران در خاورمیانه از منظر آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تأکید بر افق 1404 [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 141-121]
 • اقدامات زورمدارانه حقوق بشر در پرتو یکجانبه‌گرایی و اقدامات زورمدارانه [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 27-43]
 • اقدامات طنز روابط بین الملل در خانه آغاز می‌شود: درسی انسان دوستانه از پادشاهی دانمارک [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 116-172]
 • اقدام پیشدستانه قاعده منع توسل به زور و دفاع مشروع در شرایط قابل پیش‌بینی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 21-56]
 • اقلیم کردستان روندهای مسلط منطقه‌ای و آینده نظم در خاورمیانه [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 7-29]
 • اقلیم کردستان عراق اثرات استقلال‌خواهی اقلیم کردستان عراق بر انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 157-179]
 • اقیانوس هند بررسی راهبرد سیاسی- نظامی فرانسه در اقیانوس هند [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 87-110]
 • اقیانوس هند مخاطرات استراتژیک هند در چارچوب ابتکار «یک کمربند یک راه [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 145-167]
 • اکراین رویکرد چین به بحران اوکراین از منظر تئوری بازی‌ها [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 175-191]
 • الثانی سیاست خارجی قطر و استفاده از قدرت ظریف [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 91-135]
 • القاعده بررسی بحران‌های نظامی و سیاسی سوریه و راه حل های خروج از این بحران (ابعاد و رویکردها) [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 45-62]
 • الگوریتم‌ها هوش مصنوعی نژادپرستانه: از کجا می‌آید؟ [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 139-159]
 • الگوریتم های خودرو راهکارهای حمایت از نسل‏ های سه ‏گانه حقوق بشر در پرتو ظهور فناوری هوش مصنوعی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 189-207]
 • الگوی اسلامی ایرانی اجرای تعهدات کشورها نسبت به حق بر محیط زیست سالم (مطالعه موردی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت) [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 135-155]
 • الگوی راهبردی تحلیل تطبیقی نقش ایدئولوژیک ایران و عربستان در تحولات یمن [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 77-95]
 • امارات متحده عربی کرانه‌های خلیج فارس: فدرالیسم، ژئواستراتژی و حمایت از یمن جنوبی معاصر [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 65-88]
 • امارات متحده عربی نیروهای مسلح امارات متحده عربی در روند ایجاد اتحادیه: در جستجوی مشغولیتی جاه طلبانه [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 43-62]
 • امارات متحده عربی محیط زیست خاورمیانه و پیمان ابراهیم: بررسی نقش عادی‌سازی روابط امارات‌متحده‌عربی و بحرین با رژیم اسرائیل در کاهش بحران‌های آب و کشاورزی این کشورها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 273-293]
 • امارت اسلامی افغانستان شناسایی امارت اسلامی افغانستان (طالبان) از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 7-22]
 • امپراتوری عثمانی اسلام و حکومت قانون [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 21-50]
 • امر سیاسی کاربرد ویجیلانت و ویجیلانتیسم در راستای تضمین عدالت در جوامع [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 95-135]
 • امر سیاسی کاربرد "نظریه کوانتوم" در تحلیل سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 89-102]
 • امکان‌سنجی امکان سنجی تأسیس دادگاهی برای تعقیب جنایت تجاوز در اوکراین [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 7-19]
 • امنیت تحول رویکرد گروه ویشاگراد به امنیت از 1991 تا 2017 [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 137-165]
 • امنیت شناخت افغانستان [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 63-76]
 • امنیت از کنگره وین 1815 تا توافق وین 2015: برجام دستاوردی برای صلح جهانی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 77-85]
 • امنیت بررسی علل حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 1-21]
 • امنیت بررسی تأثیر سیاست‌های نظامی بر امنیت منطقه‌ای خلیج فارس [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 155-182]
 • امنیت پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای ایران در دوره ترامپ و آغاز دوره بایدن [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 157-176]
 • امنیت بررسی عوامل و زمینه‌های مؤثر بر امکان ظهوردوباره داعش در عراق [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 101-119]
 • امنیت بررسی وضعیت و جایگاه مسأله فلسطین در عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و رژیم اسرائیل [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 135-155]
 • امنیت جهان عرب در دوره پساناآرامی؛ دغدغه های امنیت اجتماعی-اقتصادی پیش رو [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 23-42]
 • امنیت عادی‌سازی روابط عربستان و رژیم اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تهدیدات علیه محور مقاومت [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 287-314]
 • امنیت تأثیر تجارت بر امنیت: مطالعه موردی قطر (2008 تا 2020) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امنیت انسانی مسئولیت شورای امنیت در قبال بحران‌های زیست محیطی تهدید کننده صلح و امنیت [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 85-102]
 • امنیت انسانی مهاجرت و مرزهای بشردوستانه؛ نقض حقوق بشر به نام حقوق بشر در اتحادیه اروپا [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 7-23]
 • امنیت بین الملل مقایسه استراتژی هنجارسازی اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا در رویاروئی با تروریسم در غرب آسیا [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 95-115]
 • امنیت بین المللی ابعاد خلع سلاح هسته ای از منظر معاهده منع تسلیحات هسته ای [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 251-269]
 • امنیت جمعی اثر همه‌گیری کرونا بر چشم انداز تعهدات بین المللی کشورها در حوزه سلامت [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 23-45]
 • امنیت سایبری چالش‌های امنیت سایبری در کشورهای آسه‌ آن [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 139-156]
 • امنیت سایبری ضرورت همکاری دولتها در تقویت امنیت سایبری [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 163-178]
 • امنیت سیاسی بررسی تأثیر وضعیت سیاسی رژیم اسرائیل برامنیت آن [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 29-60]
 • امنیت غذایی جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 139-155]
 • امنیت غذایی بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا و نقش طرفین درگیر در جنایت مزبور [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 93-113]
 • امنیت ملی چالش تطبیق حق آزادی بیان با منع استفاده تروریسم از فضای مجازی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 167-198]
 • امنیت ملی بررسی آینده‌پژوهی حضور ناتو در خاورمیانه و محیط پیرامونی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 169-193]
 • امنیت ملی نقش فناوری‌های نوظهور در امنیت و قدرت ملی کشورها؛ فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 139-159]
 • امنیت ملی واکاوی تحریم‌های یکجانبه اقتصادی در حقوق بین‌الملل: مطالعه موردی ایالات‌متحده [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 53-75]
 • امنیت ملی بررسی علل عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 65-82]
 • امنیت ملی.   مسئله کرد‌ها و روابط ایران و ترکیه: 1991- 2015 [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 67-90]
 • امنیت ملی.   جایگاه ایران در تلاطم رقابت قدرت‌های فضایی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 21-46]
 • امنیتی‌سازی اسلام در سوئد؛ موضوعی اجتماعی، سیاسی یا امنیتی؟ [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 57-79]
 • ان پی تی وعده های تحقق نیافته پیمان منع گسترش سلاح های هسته‌ای و چالش‌های پیش‌رو: تلاش برای بقاء یا فروپاشی تدریجی؟ [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 83-102]
 • انتخابات تأثیر مشارکت سیاسی بر جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: مقایسه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و 1400) [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتخابات" بررسی تأثیر بازاریابی سیاسی برانتخاب کاندیدای پیروز در انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 49-65]
 • انتخابات ۱۳۹۴ ایران: سرگردان بین تعامل جهانی و تغییرات قدرت داخلی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 1-6]
 • انتساب‌ عمل به دولت انتساب سلب‌ مالکیت غیرمستقیم اموال سرمایه‌گذار خارجی به ‌دولت در پرتو رویه‌ داوری‌های بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 143-162]
 • انتقال تکنولوژی بررسی نقش رژیم بین المللی حقوق مالکیت فکری موثر درکاهش تغییرات آب و هوایی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 227-249]
 • انرژی رقابت هژمونیک آمریکا و چین و تاثیر آن بر جریان انرژی و نفت در جهان [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 103-120]
 • انرژی هسته ای تأثیر جایگاه روسیه در ساختار قدرت جهانی بر مسأله‌ ‌هسته‌ای ایران (از 2003 تا 2023) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 305-327]
 • انسجام ملی اثرات استقلال‌خواهی اقلیم کردستان عراق بر انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 157-179]
 • انصارالله آینده‌پژوهی سیاست خارجی و دفاعی فرانسه در قبال بحران یمن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 27-45]
 • انقلاب انقلاب‌های ناتمام: یمن، لیبی، و تونس پس از بهار عربی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 147-152]
 • انقلاب جایگاه کشمکش‌ها، انقلاب‌ها و جنگ‌ها در تکامل مفهوم حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 11-42]
 • انقلاب اسلامی آسیب شناسی اصالت و استقلال جنبش دانشجویی در ایران معاصر [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 71-94]
 • انقلاب اسلامی دیدگاه‌ها و رویه‌های متناقض حقوق بشر در ایران پس از انقلاب [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 57-73]
 • انقلاب اسلامی بررسی تطبیقی-تحلیلی گفتمان‌های رقیب در خاورمیانه: مطالعه موردی گفتمان‌های انقلاب اسلامی ایران، اخوانی سکولار ترکیه و سلفی-تکفیری عربستان سعودی [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 23-52]
 • انقلاب اسلامی" تاثیر هویت بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا (2003-2019) [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 77-94]
 • انقلاب سایبری انقلاب سایبری و تحول مفهوم جنگ اطلاعاتی در عرصه روابط بین الملل [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 47-65]
 • انقلاب سبز بحران آب و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 211-241]
 • انقلاب‌های عربی انقلاب‌های عربی: گذار از نسل‌های چهارگانه نظریه انقلاب [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 7-24]
 • اهداف 14 و 17 سند 2030 روش‌های اجرای اهداف توسعه پایدار در منطقه خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 111-131]
 • اوباما مقایسه رویکرد سیاست خارجی آمریکا به نظام بین‌الملل در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی-تدافعی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 245-265]
 • اوراسیای بزرگ بررسی رویکرد چین و روسیه به نظم منطقه‌ای در اوراسیا [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 83-102]
 • اوکراین امکان سنجی تأسیس دادگاهی برای تعقیب جنایت تجاوز در اوکراین [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 7-19]
 • اوکراین روابط ایران و روسیه پس از جنگ اوکراین [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 81-101]
 • ایالات‌متحده مقایسه رویکرد سیاست خارجی آمریکا به نظام بین‌الملل در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی-تدافعی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 245-265]
 • ایالات متحده "ممنوعیت برقع" پیشگامان حقوقی برای دانمارک، تجارب آمریکایی، و تجربیات فلسفی و انتقادی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 174-225]
 • ایالات متحده رویکرد ایالات متحده نسبت به استمرار توسعه اقتصادی-نظامی چین (مطالعه موردی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 71-91]
 • ایالات متحده چشم‌انداز صلح خاورمیانه در سایه عادی‌سازی روابط اسرائیل و جهان عرب [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 45-64]
 • ایالات متحده کاربرد زور توسط ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد و تأثیر آن بر حقوق بین‌الملل: سیطره قدرت بر قانون [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 75-93]
 • ایالات متحده بررسی رویکرد حزبی و سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده (1993 تا 2020) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 169-191]
 • ایالات متحده" خروج نظامی ایالات‌متحده از افغانستان و چرخش به شرق آسیا؛ گذار به هژمونی اجباری [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 101-124]
 • ایالات‌ متحده آمریکا مقایسه استراتژی هنجارسازی اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا در رویاروئی با تروریسم در غرب آسیا [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 95-115]
 • ایالات‌متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا و جنگ عراق در پرتو سازه انگاری و استراتژی فرهنگی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 179-200]
 • ایالات متحده آمریکا تغییرهای روابط ایالات متحده و فدراسیون روسیه در دوره مدودیف [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 15-42]
 • ایالات متحده آمریکا مقایسه نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در دوران باراک اوباما و دونالد ترامپ (با تاکید بر توافق هسته‏‌ای با جمهوری اسلامی ایران) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 31-61]
 • ایالات متحده آمریکا حق بر سلامت و تحریم‌های آمریکا در دوره ترامپ بر علیه جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر تحریم‌های دارویی و تجهیزات پزشکی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 277-308]
 • ایالات متحده آمریکا هوش سیاسی و ذهن‌آگاهی رهبران آمریکا و کره شمالی و تاثیر آن‌ بر روابط دو کشور در بازه زمانی 2017 تا 2019 [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 27-50]
 • ایالات متحده آمریکا روابط ایران و روسیه پس از جنگ اوکراین [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 81-101]
 • ایالات متحده امریکا اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 121-139]
 • ایدئولوژی جدایی "ممنوعیت برقع" پیشگامان حقوقی برای دانمارک، تجارب آمریکایی، و تجربیات فلسفی و انتقادی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 174-225]
 • ایده چند جانبه گرایی و قدرت ایده [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 1-11]
 • ایده‌آل گرایی قضائی بررسی تطبیقی اختیارات دادستانی در دیوان کیفری بین‌المللی و مقایسه آن با مبانی ایده‌آل گرایی قضایی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 287-309]
 • ایران دیپلماسی علم جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 99-131]
 • ایران آموزه‌های اسلامی و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]
 • ایران بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر و وضعیت زنان در ایران [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 43-68]
 • ایران توافق هسته‌ای: بن بست یا شاهراهی برای روابط با ایران [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 159-189]
 • ایران وجود و فعالیت احزاب سیاسی، پیش شرط استقرار و فعالیت نظام پارلمانی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 109-127]
 • ایران شناخت افغانستان [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 63-76]
 • ایران از کنگره وین 1815 تا توافق وین 2015: برجام دستاوردی برای صلح جهانی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 77-85]
 • ایران ایران: سرگردان بین تعامل جهانی و تغییرات قدرت داخلی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 1-6]
 • ایران نگاهی بر مشارکت سیاسی زنان ایران در بین سال های ۲۰۰۱-۲۰۱۱ [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 29-48]
 • ایران نقد کتاب "آقای سفیر: گفتگو با محمد جواد ظریف - سفیر سابق ایران در سازمان ملل متحد" [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 49-58]
 • ایران بازیابی جایگاه تاریخی ایران در خلیج فارس در تعامل با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 41-57]
 • ایران تامل و نقدی بر مطالعات حقوق بشر [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 1-11]
 • ایران از گفت و گو تا اتحاد تمدن‌ها: ابتکار ایرانی، اسپانیایی [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 63-74]
 • ایران جغرافیای سیاسی دریایی: معمای حقوقی ایران در دریای کاسپین [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 67-78]
 • ایران دیدگاه‌ها و رویه‌های متناقض حقوق بشر در ایران پس از انقلاب [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 57-73]
 • ایران بررسی علل حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 1-21]
 • ایران پیامدهای کالای استراتژیکی فوتبال بر سیاست و جامعه جهانی؛ مطالعه موردی فوتبال ایران [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 22-1]
 • ایران سیاست خارجی ایران و عربستان درباره تحولات سوریه(2019-2011) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 77-95]
 • ایران بررسی آینده‌پژوهی حضور ناتو در خاورمیانه و محیط پیرامونی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 169-193]
 • ایران پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای ایران در دوره ترامپ و آغاز دوره بایدن [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 157-176]
 • ایران آینده‌پژوهی سیاست خارجی و دفاعی فرانسه در قبال بحران یمن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 27-45]
 • ایران اثرگذاری اختلال فن‌آورانه بر جایگاه ژئواکونومیک کشورها :مطالعه موردی ایران [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 201-226]
 • ایران تاثیر متغیر ایران بر روابط نظامی، اقتصادی،سیاسی چین و رژیم اسرائیل [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 271-296]
 • ایران وضعیت کنونی نظم بین المللی، روندهای آینده و پیامد آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 247-269]
 • ایران تحلیل تطبیقی نقش ایدئولوژیک ایران و عربستان در تحولات یمن [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 77-95]
 • ایران تحول مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل کیفری و کیفیت تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 215-230]
 • ایران راهبرد سیاسی و امنیتی ایران در خاورمیانه بعد از خروج آمریکا از برجام [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 169-188]
 • ایران حقوق بشر و منفعت درگفتمان سیاست خارجی ترامپ : براساس گزارش های حقوق بشری وزارت خارجه امریکا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 145-168]
 • ایران تهدیدات روزافزون آمریکا در خلیج فارس و کنش‌ها و اقدامات ضدهژمون ایران [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 117-134]
 • ایران تبیین ژئوپلیتیکی همگرایی اقتصادی هند با ایران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 125-144]
 • ایران الزامات و چالش‌های ایران برای بهره‌مندی از دیپلماسی‌سلامت کارآمد [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 29-56]
 • ایران روابط ایران و روسیه پس از جنگ اوکراین [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 81-101]
 • ایران‌ستیزی اتحاد عربستان سعودی و اسرائیل با آمریکا و پیامدهای آن بر موازنه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 7-25]
 • ایران فرهنگی تحلیلی بر کارکرد سیاست فرهنگی یونسکو در پیوند کشورهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 297-321]
 • ایران هراسی تأثیر پروژه ایران هراسی در راهبرد منطقه ای جدید اسرائیل [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 67-86]
 • اینترنت شیوه های نوین تقابل میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در فضای سایبر (2020-2010) [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 187-206]

ب

 • بارورسازی ابر نارسایی قوانین ایالتی آمریکا و ضرورت هم‌گام‌سازی در حقوق زیست بین‌المللی در خصوص بارورسازی ابرها و تاسیس آژانس اصلاح آب و هوا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 81-101]
 • بازاریابی" بررسی تأثیر بازاریابی سیاسی برانتخاب کاندیدای پیروز در انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 49-65]
 • بازاریابی سیاسی" بررسی تأثیر بازاریابی سیاسی برانتخاب کاندیدای پیروز در انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 49-65]
 • بازتعریف هویتی بازخوانی مادی و اجتماعی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در دوره دولت سازندگی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 7-27]
 • بازتوزیع قدرت بین‌المللی بازخوانی مادی و اجتماعی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در دوره دولت سازندگی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 7-27]
 • بازدارندگی بحران آب و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 211-241]
 • بازداشت قبل از محاکمه تورم جمعیت کیفری زندان‌ها و نقض مقررات بین‌المللی حقوق بشر؛ علت‌ها و راهبردها [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 65-90]
 • باز شروع تغییرهای روابط ایالات متحده و فدراسیون روسیه در دوره مدودیف [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 15-42]
 • بازی با حاصل جمع جبری صفر سیاست خارجی ایران و عربستان درباره تحولات سوریه(2019-2011) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 77-95]
 • بازیگران فرامنطقه ‏ای روندهای مسلط منطقه‌ای و آینده نظم در خاورمیانه [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 7-29]
 • بازیگران منطقه ای بررسی تطبیقی سیاست خارجی جمهوری گرجستان و جمهوری ارمنستان ؛ تمایل به غرب یا شرق (2008-2020) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 53-75]
 • بانک جهانی نگرش اقتصادی، اجتماعی حقوق بشر به مثابه اقتصاد استوار [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 1-28]
 • بایسته‌ها رعایت مدت زمان معقول فرآیند کیفری از منظر بایسته‌های حقوق بشر [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 159-174]
 • بایسته‌ها و سیاستگذاری‌ها چالشهای اعطای وام‌های فاین تک: سیاستگذاری و راهکارهای بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و نظام حقوقی اتحادیه اروپا [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 73-91]
 • بحران بررسی علل حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 1-21]
 • بحران آمریکا و چالش سازوکار رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 21-39]
 • بحران تأثیر خیزش راست افراطی بر آینده سیاسی فرانسه [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 267-249]
 • بحران عملکرد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مواجهه با بحران یمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • بحران انسانی جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 139-155]
 • بحران اوکراین" فرایند های تغییر وتحول منطقه ای و تاثیر آن بر رقابت ژئوپلیتیکی ترکیه2022-2016 (مدیترانه شرقی، قفقاز جنوبی و بحران اوکراین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بحران سوریه سیاست خارجی ایران و عربستان درباره تحولات سوریه(2019-2011) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 77-95]
 • بحران سوریه بررسی بحران‌های نظامی و سیاسی سوریه و راه حل های خروج از این بحران (ابعاد و رویکردها) [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 45-62]
 • بحران غذایی مسئولیت جنگ سالاران بر بحران غذایی در یمن [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 27-48]
 • بحران غذایی بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا و نقش طرفین درگیر در جنایت مزبور [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 93-113]
 • بحران هسته‌ای ایران رویکرد غرب در عدم اشاعه هسته‌ای: مقایسه پرونده هسته‌ای ایران و کره‌جنوبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بحران یمن نقش قطعنامه 2216 شورای امنیت در اجرای حقوق بشردوستانه بحران یمن [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 127-157]
 • بحران یمن تحلیل تطبیقی نقش ایدئولوژیک ایران و عربستان در تحولات یمن [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 77-95]
 • بحرین محیط زیست خاورمیانه و پیمان ابراهیم: بررسی نقش عادی‌سازی روابط امارات‌متحده‌عربی و بحرین با رژیم اسرائیل در کاهش بحران‌های آب و کشاورزی این کشورها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 273-293]
 • بخش خصوصی مسئولیت دولت و بخش خصوصی در قبال حقوق بشر [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 65-88]
 • برابری چگونه اخلاق پزشکی به ارائه هر دو فلسفه اخلاقی و سیاسی می‌پردازد؟ [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • برجام توافق هسته‌ای: بن بست یا شاهراهی برای روابط با ایران [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 159-189]
 • برجام از کنگره وین 1815 تا توافق وین 2015: برجام دستاوردی برای صلح جهانی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 77-85]
 • برجام بررسی نقش برنامه جامع اقدام مشترک در عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در حقوق بین‌الملل [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 41-61]
 • برجام پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای ایران در دوره ترامپ و آغاز دوره بایدن [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 157-176]
 • برجام ترامپ و میدان تصمیم‏ گیری برجام؛ از خروج تا سناریوی آینده [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 25-47]
 • برجام راهبرد سیاسی و امنیتی ایران در خاورمیانه بعد از خروج آمریکا از برجام [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 169-188]
 • برده‌داری تصاویری از یک نمایش: نمایشگاه‌های مستعمراتی، حقوق بین الملل و بازیگران بومی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 133-158]
 • برقع ممنوعیت حجاب برقع در سال 2018 دانمارک: پیوستن به روند اروپا و ارسال پیام ملی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 63-89]
 • برنامه پنج‌ساله توسعه جایگاه منطقه فراملی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 197-218]
 • برنامه جامع اقدام مشترک بررسی نقش برنامه جامع اقدام مشترک در عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در حقوق بین‌الملل [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 41-61]
 • برنامه‌های توسعه کشور نسبت آفند-پدافند در رهنامه نظامی ایران با آرمان‏گرایی-واقع‏گرایی در سیاست خارجی (۱۳۶۸-۱۴۰۰) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 189-217]
 • برنامه هسته‌ای ایران قدرت هوشمنداوباما، مبنای چندجانبه گرایی دربرخورد با ایران (2013-2009) [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 87-120]
 • بریتانیا شناخت افغانستان [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 63-76]
 • بریتانیا برکزیت : سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و بریتانیا از منظر سازه انگاری نوکارکردگرایانه [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 253-272]
 • بسترهای نامتمرکز چالشهای اعطای وام‌های فاین تک: سیاستگذاری و راهکارهای بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و نظام حقوقی اتحادیه اروپا [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 73-91]
 • بشار اسد دلایل اصلی استقرار نظامی روسیه در سوریه [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 21-38]
 • بشریت زبان حقوق بین‌الملل؛ در بوته آزمون تک صدایی یا چند صدایی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 19-30]
 • بعثی جنگ داخلی سوریه: مدیریت مبادلات اجتناب ناپذیر [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 59-78]
 • بلوغ منازعه ایران و عربستان؛ بلوغ منازعه و دوگانه مذاکره - فاجعه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 25-44]
 • بن‌بست آزاردهنده ایران و عربستان؛ بلوغ منازعه و دوگانه مذاکره - فاجعه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 25-44]
 • بهار عربی خیزش‌های حقوق بشری و دموکراتیک خاورمیانه در پرتو فن‌آوری‌های نوین [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 13-37]
 • بهار عربی سیاسی‌شدن هویت‌های قومی و مذهبی از منظر مبانی نظری ثبات سیاسی در مصر بعد از بهار عربی (2011-2022) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهارعربی تبیین تأثیر نوعثمانی‌گرایی بر روابط ترکیه عربستان از 2019-2011 با تأکید بر قطر [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 157-176]
 • به رسمیت شناخته شدن کلاوزویتس و مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن در جهانی نو [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]
 • بهره برداری مروری بر جایگاه قرارداد BOT در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 135-151]
 • بوش تغییرهای روابط ایالات متحده و فدراسیون روسیه در دوره مدودیف [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 15-42]
 • بوکوحرام افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در ساحل غربی: داستانی قدیمی با مفاهیم معاصر [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 53-74]
 • بومی گرایی حقوق بشر دیدگاه‌ها و رویه‌های متناقض حقوق بشر در ایران پس از انقلاب [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 57-73]
 • بی‌او تی "B.O.T" مروری بر جایگاه قرارداد BOT در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 135-151]
 • بی تابعیتی بی تابعیتی و طرح دعوا در دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرتو اسناد بین‌المللی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 267-286]
 • بی‌ثباتی سلسله مراتب و بی‌ثباتی در نظم منطقه‌ای خاورمیانه [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 1-40]
 • بی‌ثباتی سیاسی و خشونت‌ تأثیربی ثباتی سیاسی برکسری بودجه درگروه کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 41-64]
 • بیداری چرایی تداوم دولت درمانده در منطقه منا از بهار عربی تا کرونا ویروس [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 43-64]
 • بی‌طرفی دائمی" بی‌طرفی دولت‌ها و تحریم: مطالعه مورد سوئیس [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 215-235]
 • بی‌طرفی دولت‌ها" بی‌طرفی دولت‌ها و تحریم: مطالعه مورد سوئیس [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 215-235]
 • بیع شرط معامله با حق استرداد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا (انگلیس و آمریکا) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 153-170]
 • بیع متقابل ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی ایران IPC از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق ایران [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 177-196]
 • بی کیفرمانی محاکمه متهمان دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 49-69]
 • بی‌کیفری سازمان‌های مردم نهاد و مبارزه با بی‌کیفری در سرزمین‌های اشغالی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • بیمه فضایی توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل فضا فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی بیمه فعالیت‌های فضایی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 93-118]
 • بین المللی سازی دستیابی به توسعه پایداردر سطح بین المللی با تأکید بربعد زیست محیطی باطراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 183-204]
 • بین‌المللی شدن جایگاه بین‌المللی شدن آموزش عالی در منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 65-86]

پ

 • پادشاهی ها همه‌گیری، معترضان، اصلاحات متناقض و اقتدارگرایایی ماندگار در خاورمیانه [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 103-137]
 • پایان جنگ سرد کاربرد زور توسط ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد و تأثیر آن بر حقوق بین‌الملل: سیطره قدرت بر قانون [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 75-93]
 • پرستار قانونی اصلاحی تحلیلی بر نقش و جایگاه پرستاران قانونی در مؤسسات کیفری با رویکردی بر کشورهای کانادا و ایالات‌متحده امریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرستاری قانونی تحلیلی بر نقش و جایگاه پرستاران قانونی در مؤسسات کیفری با رویکردی بر کشورهای کانادا و ایالات‌متحده امریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروپاگاندا انقلاب سایبری و تحول مفهوم جنگ اطلاعاتی در عرصه روابط بین الملل [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 47-65]
 • پساپاندمی نوپدیدگی در قدرت؛ بازتولید قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا با تاکید بر سینمای هالیوود در پسا پاندمی [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 227-248]
 • پس از استعمار پس از غرب: جنبش انتقادی در رشته روابط بین‌الملل [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 43-51]
 • پسامدرنیسم فهم تفاوت سیاست امنیتی- نظامی ایالات متحده در دولت های ترامپ و بایدن براساس پسامدرنیسم [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 31-54]
 • پشیبانی بررسی نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 133-156]
 • پگیدا‌ جنبش ضد اسلامی پگیدا و چالش‌های فراروی آلمان [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 159-184]
 • پناهندگان و مهاجران به طور کلی روابط بین الملل در خانه آغاز می‌شود: درسی انسان دوستانه از پادشاهی دانمارک [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 116-172]
 • پناهندگی حمایت حقوقی از پناهجویان تغییرات اقلیمی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 1-40]
 • پناهندگی مهاجرت و مرزهای بشردوستانه؛ نقض حقوق بشر به نام حقوق بشر در اتحادیه اروپا [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 7-23]
 • پهپاد چالش‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در قبال توسعۀ هواپیماهای بدون سرنشین نظامی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 103-133]
 • پهپاد استفاده از پهپادها از منظر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 67-89]
 • پوپولیسم غرب تقسیم شده و شرق در حال طلوع [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]
 • پوپولیسم تأثیر خیزش راست افراطی بر آینده سیاسی فرانسه [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 267-249]
 • پوپولیسم همه‌گیری، معترضان، اصلاحات متناقض و اقتدارگرایایی ماندگار در خاورمیانه [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 103-137]
 • پوتین‌ تغییرهای روابط ایالات متحده و فدراسیون روسیه در دوره مدودیف [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 15-42]
 • پوشش دیپلماتیک" مطالعه‌ی دیپلماسی عمومی پوشش دیپلماتیک مقامات خارجی در دیدار با مقامات ایران، از 1389 تا 1398 ه.ش [(مقالات آماده انتشار)]
 • پولشویی مبتنی بر تجارت پولشویی مبتنی بر سوء‌استفاده از نظام تجارت بین‌الملل با نگاهی به چالش‌های بنیادی نظام تجاری ایران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 257-282]
 • پیمان ابراهیم محیط زیست خاورمیانه و پیمان ابراهیم: بررسی نقش عادی‌سازی روابط امارات‌متحده‌عربی و بحرین با رژیم اسرائیل در کاهش بحران‌های آب و کشاورزی این کشورها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 273-293]
 • پیمان شانگهای بررسی علل عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 65-82]
 • پیمان منع سلاحهای هسته ای ابعاد خلع سلاح هسته ای از منظر معاهده منع تسلیحات هسته ای [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 251-269]
 • پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای وعده های تحقق نیافته پیمان منع گسترش سلاح های هسته‌ای و چالش‌های پیش‌رو: تلاش برای بقاء یا فروپاشی تدریجی؟ [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 83-102]

ت

 • تئوری بازی‌ها رویکرد چین به بحران اوکراین از منظر تئوری بازی‌ها [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 175-191]
 • تئوری روابط بین الملل پس از غرب: جنبش انتقادی در رشته روابط بین‌الملل [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 43-51]
 • تئوری مشارکت کننده "رویکرد متقابلانه به حقوق اساسی اقتصادی و اجتماعی: قوانین بین‌المللی و پرونده میلتون فریدمن در برابرادوارد فریمن" [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 13-31]
 • تالاب شادگان" بررسی حقوقی بین المللی زیست محیطی حفاظت از تالابها با تاکید بر تالاب بین المللی شادگان [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 127-144]
 • تامین مالی جمعی بررسی افزایش تلاش برای نفوذ به وفادارن، به ویژه پسران جوان، در اردوگاه الهول توسط شبکه‌های مالی وابسته به داعش [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 161-186]
 • تاویل و تبیین زبان حقوق بین‌الملل؛ در بوته آزمون تک صدایی یا چند صدایی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 19-30]
 • تبعیض ماهیت سیاست‌های نژادپرستانه دونالد ترامپ در قبال سیاه پوستان آمریکا: از 2016 تا فراگیری پاندمی کرونا [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 131-150]
 • تبعیض علمی رویکرد جاری حقوق بین‌الملل در قبال تبعیض و آپارتاید علمی و چالش‌های موجود [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبلیغات" سیاستگذاری تبلیغاتی در جنگ‌های نظامی آینده: ارائه الگوی فرآیندی برای سیاستگذاری تبلیغات جنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 251-276]
 • تبلیغات جهانی جنگ نرم شبکه‌های ماهواره‌ای در روان‌سازی سیاست خارجی بین‌المللی کشور‌ها [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 115-130]
 • تجارت پیامدهای کالای استراتژیکی فوتبال بر سیاست و جامعه جهانی؛ مطالعه موردی فوتبال ایران [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 22-1]
 • تجارت تأثیر تجارت بر امنیت: مطالعه موردی قطر (2008 تا 2020) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجارت لزوم اصلاح کنوانسیون بیع‌ بین‌المللی کالا در پرتو رویکرد دولت‌ها و اقتضائات نوین جهانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجارت بین الملل بررسی پیامدهای قوانین مبارزه با رشوه‌خواری خارجی بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای در حال توسعه [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 113-134]
 • تجارت بین الملل" آثار دشمنی اقتصادی و ملیت‌گرایی بر تجارت بین‌الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجارت تسلیحاتی تبیین جایگاه راهبردی اسرائیل در سیاست تسلیحاتی آمریکا در خاورمیانه [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 103-125]
 • تجارت دریایی محاکمه متهمان دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 49-69]
 • تجاوز نظامی راهکارهای ایران برای دریافت غرامت جنگی از عراق [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 153-174]
 • تجهیزات پزشکی حق بر سلامت و تحریم‌های آمریکا در دوره ترامپ بر علیه جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر تحریم‌های دارویی و تجهیزات پزشکی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 277-308]
 • تحریم حق بر سلامت و تحریم‌های آمریکا در دوره ترامپ بر علیه جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر تحریم‌های دارویی و تجهیزات پزشکی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 277-308]
 • تحریم نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم های بین المللی و مسئولیت بین المللی دولت ها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 143-162]
 • تحریم" بی‌طرفی دولت‌ها و تحریم: مطالعه مورد سوئیس [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 215-235]
 • تحریم اقتصادی پولشویی مبتنی بر سوء‌استفاده از نظام تجارت بین‌الملل با نگاهی به چالش‌های بنیادی نظام تجاری ایران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 257-282]
 • تحریم علمی رویکرد جاری حقوق بین‌الملل در قبال تبعیض و آپارتاید علمی و چالش‌های موجود [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحریم های اقتصادی حقوق بشر در پرتو یکجانبه‌گرایی و اقدامات زورمدارانه [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 27-43]
 • تحریم‌های مالی بررسی «راهبرد فشار حداکثری » ترامپ بر ایران از منظر «قدرت اجبار» [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 63-86]
 • تحریم وفشار قدرت هوشمنداوباما، مبنای چندجانبه گرایی دربرخورد با ایران (2013-2009) [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 87-120]
 • تحریم یک‌جانبه واکاوی تحریم‌های یکجانبه اقتصادی در حقوق بین‌الملل: مطالعه موردی ایالات‌متحده [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 53-75]
 • تحلیل کاربرد "نظریه کوانتوم" در تحلیل سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 89-102]
 • تحلیل گفتمان" تاثیر هویت بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا (2003-2019) [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 77-94]
 • تحمیلی شیوه‌های کنترل ماهوی شروط ناعادلانه در حقوق ایران و انگلستان [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 167-180]
 • تحولات خاورمیانه ایران و عربستان؛ بلوغ منازعه و دوگانه مذاکره - فاجعه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 25-44]
 • تحول ساختاری بررسی تحول در ساختار نظام بین الملل: بر اساس ساختار تعدیل یافته از مدل والتز [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 283-304]
 • تداوم بشری راهکارهای حمایت از نسل‏ های سه ‏گانه حقوق بشر در پرتو ظهور فناوری هوش مصنوعی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 189-207]
 • ترامپ رویکرد ایالات متحده نسبت به استمرار توسعه اقتصادی-نظامی چین (مطالعه موردی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 71-91]
 • ترامپ مقایسه رویکرد سیاست خارجی آمریکا به نظام بین‌الملل در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی-تدافعی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 245-265]
 • ترامپ هوش سیاسی و ذهن‌آگاهی رهبران آمریکا و کره شمالی و تاثیر آن‌ بر روابط دو کشور در بازه زمانی 2017 تا 2019 [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 27-50]
 • ترکیه مسئله کرد‌ها و روابط ایران و ترکیه: 1991- 2015 [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 67-90]
 • ترکیه مقایسه تطبیقی راهبرد دیپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 117-138]
 • ترکیه بررسی انگیزه‌های دولت عدالت و توسعه ترکیه از کارزار نظامی-سیاسی در استان نینوای عراق [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 29-52]
 • ترکیه بررسی تاثیر مولفه های اقتصادی جهانی شدن بر توسعه اقتصادی در ترکیه (2021-2001) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 103-125]
 • ترکیه" فرایند های تغییر وتحول منطقه ای و تاثیر آن بر رقابت ژئوپلیتیکی ترکیه2022-2016 (مدیترانه شرقی، قفقاز جنوبی و بحران اوکراین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تروریست‌ جنبش ضد اسلامی پگیدا و چالش‌های فراروی آلمان [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 159-184]
 • تروریسم شناخت افغانستان [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 63-76]
 • تروریسم چالش تطبیق حق آزادی بیان با منع استفاده تروریسم از فضای مجازی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 167-198]
 • تروریسم از گفت و گو تا اتحاد تمدن‌ها: ابتکار ایرانی، اسپانیایی [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 63-74]
 • تروریسم قاعده منع توسل به زور و دفاع مشروع در شرایط قابل پیش‌بینی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 21-56]
 • تروریسم بررسی علل حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 1-21]
 • تروریسم بررسی عوامل و زمینه‌های مؤثر بر امکان ظهوردوباره داعش در عراق [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 101-119]
 • تروریسم ضرورت بازنگری اصل عدم مداخله در پرتو هنجارهای نوظهور در حقوق بشر [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 143-164]
 • تروریسم مقایسه استراتژی هنجارسازی اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا در رویاروئی با تروریسم در غرب آسیا [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 95-115]
 • تروریسم.   دلایل اصلی استقرار نظامی روسیه در سوریه [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 21-38]
 • تشیع آموزه‌های اسلامی و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]
 • تصمیمات قضائی منابع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری؛ تفوق قوانین داخلی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 63-82]
 • تصمیمات قضایی کارکرد و منزلت تصمیمات قضایی در رویه دیوان بین المللی دادگستری [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 27-51]
 • تصمیم‌گیرندگان موج روانشناسی در روابط بین الملل مقاله نقد کتاب ادراکات و سوءادراکات در سیاست بین‌الملل [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 49-64]
 • تصمیم گیری نقش متغیرهای عمومی در فرایند سیاستگذاری سیاست خارجی اتحادیه اروپا [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 207-225]
 • تصویر محصول - کشور" آثار دشمنی اقتصادی و ملیت‌گرایی بر تجارت بین‌الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعادل به عنوان یک مفهوم نظری بدون برابری، مبارزه برای آزادی به ظلم و ستم بدل شده است [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 121-132]
 • تعادل شناور مدارا و شناخت متقابل در جهانی شدن ترکیبی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 51-80]
 • تعاملات اقتصادی بررسی تاثیر مولفه های اقتصادی جهانی شدن بر توسعه اقتصادی در ترکیه (2021-2001) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 103-125]
 • تعامل جنوب جنوب نقش تعاملات جنوب-جنوب دربه رسمیت شناختن و تحقق حق توسعه: راه پیش رو [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 190-209]
 • تعددگرایی حق تفاوت [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 29-46]
 • تعقیب و مجازات تعقیب و مجازات صلح‌بانان سازمان ملل متحد در قبال ارتکاب جرم خشونت جنسی علیه زنان [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 135-152]
 • تعهدات مسئولیت دولت و بخش خصوصی در قبال حقوق بشر [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 65-88]
 • تعهدات بین‌المللی برجام؛ اعضای آن و حقوق بین الملل [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 34-62]
 • تعهدات بین المللی اثر همه‌گیری کرونا بر چشم انداز تعهدات بین المللی کشورها در حوزه سلامت [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 23-45]
 • تعهدات دولت‌ها تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین‌المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 119-126]
 • تعهدات عام الشمول واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت‌گرایی» در شناسایی «تعهدات عام‌الشمول» حقوق بین‌الملل [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 219-246]
 • تعهدات کشورها اجرای تعهدات کشورها نسبت به حق بر محیط زیست سالم (مطالعه موردی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت) [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 135-155]
 • تعهد به حمایت تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین‌المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 119-126]
 • تغییرات آب و هوایی بررسی نقش رژیم بین المللی حقوق مالکیت فکری موثر درکاهش تغییرات آب و هوایی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 227-249]
 • تغییرات اقلیمی حمایت حقوقی از پناهجویان تغییرات اقلیمی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 1-40]
 • تغییرات زیست محیطی مسئولیت شورای امنیت در قبال بحران‌های زیست محیطی تهدید کننده صلح و امنیت [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 85-102]
 • تغییر رژیم چالش‏های عدالت انتقالی با اقتدارگرایی در مصر پسامبارک؛ ارزیابی نقش نظام قضایی در ایجاد حکمرانی خوب [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 90-119]
 • تفاوت حق تفاوت [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 29-46]
 • تقابل هژمونیک رقابت هژمونیک آمریکا و چین و تاثیر آن بر جریان انرژی و نفت در جهان [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 103-120]
 • تقویت باران نارسایی قوانین ایالتی آمریکا و ضرورت هم‌گام‌سازی در حقوق زیست بین‌المللی در خصوص بارورسازی ابرها و تاسیس آژانس اصلاح آب و هوا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 81-101]
 • تکنولوژی‌های آنلاین خیزش‌های حقوق بشری و دموکراتیک خاورمیانه در پرتو فن‌آوری‌های نوین [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 13-37]
 • تمامیت ارضی عملکرد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مواجهه با بحران یمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • تمایز کارکردی بررسی تحول در ساختار نظام بین الملل: بر اساس ساختار تعدیل یافته از مدل والتز [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 283-304]
 • تمایل به غرب و شرق بررسی تطبیقی سیاست خارجی جمهوری گرجستان و جمهوری ارمنستان ؛ تمایل به غرب یا شرق (2008-2020) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 53-75]
 • تمدن‌ها مدارا و شناخت متقابل در جهانی شدن ترکیبی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 51-80]
 • تمهیدات دفاعی امنیتی روسیه تمهیدات دفاعی امنیتی روسیه در رویارویی با گسترش ناتو به شرق [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 131-166]
 • تنش عربستان و ج.ا.ایران ایران و عربستان؛ بلوغ منازعه و دوگانه مذاکره - فاجعه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 25-44]
 • تنگه هرمز محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 49-66]
 • تنگه هرمز تهدیدات روزافزون آمریکا در خلیج فارس و کنش‌ها و اقدامات ضدهژمون ایران [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 117-134]
 • تهدید پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای ایران در دوره ترامپ و آغاز دوره بایدن [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 157-176]
 • تهدید شاخص‌های مؤثر در تشخیص تهدیدات نظامی قریب‌الوقوع و واکنش قانونی در برابر تهدیدات از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 83-104]
 • تهدید عادی‌سازی روابط عربستان و رژیم اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تهدیدات علیه محور مقاومت [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 287-314]
 • تهدید داخلی.   ناکامی‌های سناریوی گسترش پله‌ای تسلیحات: چشم انداز روابط ایران و عربستان سعودی [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • تهدید قریب‌الوقوع جایگاه دفاع پیش‌دستانه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تبیین موانع حقوقی بین‌المللی اعمال آن جهت حفاظت از غیرنظامیان [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 83-100]
 • تهدید قریب‌الوقوع شاخص‌های مؤثر در تشخیص تهدیدات نظامی قریب‌الوقوع و واکنش قانونی در برابر تهدیدات از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 83-104]
 • تهدیدگر شاخص‌های مؤثر در تشخیص تهدیدات نظامی قریب‌الوقوع و واکنش قانونی در برابر تهدیدات از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 83-104]
 • تهدید نظامی شاخص‌های مؤثر در تشخیص تهدیدات نظامی قریب‌الوقوع و واکنش قانونی در برابر تهدیدات از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 83-104]
 • تهدیدهای فضاپایه جایگاه ایران در تلاطم رقابت قدرت‌های فضایی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 21-46]
 • تهدیدهای نرم امنیتی اثرات استقلال‌خواهی اقلیم کردستان عراق بر انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 157-179]
 • توافق جامع اسپانیا و مذاکرات هسته ‎ای ایران: محدودیت‎ها و رویکرد قدرت نرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • توافقنامه وین سلاح هسته‌ای بررسی نقش برنامه جامع اقدام مشترک در عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در حقوق بین‌الملل [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 41-61]
 • توافق هسته‌ای ایران: سرگردان بین تعامل جهانی و تغییرات قدرت داخلی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 1-6]
 • توافق هسته‌ای ناکامی‌های سناریوی گسترش پله‌ای تسلیحات: چشم انداز روابط ایران و عربستان سعودی [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • توافق هسته‌ای مقایسه نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در دوران باراک اوباما و دونالد ترامپ (با تاکید بر توافق هسته‏‌ای با جمهوری اسلامی ایران) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 31-61]
 • توافق هسته ای توافق هسته‌ای: بن بست یا شاهراهی برای روابط با ایران [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 159-189]
 • توانایی نظامی ناکامی‌های سناریوی گسترش پله‌ای تسلیحات: چشم انداز روابط ایران و عربستان سعودی [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • توان موشکی ایران تبیین جایگاه راهبردی اسرائیل در سیاست تسلیحاتی آمریکا در خاورمیانه [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 103-125]
 • توتالیتاریسم تحلیل مؤلفه‌های توتالیتاریسم در کره شمالی [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 47-65]
 • توتالیتاریسم تحلیل آثار دکترین جوچه بر ماهیت و ساختار سیاسی دولت کره شمالی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 7-25]
 • توسعه اقتصادی ظرفیت شرکت‌های فراملی در بهبود اقتصاد و روابط بین‌المللی کشورها مطابق اصول حقوق بشری [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 205-222]
 • توسعه اقتصادی جایگاه اقتصادی ایران در خاورمیانه از منظر آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تأکید بر افق 1404 [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 141-121]
 • توسعه اقتصادی بررسی تاثیر مولفه های اقتصادی جهانی شدن بر توسعه اقتصادی در ترکیه (2021-2001) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 103-125]
 • توسعه پایدار آموزش حقوق بشر و حق بر سلامت و بهداشت عمومی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 63-82]
 • توسعه پایدار دستیابی به توسعه پایداردر سطح بین المللی با تأکید بربعد زیست محیطی باطراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 183-204]
 • توسعه پایدار لزوم اصلاح کنوانسیون بیع‌ بین‌المللی کالا در پرتو رویکرد دولت‌ها و اقتضائات نوین جهانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه سیاسی چالش‌های توسعه سیاسی در عربستان سعودی در دوران بن‌سلمان با تأکید بر مدل برنارد کریک [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 67-86]
 • توسعه‌کشاورزی بحران آب و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 211-241]
 • توسعۀ پایدار تبیین ابعاد حفاظت از محیط زیست در پرتو توسعه گرایی و همگرایی بین المللی [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 93-112]
 • تولید کالا مسئولیّت ناشی از کالاهای معیوب در حقوق تجارت بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 43-66]
 • تولید‌کننده بررسی تطبیقی مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب : حقوق اروپا، حقوق فرانسه، حقوق آمریکا و حقوق ایران [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 87-100]
 • تونس انقلاب‌های ناتمام: یمن، لیبی، و تونس پس از بهار عربی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 147-152]
 • تونس بررسی مقایسه ای الگوی حکمرانی خوب بین دو کشور مصر ‌تونس از ۲۰۱۱تا ۲۰۱۹ [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 231-252]

ث

 • ثبات بررسی عوامل و زمینه‌های مؤثر بر امکان ظهوردوباره داعش در عراق [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 101-119]
 • ثبات سیاسی بررسی مقایسه ای الگوی حکمرانی خوب بین دو کشور مصر ‌تونس از ۲۰۱۱تا ۲۰۱۹ [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 231-252]

ج

 • جاسوسی چالش‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در قبال توسعۀ هواپیماهای بدون سرنشین نظامی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 103-133]
 • جامعه پیامدهای کالای استراتژیکی فوتبال بر سیاست و جامعه جهانی؛ مطالعه موردی فوتبال ایران [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 22-1]
 • جامعه بین‌‏الملل مفهوم جامعه بین‏‌الملل و تلاش برای پیوند میان حقوق بین‏‌الملل و روابط بین‌الملل [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 7-30]
 • جامعه بین‌الملل الزامات بین‌المللی مالکیت فکری در جامعه بین‌المللی و کارکرد آن در حقوق ایران و آمریکا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 271-286]
 • جامعه بین الملل مکتب انگلیسی و جایگاه حقوق بین‌الملل در جامعه بین‌المللی [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 87-116]
 • جامعه بین‌المللی حقوق بشر و جامعه بین‌المللی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 31-41]
 • جامعه بین‌المللی تحولات نوین منافع ملی و تاثیر آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله [(مقالات آماده انتشار)]
 • جامعه جهانی لیبرالیسم، حقوق بین‌الملل و حکمرانی مطلوب [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 97-120]
 • جامعه سیاسی قوای سه گانه ایران و حقوق بشر [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 1-47]
 • جامعه مدنی تبیین تحلیلی عدالت انتقالی در بحران بیش از یک دهه افغانستان [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 81-108]
 • جامعه‌ی‌ جهانی قابلیت های دولت جهانی حق بنیاد در اجرای حداکثری حقوق بشر [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 195-214]
 • جامعه‌ی‌ جهانی چالش های اساسی حکمرانی جهانی در نبود دولت جهانی حق‌بنیاد [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 237-256]
 • جایگاه بین الملل تأثیر مشارکت سیاسی بر جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: مقایسه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و 1400) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جبهة النصرة جنگ داخلی سوریه: مدیریت مبادلات اجتناب ناپذیر [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 59-78]
 • جذب سرمایه گذاری خارجی بررسی تاثیر مولفه های اقتصادی جهانی شدن بر توسعه اقتصادی در ترکیه (2021-2001) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 103-125]
 • جر ایم بین المللی مواجهه مصونیت مقامات عالی‌ترین دولتی و مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرایم بین‌المللی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 115-172]
 • جرایم سایبری سیاست‌های نمادین معاهده جرایم سایبری شورای اروپا [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 31-47]
 • جرایم سایبری چالش‌های امنیت سایبری در کشورهای آسه‌ آن [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 139-156]
 • جرم انگاری رویکرد جاری حقوق بین‌الملل در قبال تبعیض و آپارتاید علمی و چالش‌های موجود [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان‌ها اثرگذاری اختلال فن‌آورانه بر جایگاه ژئواکونومیک کشورها :مطالعه موردی ایران [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 201-226]
 • جغرافیای سیاسی جغرافیای سیاسی دریایی: معمای حقوقی ایران در دریای کاسپین [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 67-78]
 • جمع ما سایر اسپارتها: شرق شناسی، فراسوی، و دشمن "دیگر" [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 39-61]
 • جمعیت کیفری تورم جمعیت کیفری زندان‌ها و نقض مقررات بین‌المللی حقوق بشر؛ علت‌ها و راهبردها [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 65-90]
 • جمهوری آذربایجان دیپلماسی علم جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 99-131]
 • جمهوری ارمنستان بررسی تطبیقی سیاست خارجی جمهوری گرجستان و جمهوری ارمنستان ؛ تمایل به غرب یا شرق (2008-2020) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 53-75]
 • جمهوری اسلامی ایران مسئله کرد‌ها و روابط ایران و ترکیه: 1991- 2015 [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 67-90]
 • جمهوری اسلامی ایران مقایسه نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در دوران باراک اوباما و دونالد ترامپ (با تاکید بر توافق هسته‏‌ای با جمهوری اسلامی ایران) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 31-61]
 • جمهوری اسلامی ایران موزانه برون‌گرای هیأت جدید رهبری عربستان سعودی در برابر جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 113-147]
 • جمهوری اسلامی ایران تأثیر رسانه های اصلی ایالات متحده بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۲۰-۲۰۰۷) [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 23-45]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی نقش برنامه جامع اقدام مشترک در عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در حقوق بین‌الملل [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 41-61]
 • جمهوری اسلامی ایران اثرات استقلال‌خواهی اقلیم کردستان عراق بر انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 157-179]
 • جمهوری اسلامی ایران ارزیابی بایسته‌ها و الزامات رفتاری جمهوری اسلامی ایران در سوریۀ پسابحران [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 47-64]
 • جمهوری اسلامی ایران شیوه های نوین تقابل میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در فضای سایبر (2020-2010) [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 187-206]
 • جمهوری اسلامی ایران جهان‌شمولی حقوق بشر از نگاه عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رابطه ساخت قدرت [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 121-137]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی علل عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 65-82]
 • جمهوری اسلامی ایران حق بر سلامت و تحریم‌های آمریکا در دوره ترامپ بر علیه جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر تحریم‌های دارویی و تجهیزات پزشکی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 277-308]
 • جمهوری اسلامی ایران موازنه گری پویا: چارچوبی برای تحلیل موازنه گری عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 81-100]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری ایران و عربستان با تأکید بر نظریه سازه‌انگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمهوری گرجستان بررسی تطبیقی سیاست خارجی جمهوری گرجستان و جمهوری ارمنستان ؛ تمایل به غرب یا شرق (2008-2020) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 53-75]
 • جمهوری ها همه‌گیری، معترضان، اصلاحات متناقض و اقتدارگرایایی ماندگار در خاورمیانه [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 103-137]
 • جمهوری ونزوئلا بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا و نقش طرفین درگیر در جنایت مزبور [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 93-113]
 • جنایات علیه بشریت جرم انگاری قاچاق انسان برپایه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و چالش‌های فراروی آن [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 33-47]
 • جنایت تجاوز رکن مادی جنایت تجاوز ارضی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در کامپالا [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 51-73]
 • جنایت تجاوز امکان سنجی تأسیس دادگاهی برای تعقیب جنایت تجاوز در اوکراین [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 7-19]
 • جنایت جنگی اصل تناسب؛ سنتز اصول تفکیک و ضرورت نظامی در حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]
 • جنایت علیه بشریت مفهوم ریشه کنی و جنایت علیه بشریت در پرونده 002 شعب فوق العاده دادگاه‌های کامبوج [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 199-227]
 • جنایت علیه بشریت دیوان کیفری بین‌المللی و کمک به مسیحیان شرقی؟ [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 79-88]
 • جنایت علیه بشریت جهانشمولی مستثنی شدن، حقوق بشر و انکار مغایرت به عنوان توجیه فجایع و جرم‌های بزرگ بر علیه انسانیت [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 87-115]
 • جنبش بومیان جنبش‌های اجتماعی جدید آمریکای لاتین و تاثیر آن ها بر مسایل سیاسی این منطقه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 181-200]
 • جنبش دانشجویی آسیب شناسی اصالت و استقلال جنبش دانشجویی در ایران معاصر [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 71-94]
 • جنبش زنان جنبش‌های اجتماعی جدید آمریکای لاتین و تاثیر آن ها بر مسایل سیاسی این منطقه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 181-200]
 • جنبش های اجتماعی جدید جنبش‌های اجتماعی جدید آمریکای لاتین و تاثیر آن ها بر مسایل سیاسی این منطقه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 181-200]
 • جنبشهای اجتماعی جدید آسیب شناسی اصالت و استقلال جنبش دانشجویی در ایران معاصر [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 71-94]
 • جنبش های قومی جنبش‌های اجتماعی جدید آمریکای لاتین و تاثیر آن ها بر مسایل سیاسی این منطقه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 181-200]
 • جنگ دلایل اصلی استقرار نظامی روسیه در سوریه [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 21-38]
 • جنگ شناخت افغانستان [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 63-76]
 • جنگ کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی از منظر اسلام [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 77-111]
 • جنگ" سیاستگذاری تبلیغاتی در جنگ‌های نظامی آینده: ارائه الگوی فرآیندی برای سیاستگذاری تبلیغات جنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 251-276]
 • جنگ اطلاعاتی انقلاب سایبری و تحول مفهوم جنگ اطلاعاتی در عرصه روابط بین الملل [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 47-65]
 • جنگ تجاری رویکرد ایالات متحده نسبت به استمرار توسعه اقتصادی-نظامی چین (مطالعه موردی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 71-91]
 • جنگ تحمیلی بررسی نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 133-156]
 • جنگ جهانی اول درس‌هایی از جنگ جهانی اول برای ظهور آسیا و تمدن‌های آنها [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 137-145]
 • جنگ داخلی جنگ داخلی سوریه: مدیریت مبادلات اجتناب ناپذیر [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 59-78]
 • جنگ دریایی استفاده از پهپادها از منظر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 67-89]
 • جنگ غزه مسئولیت سازمان ملل متحد برای فعل‌های مغایر با موازین بین‌المللی (بررسی تفصیلی گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص جنگ غزه) [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 113-129]
 • جنگل حمایت از محیط زیست جنگل در مخاصمات مسلحانه بر پایه حقوق بشر بین الملل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 105-120]
 • جنگ نرم جنگ نرم شبکه‌های ماهواره‌ای در روان‌سازی سیاست خارجی بین‌المللی کشور‌ها [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 115-130]
 • جنگ نرم" سیاستگذاری تبلیغاتی در جنگ‌های نظامی آینده: ارائه الگوی فرآیندی برای سیاستگذاری تبلیغات جنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 251-276]
 • جنگ‌های ترکیبی کلاوزویتس و مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن در جهانی نو [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]
 • جهادیان سلفی جنگ داخلی سوریه: مدیریت مبادلات اجتناب ناپذیر [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 59-78]
 • جهان چندقطبی روندهای مدرن همگرایی منطقه ای و حقوق اوراسیایی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 79-119]
 • جهان‌شمولی جهان‌شمولی حقوق بشر از نگاه عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رابطه ساخت قدرت [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 121-137]
 • جهان شمولی آموزه‌های اسلامی و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]
 • جهان شمولی بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر و وضعیت زنان در ایران [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 43-68]
 • جهان شمولی جهانشمولی نسبی حقوق بشر [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 47-84]
 • جهانشمولی دیدگاه‌ها و رویه‌های متناقض حقوق بشر در ایران پس از انقلاب [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 57-73]
 • جهان شمولی حقوق بشر قابلیت های دولت جهانی حق بنیاد در اجرای حداکثری حقوق بشر [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 195-214]
 • جهان عرب کلاوزویتس و مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن در جهانی نو [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]
 • جهان عرب جهان عرب در دوره پساناآرامی؛ دغدغه های امنیت اجتماعی-اقتصادی پیش رو [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 23-42]
 • جهانی شدن روندهای مدرن همگرایی منطقه ای و حقوق اوراسیایی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 79-119]
 • جهانی شدن ظرفیت شرکت‌های فراملی در بهبود اقتصاد و روابط بین‌المللی کشورها مطابق اصول حقوق بشری [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 205-222]
 • جهانی شدن اقتصاد بررسی تاثیر مولفه های اقتصادی جهانی شدن بر توسعه اقتصادی در ترکیه (2021-2001) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 103-125]
 • جواد ظریف نقد کتاب "آقای سفیر: گفتگو با محمد جواد ظریف - سفیر سابق ایران در سازمان ملل متحد" [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 49-58]

چ

 • چالش‌ها چالش‌های امنیت سایبری در کشورهای آسه‌ آن [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 139-156]
 • چالش ها بررسی تأثیر وضعیت سیاسی رژیم اسرائیل برامنیت آن [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 29-60]
 • چالشهای زیست محیطی طراز جهانی حقوق بین‌الملل محیط زیست : راهبردها و رهیافت‌ها [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 107-137]
 • چالش های سیاسی ماهیت سیاست‌های نژادپرستانه دونالد ترامپ در قبال سیاه پوستان آمریکا: از 2016 تا فراگیری پاندمی کرونا [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 131-150]
 • چرخش فضایی اثرگذاری اختلال فن‌آورانه بر جایگاه ژئواکونومیک کشورها :مطالعه موردی ایران [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 201-226]
 • چرخش‌کرداری نظریه کردارگراییِ روابط بین الملل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 7-21]
 • چند جانبه‌گرایی چند جانبه گرایی و قدرت ایده [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 1-11]
 • چندجانبه گرایی قدرت هوشمنداوباما، مبنای چندجانبه گرایی دربرخورد با ایران (2013-2009) [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 87-120]
 • چند صدایی زبان حقوق بین‌الملل؛ در بوته آزمون تک صدایی یا چند صدایی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 19-30]
 • چندگانگی فرهنگی حق تفاوت [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 29-46]
 • چین اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 121-139]
 • چین رویکرد چین به بحران اوکراین از منظر تئوری بازی‌ها [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 175-191]
 • چین رویکرد ایالات متحده نسبت به استمرار توسعه اقتصادی-نظامی چین (مطالعه موردی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 71-91]
 • چین مقایسه تطبیقی راهبرد دیپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 117-138]
 • چین بررسی رویکرد چین و روسیه به نظم منطقه‌ای در اوراسیا [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 83-102]
 • چین رقابت هژمونیک آمریکا و چین و تاثیر آن بر جریان انرژی و نفت در جهان [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 103-120]
 • چین جایگاه دیپلماسی سایبری در ارتقای نقش بین‌المللی چین [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 113-133]
 • چین وضعیت کنونی نظم بین المللی، روندهای آینده و پیامد آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 247-269]
 • چین مطالعه تطبیقی ابتکار جاده و کمربند چین با طرح مارشال آمریکا و طرح مولوتوف شوروی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 7-29]
 • چین حقوق بشر و منفعت درگفتمان سیاست خارجی ترامپ : براساس گزارش های حقوق بشری وزارت خارجه امریکا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 145-168]
 • چین مخاطرات استراتژیک هند در چارچوب ابتکار «یک کمربند یک راه [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 145-167]
 • چین" خروج نظامی ایالات‌متحده از افغانستان و چرخش به شرق آسیا؛ گذار به هژمونی اجباری [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 101-124]

ح

 • حاکمیت ابعاد مختلف حق شرط، معاهدات حقوق بشری و تحلیلی اجمالی بر حق شرط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 75-94]
 • حاکمیت بازخوانی پارادوکس حاکمیت و مداخله در حقوق بین الملل نوین (مطالعه موردی: بحران سوریه) [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 223-243]
 • حاکمیت مقابله با افراطی‌گری دینی در حقوق بین‌الملل؛ تأملی بر چالش‌ها و موانع [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 121-142]
 • حاکمیت از طریقB.O.T"   مروری بر جایگاه قرارداد BOT در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 135-151]
 • حاکمیت سایبری جایگاه دیپلماسی سایبری در ارتقای نقش بین‌المللی چین [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 113-133]
 • حاکمیت قانون مدل های حقوقی حاکمیت قانون با تمرکز بر حق وتو اعضای دائم شورای امنیت [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 179-194]
 • حاکمیت قانون اسلام اسلام و حکومت قانون [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 21-50]
 • حاکمیت ملی ضرورت بازنگری اصل عدم مداخله در پرتو هنجارهای نوظهور در حقوق بشر [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 143-164]
 • حاکمیت موثر شناسایی امارت اسلامی افغانستان (طالبان) از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 7-22]
 • حامی کرانه‌های خلیج فارس: فدرالیسم، ژئواستراتژی و حمایت از یمن جنوبی معاصر [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 65-88]
 • حبس انگاری افراطی تورم جمعیت کیفری زندان‌ها و نقض مقررات بین‌المللی حقوق بشر؛ علت‌ها و راهبردها [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 65-90]
 • حبس ‌زدایی حبس زدایی سلامت‌محور؛ برآیند سلامت و عدالت در رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 95-120]
 • حجاب ممنوعیت حجاب برقع در سال 2018 دانمارک: پیوستن به روند اروپا و ارسال پیام ملی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 63-89]
 • حجاب کامل اسلامی "ممنوعیت برقع" پیشگامان حقوقی برای دانمارک، تجارب آمریکایی، و تجربیات فلسفی و انتقادی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 174-225]
 • حدّ واسط معامله با حق استرداد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا (انگلیس و آمریکا) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 153-170]
 • حزب نوسازی و احزاب سیاسی: مطالعه موردی دولت ‌هاشمی رفسنجانی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 90-114]
 • حزب وجود و فعالیت احزاب سیاسی، پیش شرط استقرار و فعالیت نظام پارلمانی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 109-127]
 • حزب بررسی رویکرد حزبی و سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده (1993 تا 2020) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 169-191]
 • حزب عدالت و توسعه تبیین تأثیر نوعثمانی‌گرایی بر روابط ترکیه عربستان از 2019-2011 با تأکید بر قطر [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 157-176]
 • حضور مستشاری بررسی علل حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 1-21]
 • حضور نظامی بررسی راهبرد سیاسی- نظامی فرانسه در اقیانوس هند [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 87-110]
 • حفاظت از داده‌های خصوصی چالشهای اعطای وام‌های فاین تک: سیاستگذاری و راهکارهای بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و نظام حقوقی اتحادیه اروپا [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 73-91]
 • حفاظت محیط زیست تبیین ابعاد حفاظت از محیط زیست در پرتو توسعه گرایی و همگرایی بین المللی [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 93-112]
 • حق استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای وعده های تحقق نیافته پیمان منع گسترش سلاح های هسته‌ای و چالش‌های پیش‌رو: تلاش برای بقاء یا فروپاشی تدریجی؟ [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 83-102]
 • حق برآب حق بر آب در پرتو رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 209-226]
 • حق بر سلامت حبس زدایی سلامت‌محور؛ برآیند سلامت و عدالت در رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 95-120]
 • حق بر سلامت حق بر سلامت و تحریم‌های آمریکا در دوره ترامپ بر علیه جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر تحریم‌های دارویی و تجهیزات پزشکی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 277-308]
 • حق بر سلامت تحلیلی بر نقش و جایگاه پرستاران قانونی در مؤسسات کیفری با رویکردی بر کشورهای کانادا و ایالات‌متحده امریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • حق بر سلامت و بهداشت عمومی آموزش حقوق بشر و حق بر سلامت و بهداشت عمومی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 63-82]
 • حق بر سلامتی نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم های بین المللی و مسئولیت بین المللی دولت ها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 143-162]
 • حق برمحیط زیست اجرای تعهدات کشورها نسبت به حق بر محیط زیست سالم (مطالعه موردی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت) [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 135-155]
 • حق توسعه نقش تعاملات جنوب-جنوب دربه رسمیت شناختن و تحقق حق توسعه: راه پیش رو [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 190-209]
 • حق داشتن آب شیرین نقش دادگاه‌های ملی و بین‌المللی در حمایت حق دسترسی به آب شیرین، ایمن و مقرون به‌صرفه [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 207-234]
 • حق رهنی معامله با حق استرداد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا (انگلیس و آمریکا) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 153-170]
 • حق شرط ابعاد مختلف حق شرط، معاهدات حقوق بشری و تحلیلی اجمالی بر حق شرط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 75-94]
 • حق شهروندی حق تفاوت [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 29-46]
 • حق و تکلیف عدالت انتقالی ضرورت‌ها و چالش‌ها [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 47-58]
 • حق وتو مدل های حقوقی حاکمیت قانون با تمرکز بر حق وتو اعضای دائم شورای امنیت [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 179-194]
 • حقوق آمریکا الزامات بین‌المللی مالکیت فکری در جامعه بین‌المللی و کارکرد آن در حقوق ایران و آمریکا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 271-286]
 • حقوق آیندگان راهکارهای حمایت از نسل‏ های سه ‏گانه حقوق بشر در پرتو ظهور فناوری هوش مصنوعی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 189-207]
 • حقوق اروپا ممنوعیت حجاب برقع در سال 2018 دانمارک: پیوستن به روند اروپا و ارسال پیام ملی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 63-89]
 • حقوق اقتصادی ماهیت تعهدات تابعان حقوق بین‌الملل نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 59-76]
 • حقوق اوراسیایی روندهای مدرن همگرایی منطقه ای و حقوق اوراسیایی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 79-119]
 • حقوق ایران چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایرا ن و حقوق عراق [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 89-114]
 • حقوق ایران الزامات بین‌المللی مالکیت فکری در جامعه بین‌المللی و کارکرد آن در حقوق ایران و آمریکا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 271-286]
 • حقوق بازرگانی تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی از منظر آرای داوری بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقوق بشر حقوق بشر و جامعه بین‌المللی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 31-41]
 • حقوق بشر آموزه‌های اسلامی و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]
 • حقوق بشر بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر و وضعیت زنان در ایران [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 43-68]
 • حقوق بشر نگرش اقتصادی، اجتماعی حقوق بشر به مثابه اقتصاد استوار [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 1-28]
 • حقوق بشر عملکرد دولت‌ها و اجرای حقوق بشر؛ مطالعه موردی دولت یازدهم ج.ا.ایران [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 49-69]
 • حقوق بشر "رویکرد متقابلانه به حقوق اساسی اقتصادی و اجتماعی: قوانین بین‌المللی و پرونده میلتون فریدمن در برابرادوارد فریمن" [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 13-31]
 • حقوق بشر انقلاب‌های ناتمام: یمن، لیبی، و تونس پس از بهار عربی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 147-152]
 • حقوق بشر سازمان‌های مردم نهاد و مبارزه با بی‌کیفری در سرزمین‌های اشغالی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • حقوق بشر استراتژی‌های متفاوت حاکم بر تحقق فرایند عدالت انتقالی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 59-80]
 • حقوق بشر تبیین تحلیلی عدالت انتقالی در بحران بیش از یک دهه افغانستان [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 81-108]
 • حقوق بشر جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 139-155]
 • حقوق بشر تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین‌المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 119-126]
 • حقوق بشر خیزش‌های حقوق بشری و دموکراتیک خاورمیانه در پرتو فن‌آوری‌های نوین [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 13-37]
 • حقوق بشر ماهیت تعهدات تابعان حقوق بین‌الملل نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 59-76]
 • حقوق بشر تبیین مفهوم عدالت انتقالی در نظام بین‌المللی حقوق بشر با تاکید بر پرونده مصر [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 1-28]
 • حقوق بشر جایگاه کشمکش‌ها، انقلاب‌ها و جنگ‌ها در تکامل مفهوم حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 11-42]
 • حقوق بشر دیدگاه‌ها و رویه‌های متناقض حقوق بشر در ایران پس از انقلاب [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 57-73]
 • حقوق بشر نقش گفت‌وگوی تمدن‌ها در ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 173-197]
 • حقوق بشر جهانشمولی مستثنی شدن، حقوق بشر و انکار مغایرت به عنوان توجیه فجایع و جرم‌های بزرگ بر علیه انسانیت [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 87-115]
 • حقوق بشر حقوق بشر در پرتو یکجانبه‌گرایی و اقدامات زورمدارانه [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 27-43]
 • حقوق بشر اجرای تعهدات کشورها نسبت به حق بر محیط زیست سالم (مطالعه موردی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت) [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 135-155]
 • حقوق بشر ظرفیت شرکت‌های فراملی در بهبود اقتصاد و روابط بین‌المللی کشورها مطابق اصول حقوق بشری [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 205-222]
 • حقوق بشر اثر همه‌گیری کرونا بر چشم انداز تعهدات بین المللی کشورها در حوزه سلامت [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 23-45]
 • حقوق بشر واکاوی تحریم‌های یکجانبه اقتصادی در حقوق بین‌الملل: مطالعه موردی ایالات‌متحده [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 53-75]
 • حقوق بشر ضرورت بازنگری اصل عدم مداخله در پرتو هنجارهای نوظهور در حقوق بشر [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 143-164]
 • حقوق بشر جهان‌شمولی حقوق بشر از نگاه عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رابطه ساخت قدرت [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 121-137]
 • حقوق بشر حق بر سلامت و تحریم‌های آمریکا در دوره ترامپ بر علیه جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر تحریم‌های دارویی و تجهیزات پزشکی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 277-308]
 • حقوق بشر حمایت از محیط زیست جنگل در مخاصمات مسلحانه بر پایه حقوق بشر بین الملل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 105-120]
 • حقوق بشر قابلیت های دولت جهانی حق بنیاد در اجرای حداکثری حقوق بشر [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 195-214]
 • حقوق بشر حق بر آب در پرتو رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 209-226]
 • حقوق بشر صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر در پرتوی نسل سوم حقوق بشر( با تاکید بر کشور ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقوق بشر بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری ایران و عربستان با تأکید بر نظریه سازه‌انگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقوق بشردستانه استفاده از پهپادها از منظر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 67-89]
 • حقوق بشردوستانه مسئولیت بین‌المللی ناشی از فعالیت‌های ارتش‌های خصوصی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 69-106]
 • حقوق بشردوستانه تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین‌المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 119-126]
 • حقوق بشردوستانه نقش قطعنامه 2216 شورای امنیت در اجرای حقوق بشردوستانه بحران یمن [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 127-157]
 • حقوق بشر دوستانه بین‌المللی بازخوانی پارادوکس حاکمیت و مداخله در حقوق بین الملل نوین (مطالعه موردی: بحران سوریه) [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 223-243]
 • حقوق بشر. نظام بین‌الملل جهانشمولی نسبی حقوق بشر [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 47-84]
 • حقوق بنیادین بشر تحولات نوین منافع ملی و تاثیر آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقوق بین‌الملل "رویکرد متقابلانه به حقوق اساسی اقتصادی و اجتماعی: قوانین بین‌المللی و پرونده میلتون فریدمن در برابرادوارد فریمن" [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 13-31]
 • حقوق بین‌الملل جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 139-155]
 • حقوق بین‌الملل روندهای مدرن همگرایی منطقه ای و حقوق اوراسیایی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 79-119]
 • حقوق بین‌الملل مسئولیّت ناشی از کالاهای معیوب در حقوق تجارت بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 43-66]
 • حقوق بین‌الملل بررسی نقش برنامه جامع اقدام مشترک در عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در حقوق بین‌الملل [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 41-61]
 • حقوق بین‌الملل بازخوانی پارادوکس حاکمیت و مداخله در حقوق بین الملل نوین (مطالعه موردی: بحران سوریه) [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 223-243]
 • حقوق بین‌الملل شاخص‌های مؤثر در تشخیص تهدیدات نظامی قریب‌الوقوع و واکنش قانونی در برابر تهدیدات از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 83-104]
 • حقوق بین‌الملل کاربرد زور توسط ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد و تأثیر آن بر حقوق بین‌الملل: سیطره قدرت بر قانون [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 75-93]
 • حقوق بین‌الملل تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی از منظر آرای داوری بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقوق بین‌الملل کاربست راهبرد قتل‌های هدفمند علیه رهبران تروریسم: نقدی حقوقی بر توجیهات نظامی با تأکید بر ضوابط حقوقی بین‌المللی قابل اعمال [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقوق بین‌الملل.   تامل و نقدی بر مطالعات حقوق بشر [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 1-11]
 • حقوق بین‏‌الملل مفهوم جامعه بین‏‌الملل و تلاش برای پیوند میان حقوق بین‏‌الملل و روابط بین‌الملل [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 7-30]
 • حقوق بین الملل ابعاد خلع سلاح هسته ای از منظر معاهده منع تسلیحات هسته ای [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 251-269]
 • حقوق بین‌الملل بشردوستانه چالش‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در قبال توسعۀ هواپیماهای بدون سرنشین نظامی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 103-133]
 • حقوق بین‌الملل- فلسطین- اسرائیل- حاکمیت- مراجع بین‌المللی حقوق بین‌الملل و اختلاف اسرائیل و فلسطین [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 21-40]
 • حقوق بین‌الملل کیفری جهانشمولی مستثنی شدن، حقوق بشر و انکار مغایرت به عنوان توجیه فجایع و جرم‌های بزرگ بر علیه انسانیت [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 87-115]
 • حقوق بین‌الملل محیط زیست تبیین ابعاد حفاظت از محیط زیست در پرتو توسعه گرایی و همگرایی بین المللی [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 93-112]
 • حقوق بین الملل محیط زیست روش‌های اجرای اهداف توسعه پایدار در منطقه خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 111-131]
 • حقوق بین الملل محیط زیست اجرای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در نظام حقوقی ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 121-138]
 • حقوق بین‌الملل هسته‌ای وعده های تحقق نیافته پیمان منع گسترش سلاح های هسته‌ای و چالش‌های پیش‌رو: تلاش برای بقاء یا فروپاشی تدریجی؟ [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 83-102]
 • حقوق پناهندگان حمایت حقوقی از پناهجویان تغییرات اقلیمی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 1-40]
 • حقوق تالابها" بررسی حقوقی بین المللی زیست محیطی حفاظت از تالابها با تاکید بر تالاب بین المللی شادگان [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 127-144]
 • حقوق تجارت مسئولیّت ناشی از کالاهای معیوب در حقوق تجارت بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 43-66]
 • حقوق تطبیقی اجرای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در نظام حقوقی ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 121-138]
 • حقوق در جنگ چالش‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در قبال توسعۀ هواپیماهای بدون سرنشین نظامی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 103-133]
 • حقوق دریاها جغرافیای سیاسی دریایی: معمای حقوقی ایران در دریای کاسپین [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 67-78]
 • حقوق زنان آموزه‌های اسلامی و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]
 • حقوق زنان سیاست عذرخواهی:زنان در چارچوب پیچیدگی‌های منطقه‌ای [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • حقوق شهروندان قوای سه گانه ایران و حقوق بشر [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 1-47]
 • حقوق شهروندی صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر در پرتوی نسل سوم حقوق بشر( با تاکید بر کشور ایران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقوق طبیعی الزامات بین‌المللی مالکیت فکری در جامعه بین‌المللی و کارکرد آن در حقوق ایران و آمریکا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 271-286]
 • حقوق عراق چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایرا ن و حقوق عراق [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 89-114]
 • حقوق عرفی منابع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری؛ تفوق قوانین داخلی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 63-82]
 • حقوق فرانسلی راهکارهای حمایت از نسل‏ های سه ‏گانه حقوق بشر در پرتو ظهور فناوری هوش مصنوعی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 189-207]
 • حقوق کیفری مفهوم ریشه کنی و جنایت علیه بشریت در پرونده 002 شعب فوق العاده دادگاه‌های کامبوج [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 199-227]
 • حقوق کیفری بین الملل مواجهه مصونیت مقامات عالی‌ترین دولتی و مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرایم بین‌المللی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 115-172]
 • حقوق مدنی و سیاسی آموزه‌های اسلامی و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]
 • حقوق مدون "ممنوعیت برقع" پیشگامان حقوقی برای دانمارک، تجارب آمریکایی، و تجربیات فلسفی و انتقادی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 174-225]
 • حقوق نوشته بررسی تطبیقی اختیارات دادستانی در دیوان کیفری بین‌المللی و مقایسه آن با مبانی ایده‌آل گرایی قضایی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 287-309]
 • حقوق همبستگی اجرای تعهدات کشورها نسبت به حق بر محیط زیست سالم (مطالعه موردی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت) [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 135-155]
 • حقوقی و نظامی کاربست راهبرد قتل‌های هدفمند علیه رهبران تروریسم: نقدی حقوقی بر توجیهات نظامی با تأکید بر ضوابط حقوقی بین‌المللی قابل اعمال [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکم ترافعی بررسی دستور موقت و ضمانت اجرای آن در دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 59-92]
 • حکمرانی جهان عرب در دوره پساناآرامی؛ دغدغه های امنیت اجتماعی-اقتصادی پیش رو [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 23-42]
 • حکمرانی بررسی مقایسه ای الگوی حکمرانی خوب بین دو کشور مصر ‌تونس از ۲۰۱۱تا ۲۰۱۹ [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 231-252]
 • حکم رانی جهانی قابلیت های دولت جهانی حق بنیاد در اجرای حداکثری حقوق بشر [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 195-214]
 • حکمرانی جهانی چالش های اساسی حکمرانی جهانی در نبود دولت جهانی حق‌بنیاد [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 237-256]
 • حکمرانی خوب مکتب انگلیسی و جایگاه حقوق بین‌الملل در جامعه بین‌المللی [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 87-116]
 • حکمرانی خوب لیبرالیسم، حقوق بین‌الملل و حکمرانی مطلوب [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 97-120]
 • حکمرانی خوب بررسی مقایسه ای الگوی حکمرانی خوب بین دو کشور مصر ‌تونس از ۲۰۱۱تا ۲۰۱۹ [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 231-252]
 • حکومتداری خوب اسلام و حکومت قانون [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 21-50]
 • حکومت دمشق دلایل اصلی استقرار نظامی روسیه در سوریه [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 21-38]
 • حل و فصل اختلافات" توسل به زور برای پیشگیری از ژنوسید: جدال حقوقی اوکراین و روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 7-28]
 • حملات تروریستی مقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور در قواعدحقوق بین الملل [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 165-185]
 • حملات تروریستی مسئولیت دولت ها درمقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 171-187]
 • حملات سایبری چالش‌های امنیت سایبری در کشورهای آسه‌ آن [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 139-156]
 • حملات سایبری شیوه های نوین تقابل میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در فضای سایبر (2020-2010) [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 187-206]
 • حملات سایبری ضرورت همکاری دولتها در تقویت امنیت سایبری [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 163-178]
 • حمله سایبری مقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور در قواعدحقوق بین الملل [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 165-185]
 • حمله فیزیکی مقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور در قواعدحقوق بین الملل [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 165-185]
 • حمل‌ونقل بین‌المللی تکمیل نظام حقوقی حاکم بر حمل‌ونقل بین‌المللی توسط عرف‌های فراملی [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 139-157]

خ

 • خارج نزدیک تغییرهای روابط ایالات متحده و فدراسیون روسیه در دوره مدودیف [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 15-42]
 • خاندان کیم تحلیل آثار دکترین جوچه بر ماهیت و ساختار سیاسی دولت کره شمالی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 7-25]
 • خاندان کیم تحلیل و آسیب شناسی گزارشات نهادهای سازمان ملل متحد در خصوص نقض حقوق بشر در کره شمالی [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 7-25]
 • خاندان کیم ‌ایل‌سونگ تحلیل مؤلفه‌های توتالیتاریسم در کره شمالی [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 47-65]
 • خاور‌میانه تغییرهای روابط ایالات متحده و فدراسیون روسیه در دوره مدودیف [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 15-42]
 • خاورمیانه سلسله مراتب و بی‌ثباتی در نظم منطقه‌ای خاورمیانه [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 1-40]
 • خاورمیانه سیاست خارجی قطر و استفاده از قدرت ظریف [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 91-135]
 • خاورمیانه دلایل اصلی استقرار نظامی روسیه در سوریه [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 21-38]
 • خاورمیانه خیزش‌های حقوق بشری و دموکراتیک خاورمیانه در پرتو فن‌آوری‌های نوین [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 13-37]
 • خاورمیانه فلسفه، هنر و نقد: گفتمان کوتاه با "دیگری" [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 75-86]
 • خاورمیانه بررسی تطبیقی-تحلیلی گفتمان‌های رقیب در خاورمیانه: مطالعه موردی گفتمان‌های انقلاب اسلامی ایران، اخوانی سکولار ترکیه و سلفی-تکفیری عربستان سعودی [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 23-52]
 • خاورمیانه بررسی آینده‌پژوهی حضور ناتو در خاورمیانه و محیط پیرامونی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 169-193]
 • خاورمیانه اتحاد عربستان سعودی و اسرائیل با آمریکا و پیامدهای آن بر موازنه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 7-25]
 • خاورمیانه راهبرد سیاسی و امنیتی ایران در خاورمیانه بعد از خروج آمریکا از برجام [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 169-188]
 • خاورمیانه اسپانیا و مذاکرات هسته ‎ای ایران: محدودیت‎ها و رویکرد قدرت نرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاورمیانه و شمال آفریقا همه‌گیری، معترضان، اصلاحات متناقض و اقتدارگرایایی ماندگار در خاورمیانه [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 103-137]
 • خدمات لزوم اصلاح کنوانسیون بیع‌ بین‌المللی کالا در پرتو رویکرد دولت‌ها و اقتضائات نوین جهانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خرق حجاب نقش دکترین خرق حجاب شرکتی در توسعه حقوق بین‌الملل [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 219-243]
 • خروج نظامی" خروج نظامی ایالات‌متحده از افغانستان و چرخش به شرق آسیا؛ گذار به هژمونی اجباری [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 101-124]
 • خسارت معنوی رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی به خسارت معنوی قربانیان تعرضات جنسی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 21-42]
 • خشونت کلاوزویتس و مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن در جهانی نو [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]
 • خشونت مقابله با خشونت خانگی علیه زنان با رویکردی بر رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 55-75]
 • خشونت جنسی جرم انگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی با تکیه‌بر اسناد بین‌المللی حقوق بشری [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 115-142]
 • خشونت جنسی تعقیب و مجازات صلح‌بانان سازمان ملل متحد در قبال ارتکاب جرم خشونت جنسی علیه زنان [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 135-152]
 • خشونت خانگی مقابله با خشونت خانگی علیه زنان با رویکردی بر رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 55-75]
 • خشونت نمادین ترامپ و میدان تصمیم‏ گیری برجام؛ از خروج تا سناریوی آینده [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 25-47]
 • خصوصی سازی مروری بر جایگاه قرارداد BOT در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 135-151]
 • خلع سلاح هسته‌ای وعده های تحقق نیافته پیمان منع گسترش سلاح های هسته‌ای و چالش‌های پیش‌رو: تلاش برای بقاء یا فروپاشی تدریجی؟ [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 83-102]
 • خلع سلاح هسته ای ابعاد خلع سلاح هسته ای از منظر معاهده منع تسلیحات هسته ای [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 251-269]
 • خلل ذاتی تجلی خلل‌های درونی و بیرونی دموکراسی‌ها در ناکارآیی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 7-25]
 • خلل عرضی تجلی خلل‌های درونی و بیرونی دموکراسی‌ها در ناکارآیی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 7-25]
 • خلیج فارس سیاست خارجی قطر و استفاده از قدرت ظریف [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 91-135]
 • خلیج فارس محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 49-66]
 • خلیج فارس بازیابی جایگاه تاریخی ایران در خلیج فارس در تعامل با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 41-57]
 • خلیج فارس بررسی تأثیر سیاست‌های نظامی بر امنیت منطقه‌ای خلیج فارس [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 155-182]
 • خلیج فارس روش‌های اجرای اهداف توسعه پایدار در منطقه خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 111-131]
 • خلیج فارس تهدیدات روزافزون آمریکا در خلیج فارس و کنش‌ها و اقدامات ضدهژمون ایران [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 117-134]
 • خیریه حکمرانی منطقه ای خیریه ها؛ راهبردی برای همکاری کشورهای خاورمیانه در شرایط عدم اطمینان [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 91-111]
 • خیزش‌های دموکراتیک خیزش‌های حقوق بشری و دموکراتیک خاورمیانه در پرتو فن‌آوری‌های نوین [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 13-37]

د

 • دادرسی عادلانه رعایت مدت زمان معقول فرآیند کیفری از منظر بایسته‌های حقوق بشر [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 159-174]
 • دادگاه عدالت ترمیمی در پرتو آراء سال 2002 دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 127-155]
 • دادگاه امکان سنجی تأسیس دادگاهی برای تعقیب جنایت تجاوز در اوکراین [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 7-19]
 • دادگاه اروپایی حق بر آب در پرتو رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 209-226]
 • دادگاه اروپایی حقوق بشر بی تابعیتی و طرح دعوا در دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرتو اسناد بین‌المللی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 267-286]
 • دادگاه کامبوج مفهوم ریشه کنی و جنایت علیه بشریت در پرونده 002 شعب فوق العاده دادگاه‌های کامبوج [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 199-227]
 • دادگاه کیفری بین‌المللی تعقیب و مجازات صلح‌بانان سازمان ملل متحد در قبال ارتکاب جرم خشونت جنسی علیه زنان [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 135-152]
 • دادگاه کیفری بین المللی محاکمه متهمان دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 49-69]
 • دادگاه های بین المللی نقش دادگاه‌های ملی و بین‌المللی در حمایت حق دسترسی به آب شیرین، ایمن و مقرون به‌صرفه [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 207-234]
 • داده های انبوه راهکارهای حمایت از نسل‏ های سه ‏گانه حقوق بشر در پرتو ظهور فناوری هوش مصنوعی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 189-207]
 • دارو حق بر سلامت و تحریم‌های آمریکا در دوره ترامپ بر علیه جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر تحریم‌های دارویی و تجهیزات پزشکی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 277-308]
 • داعش بررسی بحران‌های نظامی و سیاسی سوریه و راه حل های خروج از این بحران (ابعاد و رویکردها) [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 45-62]
 • داعش بررسی عوامل و زمینه‌های مؤثر بر امکان ظهوردوباره داعش در عراق [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 101-119]
 • داعش بررسی افزایش تلاش برای نفوذ به وفادارن، به ویژه پسران جوان، در اردوگاه الهول توسط شبکه‌های مالی وابسته به داعش [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 161-186]
 • دانش فراملی جایگاه بین‌المللی شدن آموزش عالی در منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 65-86]
 • دانمارک ممنوعیت حجاب برقع در سال 2018 دانمارک: پیوستن به روند اروپا و ارسال پیام ملی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 63-89]
 • دانمارک روابط بین الملل در خانه آغاز می‌شود: درسی انسان دوستانه از پادشاهی دانمارک [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 116-172]
 • داوری بین‌المللی نقش دکترین خرق حجاب شرکتی در توسعه حقوق بین‌الملل [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 219-243]
 • درماندگی چرایی تداوم دولت درمانده در منطقه منا از بهار عربی تا کرونا ویروس [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 43-64]
 • دزدی دریایی محاکمه متهمان دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 49-69]
 • دستور کار2030 روش‌های اجرای اهداف توسعه پایدار در منطقه خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 111-131]
 • دستور موقت بررسی دستور موقت و ضمانت اجرای آن در دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 59-92]
 • دستور موقت" توسل به زور برای پیشگیری از ژنوسید: جدال حقوقی اوکراین و روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 7-28]
 • دشمنی اقتصادی" آثار دشمنی اقتصادی و ملیت‌گرایی بر تجارت بین‌الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • دفاع پیش‌دستانه جایگاه دفاع پیش‌دستانه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تبیین موانع حقوقی بین‌المللی اعمال آن جهت حفاظت از غیرنظامیان [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 83-100]
 • دفاع پیش‌گیرانه جایگاه دفاع پیش‌دستانه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تبیین موانع حقوقی بین‌المللی اعمال آن جهت حفاظت از غیرنظامیان [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 83-100]
 • دفاع مشروع در شرایط قابل پیش بینی قاعده منع توسل به زور و دفاع مشروع در شرایط قابل پیش‌بینی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 21-56]
 • دفاع مقدس بررسی نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 133-156]
 • دکترین جوچه تحلیل آثار دکترین جوچه بر ماهیت و ساختار سیاسی دولت کره شمالی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 7-25]
 • دکترین نظامی نسبت آفند-پدافند در رهنامه نظامی ایران با آرمان‏گرایی-واقع‏گرایی در سیاست خارجی (۱۳۶۸-۱۴۰۰) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 189-217]
 • دموکراسی انقلاب‌های ناتمام: یمن، لیبی، و تونس پس از بهار عربی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 147-152]
 • دموکراسی استراتژی‌های متفاوت حاکم بر تحقق فرایند عدالت انتقالی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 59-80]
 • دموکراسی تجلی خلل‌های درونی و بیرونی دموکراسی‌ها در ناکارآیی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 7-25]
 • دوگانگی و یگانگی اجرای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در نظام حقوقی ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 121-138]
 • دولت مسئولیت دولت و بخش خصوصی در قبال حقوق بشر [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 65-88]
 • دولت مسئولیّت ناشی از کالاهای معیوب در حقوق تجارت بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 43-66]
 • دولت بررسی نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 133-156]
 • دولت بررسی رویکرد حزبی و سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده (1993 تا 2020) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 169-191]
 • دولت اسلامی دیوان کیفری بین‌المللی و کمک به مسیحیان شرقی؟ [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 79-88]
 • دولت اسلامی بررسی افزایش تلاش برای نفوذ به وفادارن، به ویژه پسران جوان، در اردوگاه الهول توسط شبکه‌های مالی وابسته به داعش [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 161-186]
 • دولت جهانی قابلیت های دولت جهانی حق بنیاد در اجرای حداکثری حقوق بشر [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 195-214]
 • دولت جهانی چالش های اساسی حکمرانی جهانی در نبود دولت جهانی حق‌بنیاد [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 237-256]
 • دولت در حال جریان فهم تفاوت سیاست امنیتی- نظامی ایالات متحده در دولت های ترامپ و بایدن براساس پسامدرنیسم [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 31-54]
 • دولت سازندگی بازخوانی مادی و اجتماعی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در دوره دولت سازندگی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 7-27]
 • دولت سازی شناخت افغانستان [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 63-76]
 • دولت-ملت سازی سیاسی‌شدن هویت‌های قومی و مذهبی از منظر مبانی نظری ثبات سیاسی در مصر بعد از بهار عربی (2011-2022) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دولت‌های نهم ودهم تبیین سیاست هسته‌ای دولت‌های نهم و دهم براساس مدل پیوستگی جیمزروزنا [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 141-163]
 • دولت یازدهم عملکرد دولت‌ها و اجرای حقوق بشر؛ مطالعه موردی دولت یازدهم ج.ا.ایران [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 49-69]
 • دونالد ترامپ ماهیت سیاست‌های نژادپرستانه دونالد ترامپ در قبال سیاه پوستان آمریکا: از 2016 تا فراگیری پاندمی کرونا [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 131-150]
 • دونالد ترامپ ترامپ و میدان تصمیم‏ گیری برجام؛ از خروج تا سناریوی آینده [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 25-47]
 • دیپلماسی اسپانیا و مذاکرات هسته ‎ای ایران: محدودیت‎ها و رویکرد قدرت نرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیپلماسی" مطالعه‌ی دیپلماسی عمومی پوشش دیپلماتیک مقامات خارجی در دیدار با مقامات ایران، از 1389 تا 1398 ه.ش [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیپلماسی آکادمیک دیپلماسی آکادمیک اروپا؛ با تاکید بر انگلستان، فرانسه و آلمان [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 1-26]
 • دیپلماسی سایبری جایگاه دیپلماسی سایبری در ارتقای نقش بین‌المللی چین [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 113-133]
 • دیپلماسی سبز طراز جهانی حقوق بین‌الملل محیط زیست : راهبردها و رهیافت‌ها [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 107-137]
 • دیپلماسی سلامت الزامات و چالش‌های ایران برای بهره‌مندی از دیپلماسی‌سلامت کارآمد [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 29-56]
 • دیپلماسی علم دیپلماسی علم جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 99-131]
 • دیپلماسی عمومی مقایسه تطبیقی راهبرد دیپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 117-138]
 • دیپلماسی عمومی" مطالعه‌ی دیپلماسی عمومی پوشش دیپلماتیک مقامات خارجی در دیدار با مقامات ایران، از 1389 تا 1398 ه.ش [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیپلماسی فرهنگی جایگاه بین‌المللی شدن آموزش عالی در منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 65-86]
 • دیپلماسی فرهنگی تحلیلی بر کارکرد سیاست فرهنگی یونسکو در پیوند کشورهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 297-321]
 • دیپلماسی مُد" مطالعه‌ی دیپلماسی عمومی پوشش دیپلماتیک مقامات خارجی در دیدار با مقامات ایران، از 1389 تا 1398 ه.ش [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیپلماسی نیکوکاری حکمرانی منطقه ای خیریه ها؛ راهبردی برای همکاری کشورهای خاورمیانه در شرایط عدم اطمینان [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 91-111]
 • دیپلماسی ورزشی ورزش، سیاست و روابط بین‏‌ا‌لملل [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 185-220]
 • دیگر ما سایر اسپارتها: شرق شناسی، فراسوی، و دشمن "دیگر" [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 39-61]
 • دیگری فلسفه، هنر و نقد: گفتمان کوتاه با "دیگری" [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 75-86]
 • دین مقابله با افراطی‌گری دینی در حقوق بین‌الملل؛ تأملی بر چالش‌ها و موانع [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 121-142]
 • دیوان بین‌المللی دادگستری بررسی دستور موقت و ضمانت اجرای آن در دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 59-92]
 • دیوان بین المللی دادگستری کارکرد و منزلت تصمیمات قضایی در رویه دیوان بین المللی دادگستری [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 27-51]
 • دیوان بین‌المللی کیفری رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی به خسارت معنوی قربانیان تعرضات جنسی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 21-42]
 • دیوان بین‌المللی کیفری رکن مادی جنایت تجاوز ارضی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در کامپالا [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 51-73]
 • دیوان بین المللی کیفری تحول مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل کیفری و کیفیت تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 215-230]
 • دیوان حقوق بشر اروپا مقابله با خشونت خانگی علیه زنان با رویکردی بر رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 55-75]
 • دیوان کیفری بین‌المللی مسئولیت جنگ سالاران بر بحران غذایی در یمن [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 27-48]
 • دیوان کیفری بین‌المللی جرم انگاری قاچاق انسان برپایه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و چالش‌های فراروی آن [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 33-47]
 • دیوان کیفری بین‌المللی دیوان کیفری بین‌المللی و کمک به مسیحیان شرقی؟ [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 79-88]
 • دیوان کیفری بین‌المللی جهانشمولی مستثنی شدن، حقوق بشر و انکار مغایرت به عنوان توجیه فجایع و جرم‌های بزرگ بر علیه انسانیت [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 87-115]
 • دیوان کیفری بین‌المللی بررسی تطبیقی اختیارات دادستانی در دیوان کیفری بین‌المللی و مقایسه آن با مبانی ایده‌آل گرایی قضایی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 287-309]
 • دیوان های بین المللی بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا و نقش طرفین درگیر در جنایت مزبور [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 93-113]

ر

 • رئالیسم انگیزشی بررسی انگیزه‌های دولت عدالت و توسعه ترکیه از کارزار نظامی-سیاسی در استان نینوای عراق [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 29-52]
 • رئالیسم تدافعی و تهاجمی مقایسه رویکرد سیاست خارجی آمریکا به نظام بین‌الملل در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی-تدافعی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 245-265]
 • رئالیسم ساختاری مخاطرات استراتژیک هند در چارچوب ابتکار «یک کمربند یک راه [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 145-167]
 • رابطه‌گرایی نظریه کردارگراییِ روابط بین الملل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 7-21]
 • راست افراطی تأثیر خیزش راست افراطی بر آینده سیاسی فرانسه [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 267-249]
 • راست افراطی اسلام در سوئد؛ موضوعی اجتماعی، سیاسی یا امنیتی؟ [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 57-79]
 • راست افراطی‌ جنبش ضد اسلامی پگیدا و چالش‌های فراروی آلمان [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 159-184]
 • رانت پولشویی مبتنی بر سوء‌استفاده از نظام تجارت بین‌الملل با نگاهی به چالش‌های بنیادی نظام تجاری ایران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 257-282]
 • راه‌اندازی بورس نفت خام چین بر مبنای یوان الگوی انتقال قدرت در سیاست خارجی چین در دوره شی جین پینگ با تاکید بر مولفه ی اقتصادی [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 7-27]
 • راهبرد راهبرد سیاسی و امنیتی ایران در خاورمیانه بعد از خروج آمریکا از برجام [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 169-188]
 • راهبرد کاربست راهبرد قتل‌های هدفمند علیه رهبران تروریسم: نقدی حقوقی بر توجیهات نظامی با تأکید بر ضوابط حقوقی بین‌المللی قابل اعمال [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهبرد فشار حداکثری بررسی «راهبرد فشار حداکثری » ترامپ بر ایران از منظر «قدرت اجبار» [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 63-86]
 • راهبرد منطقه‌ای جدید اسرائیل تأثیر پروژه ایران هراسی در راهبرد منطقه ای جدید اسرائیل [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 67-86]
 • رژیم اسرائیل اتحاد عربستان سعودی و اسرائیل با آمریکا و پیامدهای آن بر موازنه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 7-25]
 • رژیم اسرائیل بررسی وضعیت و جایگاه مسأله فلسطین در عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و رژیم اسرائیل [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 135-155]
 • رژیم اسرائیل محیط زیست خاورمیانه و پیمان ابراهیم: بررسی نقش عادی‌سازی روابط امارات‌متحده‌عربی و بحرین با رژیم اسرائیل در کاهش بحران‌های آب و کشاورزی این کشورها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 273-293]
 • رژیم اسرائیل بررسی تأثیر وضعیت سیاسی رژیم اسرائیل برامنیت آن [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 29-60]
 • رژیم حقوقی جغرافیای سیاسی دریایی: معمای حقوقی ایران در دریای کاسپین [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 67-78]
 • رژیم‌های حقوقی بین‌المللی بررسی نقش رژیم بین المللی حقوق مالکیت فکری موثر درکاهش تغییرات آب و هوایی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 227-249]
 • رسانه پیامدهای کالای استراتژیکی فوتبال بر سیاست و جامعه جهانی؛ مطالعه موردی فوتبال ایران [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 22-1]
 • رسانه‌های اجتماعی چشم انداز فعالیت دیجیتال در جنبش مقاومت فلسطین از طریق رسانه‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 42-63]
 • رسانه های اجتماعی همه‌گیری، معترضان، اصلاحات متناقض و اقتدارگرایایی ماندگار در خاورمیانه [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 103-137]
 • رسانه های همگانی تأثیر رسانه های اصلی ایالات متحده بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۲۰-۲۰۰۷) [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 23-45]
 • رشاء خارجی بررسی پیامدهای قوانین مبارزه با رشوه‌خواری خارجی بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای در حال توسعه [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 113-134]
 • رشته حقوق بشر تامل و نقدی بر مطالعات حقوق بشر [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 1-11]
 • رضایت ابعاد مختلف حق شرط، معاهدات حقوق بشری و تحلیلی اجمالی بر حق شرط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 75-94]
 • رفتار حاکمان پند نیاکان؛ سرت پادشاهان در آرای سیاسی سعدی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 95-113]
 • رفع تعارض نقش گفت‌وگوی تمدن‌ها در ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 173-197]
 • رقابت بررسی تطبیقی-تحلیلی گفتمان‌های رقیب در خاورمیانه: مطالعه موردی گفتمان‌های انقلاب اسلامی ایران، اخوانی سکولار ترکیه و سلفی-تکفیری عربستان سعودی [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 23-52]
 • رقابت منطقه‏ ای روندهای مسلط منطقه‌ای و آینده نظم در خاورمیانه [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 7-29]
 • رقابت‌های ژئوپلتیکی بازخوانی مادی و اجتماعی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در دوره دولت سازندگی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 7-27]
 • رقابت های ژئوپلیتیکی" فرایند های تغییر وتحول منطقه ای و تاثیر آن بر رقابت ژئوپلیتیکی ترکیه2022-2016 (مدیترانه شرقی، قفقاز جنوبی و بحران اوکراین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رقابت‌های فضایی جایگاه ایران در تلاطم رقابت قدرت‌های فضایی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 21-46]
 • رقابت‌های نظامی تسلیحاتی.   تمهیدات دفاعی امنیتی روسیه در رویارویی با گسترش ناتو به شرق [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 131-166]
 • رقابت هژمونیک رقابت هژمونیک آمریکا و چین و تاثیر آن بر جریان انرژی و نفت در جهان [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 103-120]
 • رکن تجدیدنظر آمریکا و چالش سازوکار رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 21-39]
 • رکن مادی رکن مادی جنایت تجاوز ارضی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در کامپالا [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 51-73]
 • رهبران تروریسم کاربست راهبرد قتل‌های هدفمند علیه رهبران تروریسم: نقدی حقوقی بر توجیهات نظامی با تأکید بر ضوابط حقوقی بین‌المللی قابل اعمال [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهبری انقلاب‌های عربی: گذار از نسل‌های چهارگانه نظریه انقلاب [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 7-24]
 • رهگیری دریایی بررسی «راهبرد فشار حداکثری » ترامپ بر ایران از منظر «قدرت اجبار» [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 63-86]
 • رهیافت انتقادی طراز جهانی حقوق بین‌الملل محیط زیست : راهبردها و رهیافت‌ها [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 107-137]
 • رهیافت‌های نوین رعایت مدت زمان معقول فرآیند کیفری از منظر بایسته‌های حقوق بشر [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 159-174]
 • روابط استراتژیک تبیین جایگاه راهبردی اسرائیل در سیاست تسلیحاتی آمریکا در خاورمیانه [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 103-125]
 • روابط ایران و عربستان بازخوانی مادی و اجتماعی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در دوره دولت سازندگی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 7-27]
 • روابط ایران و عربستان.   هویت گرایی در سیاست خارجی عربستان سعودی و پیامدهای منطقه‌ای آن [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 181-210]
 • روابط بازرگانی مسئولیّت ناشی از کالاهای معیوب در حقوق تجارت بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 43-66]
 • روابط بین‌الملل موج روانشناسی در روابط بین الملل مقاله نقد کتاب ادراکات و سوءادراکات در سیاست بین‌الملل [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 49-64]
 • روابط بین‌الملل روابط بین الملل در خانه آغاز می‌شود: درسی انسان دوستانه از پادشاهی دانمارک [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 116-172]
 • روابط بین‌الملل تامل و نقدی بر مطالعات حقوق بشر [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 1-11]
 • روابط بین‌الملل کاربرد "نظریه کوانتوم" در تحلیل سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 89-102]
 • روابط بین‏‌الملل مفهوم جامعه بین‏‌الملل و تلاش برای پیوند میان حقوق بین‏‌الملل و روابط بین‌الملل [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 7-30]
 • روابط بین‏الملل ورزش، سیاست و روابط بین‏‌ا‌لملل [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 185-220]
 • روابط بین الملل سیاست خارجی قطر و استفاده از قدرت ظریف [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 91-135]
 • روابط چین و رژیم اسرائیل تاثیر متغیر ایران بر روابط نظامی، اقتصادی،سیاسی چین و رژیم اسرائیل [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 271-296]
 • روابط خارجی مسئله کرد‌ها و روابط ایران و ترکیه: 1991- 2015 [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 67-90]
 • روابط دیپلماتیک راهکارهای ایران برای دریافت غرامت جنگی از عراق [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 153-174]
 • روابط زناشویی جرم انگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی با تکیه‌بر اسناد بین‌المللی حقوق بشری [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 115-142]
 • روانشناسی موج روانشناسی در روابط بین الملل مقاله نقد کتاب ادراکات و سوءادراکات در سیاست بین‌الملل [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 49-64]
 • روبات‌های جنگجو چالش‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در قبال توسعۀ هواپیماهای بدون سرنشین نظامی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 103-133]
 • روحانی ایران: سرگردان بین تعامل جهانی و تغییرات قدرت داخلی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 1-6]
 • روسیه دلایل اصلی استقرار نظامی روسیه در سوریه [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 21-38]
 • روسیه اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 121-139]
 • روسیه تغییرهای روابط ایالات متحده و فدراسیون روسیه در دوره مدودیف [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 15-42]
 • روسیه رویکرد چین به بحران اوکراین از منظر تئوری بازی‌ها [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 175-191]
 • روسیه بررسی بحران‌های نظامی و سیاسی سوریه و راه حل های خروج از این بحران (ابعاد و رویکردها) [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 45-62]
 • روسیه بررسی رویکرد چین و روسیه به نظم منطقه‌ای در اوراسیا [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 83-102]
 • روسیه حقوق بشر و منفعت درگفتمان سیاست خارجی ترامپ : براساس گزارش های حقوق بشری وزارت خارجه امریکا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 145-168]
 • روسیه تأثیر جایگاه روسیه در ساختار قدرت جهانی بر مسأله‌ ‌هسته‌ای ایران (از 2003 تا 2023) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 305-327]
 • روسیه امکان سنجی تأسیس دادگاهی برای تعقیب جنایت تجاوز در اوکراین [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 7-19]
 • روسیه روابط ایران و روسیه پس از جنگ اوکراین [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 81-101]
 • روش‌های آموزش تامل و نقدی بر مطالعات حقوق بشر [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 1-11]
 • روندصلح خاورمیانه چشم‌انداز صلح خاورمیانه در سایه عادی‌سازی روابط اسرائیل و جهان عرب [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 45-64]
 • رویکرد اهمیّت‌گرایی واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت‌گرایی» در شناسایی «تعهدات عام‌الشمول» حقوق بین‌الملل [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 219-246]
 • رویکرد حق محور آموزش حقوق بشر و حق بر سلامت و بهداشت عمومی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 63-82]
 • رویکرد راهبردی ارزیابی بایسته‌ها و الزامات رفتاری جمهوری اسلامی ایران در سوریۀ پسابحران [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 47-64]
 • رویکرد ساختارگرایی واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت‌گرایی» در شناسایی «تعهدات عام‌الشمول» حقوق بین‌الملل [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 219-246]
 • رویکردهای میانه بررسی مقایسه ای مبانی معرفت شناختی رویکردهای میانه در روابط بین الملل [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 193-214]
 • رویه قضایی حق بر آب در پرتو رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 209-226]

ز

 • زباله فضایی توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل فضا فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی بیمه فعالیت‌های فضایی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 93-118]
 • زبان حقوقی زبان حقوق بین‌الملل؛ در بوته آزمون تک صدایی یا چند صدایی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 19-30]
 • زنان بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر و وضعیت زنان در ایران [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 43-68]
 • زنان نگاهی بر مشارکت سیاسی زنان ایران در بین سال های ۲۰۰۱-۲۰۱۱ [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 29-48]
 • زنان حقوق زنان در رژیم طالبان [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 187-206]
 • زنان برده جنسی سیاست عذرخواهی:زنان در چارچوب پیچیدگی‌های منطقه‌ای [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • زندانی حبس زدایی سلامت‌محور؛ برآیند سلامت و عدالت در رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 95-120]
 • زیرساختهای حیاتی مقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور در قواعدحقوق بین الملل [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 165-185]
 • زیرساختهای حیاتی مسئولیت دولت ها درمقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 171-187]

ژ

 • ژئواستراتژی دلایل اصلی استقرار نظامی روسیه در سوریه [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 21-38]
 • ژئواکونومی اثرگذاری اختلال فن‌آورانه بر جایگاه ژئواکونومیک کشورها :مطالعه موردی ایران [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 201-226]
 • ژئوپلیتیک روابط ایران و روسیه پس از جنگ اوکراین [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 81-101]
 • ژئوپولیتیک سیاست عذرخواهی:زنان در چارچوب پیچیدگی‌های منطقه‌ای [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • ژنوساید مفهوم ریشه کنی و جنایت علیه بشریت در پرونده 002 شعب فوق العاده دادگاه‌های کامبوج [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 199-227]

س

 • ساخت مروری بر جایگاه قرارداد BOT در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 135-151]
 • ساختار روندهای مدرن همگرایی منطقه ای و حقوق اوراسیایی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 79-119]
 • ساختار پویش‌ها بررسی تحول در ساختار نظام بین الملل: بر اساس ساختار تعدیل یافته از مدل والتز [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 283-304]
 • ساختار قدرت جهانی تأثیر جایگاه روسیه در ساختار قدرت جهانی بر مسأله‌ ‌هسته‌ای ایران (از 2003 تا 2023) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 305-327]
 • ساختار-کارگزار انقلاب‌های عربی: گذار از نسل‌های چهارگانه نظریه انقلاب [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 7-24]
 • ساختار نظام بین‌الملل مقایسه رویکرد سیاست خارجی آمریکا به نظام بین‌الملل در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی-تدافعی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 245-265]
 • ساخت قدرت جهان‌شمولی حقوق بشر از نگاه عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رابطه ساخت قدرت [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 121-137]
 • سازمان بین‌المللی دریانوردی رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریاها [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 161-177]
 • سازمان جهانی تجارت آمریکا و چالش سازوکار رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 21-39]
 • سازمان ملل نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم های بین المللی و مسئولیت بین المللی دولت ها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 143-162]
 • سازمان ملل متحد نقد کتاب "آقای سفیر: گفتگو با محمد جواد ظریف - سفیر سابق ایران در سازمان ملل متحد" [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 49-58]
 • سازمان ملل متحد مسئولیت سازمان ملل متحد برای فعل‌های مغایر با موازین بین‌المللی (بررسی تفصیلی گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص جنگ غزه) [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 113-129]
 • سازمان ملل متحد قاعده منع توسل به زور و دفاع مشروع در شرایط قابل پیش‌بینی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 21-56]
 • سازمان ملل متحد تحلیل و آسیب شناسی گزارشات نهادهای سازمان ملل متحد در خصوص نقض حقوق بشر در کره شمالی [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 7-25]
 • سازمان ملل متحد واکاوی تحریم‌های یکجانبه اقتصادی در حقوق بین‌الملل: مطالعه موردی ایالات‌متحده [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 53-75]
 • سازمان ملل متحد چالش های اساسی حکمرانی جهانی در نبود دولت جهانی حق‌بنیاد [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 237-256]
 • سازمان‌های بشردوستانه عملکرد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مواجهه با بحران یمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • سازمان‌های بین‌الدولی تکمیل نظام حقوقی حاکم بر حمل‌ونقل بین‌المللی توسط عرف‌های فراملی [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 139-157]
 • سازمان‌های بین‌المللی چالش های اساسی حکمرانی جهانی در نبود دولت جهانی حق‌بنیاد [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 237-256]
 • سازمان‌های مردم نهاد سازمان‌های مردم نهاد و مبارزه با بی‌کیفری در سرزمین‌های اشغالی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • سازمانهای منطقه ای روند همگرایی آمریکای لاتین در قرن بیست و یکم [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 53-71]
 • سازه‌انگاری ایالات متحده آمریکا و جنگ عراق در پرتو سازه انگاری و استراتژی فرهنگی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 179-200]
 • سازه‌انگاری تبیین تأثیر نوعثمانی‌گرایی بر روابط ترکیه عربستان از 2019-2011 با تأکید بر قطر [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 157-176]
 • سازه‌انگاری عادی‌سازی روابط عربستان و رژیم اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تهدیدات علیه محور مقاومت [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 287-314]
 • سازه‌انگاری بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری ایران و عربستان با تأکید بر نظریه سازه‌انگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سازه انگاری بررسی مقایسه ای مبانی معرفت شناختی رویکردهای میانه در روابط بین الملل [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 193-214]
 • سازه انگاری نوکارکردگرایانه برکزیت : سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و بریتانیا از منظر سازه انگاری نوکارکردگرایانه [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 253-272]
 • سان‌رمو استفاده از پهپادها از منظر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 67-89]
 • سرزمین‌های اشغالی سازمان‌های مردم نهاد و مبارزه با بی‌کیفری در سرزمین‌های اشغالی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • سرمایه ترامپ و میدان تصمیم‏ گیری برجام؛ از خروج تا سناریوی آینده [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 25-47]
 • سرمایه‌گذاری خارجی مروری بر جایگاه قرارداد BOT در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 135-151]
 • سرمایه گذاری خارجی ظرفیت شرکت‌های فراملی در بهبود اقتصاد و روابط بین‌المللی کشورها مطابق اصول حقوق بشری [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 205-222]
 • سرمایه گذاری خارجی انتساب سلب‌ مالکیت غیرمستقیم اموال سرمایه‌گذار خارجی به ‌دولت در پرتو رویه‌ داوری‌های بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 143-162]
 • سطح بین المللی ضرورت همکاری دولتها در تقویت امنیت سایبری [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 163-178]
 • سکولاریسم ممنوعیت حجاب برقع در سال 2018 دانمارک: پیوستن به روند اروپا و ارسال پیام ملی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 63-89]
 • سکولاریسم" تاثیر هویت بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا (2003-2019) [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 77-94]
 • سلاح کشتارجمعی کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی از منظر اسلام [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 77-111]
 • سلاح کشتارجمعی بررسی نقش برنامه جامع اقدام مشترک در عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در حقوق بین‌الملل [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 41-61]
 • سلاحهای هسته ای ابعاد خلع سلاح هسته ای از منظر معاهده منع تسلیحات هسته ای [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 251-269]
 • سلامت جهانی اثر همه‌گیری کرونا بر چشم انداز تعهدات بین المللی کشورها در حوزه سلامت [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 23-45]
 • سلب‌‌ مالکیت انتساب سلب‌ مالکیت غیرمستقیم اموال سرمایه‌گذار خارجی به ‌دولت در پرتو رویه‌ داوری‌های بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 143-162]
 • سلسله مراتب سلسله مراتب و بی‌ثباتی در نظم منطقه‌ای خاورمیانه [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 1-40]
 • سلفی-تکفیری بررسی تطبیقی-تحلیلی گفتمان‌های رقیب در خاورمیانه: مطالعه موردی گفتمان‌های انقلاب اسلامی ایران، اخوانی سکولار ترکیه و سلفی-تکفیری عربستان سعودی [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 23-52]
 • سناریو ایران و عربستان؛ بلوغ منازعه و دوگانه مذاکره - فاجعه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 25-44]
 • سنت گرایی دینی حقوق زنان در رژیم طالبان [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 187-206]
 • سندچشم‌انداز جایگاه اقتصادی ایران در خاورمیانه از منظر آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تأکید بر افق 1404 [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 141-121]
 • سوء استفاده از حق عدالت انتقالی ضرورت‌ها و چالش‌ها [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 47-58]
 • سوء استفاده از حق نقش دکترین خرق حجاب شرکتی در توسعه حقوق بین‌الملل [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 219-243]
 • سوئد اسلام در سوئد؛ موضوعی اجتماعی، سیاسی یا امنیتی؟ [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 57-79]
 • سوئیس" بی‌طرفی دولت‌ها و تحریم: مطالعه مورد سوئیس [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 215-235]
 • سوریه دلایل اصلی استقرار نظامی روسیه در سوریه [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 21-38]
 • سوریه بررسی علل حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 1-21]
 • سوریه ارزیابی بایسته‌ها و الزامات رفتاری جمهوری اسلامی ایران در سوریۀ پسابحران [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 47-64]
 • سیاست کاربرد ویجیلانت و ویجیلانتیسم در راستای تضمین عدالت در جوامع [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 95-135]
 • سیاست نگاهی بر مشارکت سیاسی زنان ایران در بین سال های ۲۰۰۱-۲۰۱۱ [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 29-48]
 • سیاست ورزش، سیاست و روابط بین‏‌ا‌لملل [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 185-220]
 • سیاست از گفت و گو تا اتحاد تمدن‌ها: ابتکار ایرانی، اسپانیایی [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 63-74]
 • سیاست بررسی تأثیر سیاست‌های نظامی بر امنیت منطقه‌ای خلیج فارس [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 155-182]
 • سیاست پیامدهای کالای استراتژیکی فوتبال بر سیاست و جامعه جهانی؛ مطالعه موردی فوتبال ایران [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 22-1]
 • سیاست پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای ایران در دوره ترامپ و آغاز دوره بایدن [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 157-176]
 • سیاست بین الملل استراتژی کلان فضایی در پرتو نظریه روابط بین‌الملل [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 163-181]
 • سیاست بین‌المللی رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی به خسارت معنوی قربانیان تعرضات جنسی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 21-42]
 • سیاست‌خارجی موج روانشناسی در روابط بین الملل مقاله نقد کتاب ادراکات و سوءادراکات در سیاست بین‌الملل [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 49-64]
 • سیاست خارجی سیاست خارجی قطر و استفاده از قدرت ظریف [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 91-135]
 • سیاست خارجی نیروهای مسلح امارات متحده عربی در روند ایجاد اتحادیه: در جستجوی مشغولیتی جاه طلبانه [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 43-62]
 • سیاست خارجی سیاست خارجی ایران و عربستان درباره تحولات سوریه(2019-2011) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 77-95]
 • سیاست خارجی جنگ نرم شبکه‌های ماهواره‌ای در روان‌سازی سیاست خارجی بین‌المللی کشور‌ها [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 115-130]
 • سیاست خارجی آینده‌پژوهی سیاست خارجی و دفاعی فرانسه در قبال بحران یمن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 27-45]
 • سیاست خارجی جایگاه اقتصادی ایران در خاورمیانه از منظر آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تأکید بر افق 1404 [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 141-121]
 • سیاست خارجی نقش متغیرهای عمومی در فرایند سیاستگذاری سیاست خارجی اتحادیه اروپا [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 207-225]
 • سیاست خارجی بررسی علل عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 65-82]
 • سیاست خارجی مقایسه رویکرد سیاست خارجی آمریکا به نظام بین‌الملل در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی-تدافعی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 245-265]
 • سیاست خارجی الزامات و چالش‌های ایران برای بهره‌مندی از دیپلماسی‌سلامت کارآمد [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 29-56]
 • سیاست خارجی آمریکا نوپدیدگی در قدرت؛ بازتولید قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا با تاکید بر سینمای هالیوود در پسا پاندمی [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 227-248]
 • سیاست خارجی ایالات متحده تأثیر رسانه های اصلی ایالات متحده بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۲۰-۲۰۰۷) [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 23-45]
 • سیاست خارجی تطبیقی بررسی تطبیقی سیاست خارجی جمهوری گرجستان و جمهوری ارمنستان ؛ تمایل به غرب یا شرق (2008-2020) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 53-75]
 • سیاست خارجی عربستان سعودی هویت گرایی در سیاست خارجی عربستان سعودی و پیامدهای منطقه‌ای آن [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 181-210]
 • سیاست خارجی و امنیتی مشترک برکزیت : سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و بریتانیا از منظر سازه انگاری نوکارکردگرایانه [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 253-272]
 • سیاست داخلی" صلح پایدار در اندیشه سیاسی کانت: بازخوانی نسبت بین سیاست داخلی و سیاست بین المللی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 61-80]
 • سیاست دولت‌های عضو چالش‌های امنیت سایبری در کشورهای آسه‌ آن [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 139-156]
 • سیاست گذاری "ممنوعیت برقع" پیشگامان حقوقی برای دانمارک، تجارب آمریکایی، و تجربیات فلسفی و انتقادی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 174-225]
 • سیاستگذاری نقش متغیرهای عمومی در فرایند سیاستگذاری سیاست خارجی اتحادیه اروپا [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 207-225]
 • سیاستگزاری ضد تروریستی مقایسه استراتژی هنجارسازی اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا در رویاروئی با تروریسم در غرب آسیا [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 95-115]
 • سیاست نمادین سیاست‌های نمادین معاهده جرایم سایبری شورای اروپا [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 31-47]
 • سیاستهای تجاری روند همگرایی آمریکای لاتین در قرن بیست و یکم [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 53-71]
 • سیاست‌های عذرخواهی سیاست عذرخواهی:زنان در چارچوب پیچیدگی‌های منطقه‌ای [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • سیاست‌های محدود کننده روابط بین الملل در خانه آغاز می‌شود: درسی انسان دوستانه از پادشاهی دانمارک [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 116-172]
 • سیاست‌های مهاجرتی بررسی رویکرد حزبی و سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده (1993 تا 2020) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 169-191]
 • سیاست هسته‌ای تبیین سیاست هسته‌ای دولت‌های نهم و دهم براساس مدل پیوستگی جیمزروزنا [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 141-163]
 • سیاسی شدن سیاسی‌شدن هویت‌های قومی و مذهبی از منظر مبانی نظری ثبات سیاسی در مصر بعد از بهار عربی (2011-2022) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاه‌ پوستان ماهیت سیاست‌های نژادپرستانه دونالد ترامپ در قبال سیاه پوستان آمریکا: از 2016 تا فراگیری پاندمی کرونا [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 131-150]
 • سیرت پادشاهان پند نیاکان؛ سرت پادشاهان در آرای سیاسی سعدی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 95-113]
 • سیستم جدید بین‌المللی اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 121-139]
 • سیستم دفاعی موشکی تغییرهای روابط ایالات متحده و فدراسیون روسیه در دوره مدودیف [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 15-42]

ش

 • شاخص‌های اقتصادی جایگاه اقتصادی ایران در خاورمیانه از منظر آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تأکید بر افق 1404 [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 141-121]
 • شاخص های توسعه پایدار روش‌های اجرای اهداف توسعه پایدار در منطقه خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 111-131]
 • شبکه اثرگذاری اختلال فن‌آورانه بر جایگاه ژئواکونومیک کشورها :مطالعه موردی ایران [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 201-226]
 • شبکه‌های بین‌المللی تلویزیونی جنگ نرم شبکه‌های ماهواره‌ای در روان‌سازی سیاست خارجی بین‌المللی کشور‌ها [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 115-130]
 • شبکه‌های مجازی چشم انداز فعالیت دیجیتال در جنبش مقاومت فلسطین از طریق رسانه‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 42-63]
 • شرط صحت" توسل به زور برای پیشگیری از ژنوسید: جدال حقوقی اوکراین و روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 7-28]
 • شرق آسیا سیاست عذرخواهی:زنان در چارچوب پیچیدگی‌های منطقه‌ای [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 1-20]
 • شرق شناسی ما سایر اسپارتها: شرق شناسی، فراسوی، و دشمن "دیگر" [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 39-61]
 • شرق مدیترانه" فرایند های تغییر وتحول منطقه ای و تاثیر آن بر رقابت ژئوپلیتیکی ترکیه2022-2016 (مدیترانه شرقی، قفقاز جنوبی و بحران اوکراین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرکت‌های‌ بین‌المللی تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی از منظر آرای داوری بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرکت های فراملی ظرفیت شرکت‌های فراملی در بهبود اقتصاد و روابط بین‌المللی کشورها مطابق اصول حقوق بشری [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 205-222]
 • شروط عام کنوانس یون ابعاد مختلف حق شرط، معاهدات حقوق بشری و تحلیلی اجمالی بر حق شرط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 75-94]
 • شریعت آموزه‌های اسلامی و حقوق بشر [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]
 • شریعت اسلامی حقوق زنان در رژیم طالبان [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 187-206]
 • شکاف های اجتماعی ماهیت سیاست‌های نژادپرستانه دونالد ترامپ در قبال سیاه پوستان آمریکا: از 2016 تا فراگیری پاندمی کرونا [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 131-150]
 • شمال شرقی سوریه بررسی افزایش تلاش برای نفوذ به وفادارن، به ویژه پسران جوان، در اردوگاه الهول توسط شبکه‌های مالی وابسته به داعش [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 161-186]
 • شناسایی حکومت شناسایی امارت اسلامی افغانستان (طالبان) از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 7-22]
 • شناسایی گروه‌های شورشی‌ بررسی ابعاد حقوقی مداخله نظامی عربستان در یمن با تاکید بر قطعنامه 2216 شورای امنیت [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 39-58]
 • شهروندی دمکراتیک حق تفاوت [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 29-46]
 • شورای اروپا سیاست‌های نمادین معاهده جرایم سایبری شورای اروپا [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 31-47]
 • شورای امنیت چند جانبه گرایی و قدرت ایده [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 1-11]
 • شورای امنیت بررسی دستور موقت و ضمانت اجرای آن در دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 59-92]
 • شورای امنیت نقش قطعنامه 2216 شورای امنیت در اجرای حقوق بشردوستانه بحران یمن [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 127-157]
 • شورای امنیت مسئولیت شورای امنیت در قبال بحران‌های زیست محیطی تهدید کننده صلح و امنیت [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 85-102]
 • شورای امنیت جایگاه دفاع پیش‌دستانه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تبیین موانع حقوقی بین‌المللی اعمال آن جهت حفاظت از غیرنظامیان [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 83-100]
 • شورای امنیت مدل های حقوقی حاکمیت قانون با تمرکز بر حق وتو اعضای دائم شورای امنیت [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 179-194]
 • شورای امنیت سازمان ملل متحد واکاوی تحریم‌های یکجانبه اقتصادی در حقوق بین‌الملل: مطالعه موردی ایالات‌متحده [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 53-75]
 • شورای حقوق بشر بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر و وضعیت زنان در ایران [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 43-68]
 • شورای همکاری خلیج فارس نیروهای مسلح امارات متحده عربی در روند ایجاد اتحادیه: در جستجوی مشغولیتی جاه طلبانه [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 43-62]
 • شورش جنگ داخلی سوریه: مدیریت مبادلات اجتناب ناپذیر [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 59-78]
 • شورش های عرب پس از غرب: جنبش انتقادی در رشته روابط بین‌الملل [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 43-51]
 • شورشیان کرانه‌های خلیج فارس: فدرالیسم، ژئواستراتژی و حمایت از یمن جنوبی معاصر [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 65-88]
 • شوروی مطالعه تطبیقی ابتکار جاده و کمربند چین با طرح مارشال آمریکا و طرح مولوتوف شوروی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 7-29]
 • شی جین پینگ الگوی انتقال قدرت در سیاست خارجی چین در دوره شی جین پینگ با تاکید بر مولفه ی اقتصادی [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 7-27]
 • شیوه‌های نوین تقابل شیوه های نوین تقابل میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در فضای سایبر (2020-2010) [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 187-206]

ص

 • صرافی پولشویی مبتنی بر سوء‌استفاده از نظام تجارت بین‌الملل با نگاهی به چالش‌های بنیادی نظام تجاری ایران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 257-282]
 • صلاحیت کیفری مواجهه مصونیت مقامات عالی‌ترین دولتی و مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرایم بین‌المللی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 115-172]
 • صلاحیت موضوعی بی تابعیتی و طرح دعوا در دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرتو اسناد بین‌المللی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 267-286]
 • صلح از کنگره وین 1815 تا توافق وین 2015: برجام دستاوردی برای صلح جهانی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 77-85]
 • صلح ورزش، سیاست و روابط بین‏‌ا‌لملل [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 185-220]
 • صلح‌بانان سازمان ملل متحد تعقیب و مجازات صلح‌بانان سازمان ملل متحد در قبال ارتکاب جرم خشونت جنسی علیه زنان [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 135-152]
 • صلح بین‌المللی مسئولیت شورای امنیت در قبال بحران‌های زیست محیطی تهدید کننده صلح و امنیت [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 85-102]
 • صلح پایدار تبیین مفهوم عدالت انتقالی در نظام بین‌المللی حقوق بشر با تاکید بر پرونده مصر [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 1-28]
 • صلح پایدار" صلح پایدار در اندیشه سیاسی کانت: بازخوانی نسبت بین سیاست داخلی و سیاست بین المللی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 61-80]
 • صلح جهانی حکمرانی منطقه ای خیریه ها؛ راهبردی برای همکاری کشورهای خاورمیانه در شرایط عدم اطمینان [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 91-111]
 • صلح مثبت نقش گفت‌وگوی تمدن‌ها در ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 173-197]
 • صهیونیسم مقایسه نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در دوران باراک اوباما و دونالد ترامپ (با تاکید بر توافق هسته‏‌ای با جمهوری اسلامی ایران) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 31-61]
 • صیانت صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر در پرتوی نسل سوم حقوق بشر( با تاکید بر کشور ایران) [(مقالات آماده انتشار)]

ض

 • ضمانت اجرا بررسی دستور موقت و ضمانت اجرای آن در دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 59-92]

ط

 • طالبان شناخت افغانستان [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 63-76]
 • طالبان شناسایی امارت اسلامی افغانستان (طالبان) از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 7-22]
 • طالبان حقوق زنان در رژیم طالبان [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 187-206]
 • طبقه روندهای مدرن همگرایی منطقه ای و حقوق اوراسیایی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 79-119]
 • طبقه متوسط جدید آسیب شناسی اصالت و استقلال جنبش دانشجویی در ایران معاصر [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 71-94]
 • طرح ساخت چین 2025 الگوی انتقال قدرت در سیاست خارجی چین در دوره شی جین پینگ با تاکید بر مولفه ی اقتصادی [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 7-27]
 • طرح مارشال مطالعه تطبیقی ابتکار جاده و کمربند چین با طرح مارشال آمریکا و طرح مولوتوف شوروی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 7-29]
 • طرح مولوتوف مطالعه تطبیقی ابتکار جاده و کمربند چین با طرح مارشال آمریکا و طرح مولوتوف شوروی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 7-29]
 • طرح یک کمربند و یک جاده الگوی انتقال قدرت در سیاست خارجی چین در دوره شی جین پینگ با تاکید بر مولفه ی اقتصادی [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 7-27]

ظ

ع

 • عادت‌واره نظریه کردارگراییِ روابط بین الملل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 7-21]
 • عادی‌سازی روابط بررسی وضعیت و جایگاه مسأله فلسطین در عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و رژیم اسرائیل [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 135-155]
 • عادی‌سازی روابط عادی‌سازی روابط عربستان و رژیم اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تهدیدات علیه محور مقاومت [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 287-314]
 • عدالت کاربرد ویجیلانت و ویجیلانتیسم در راستای تضمین عدالت در جوامع [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 95-135]
 • عدالت تبیین تحلیلی عدالت انتقالی در بحران بیش از یک دهه افغانستان [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 81-108]
 • عدالت مدل های حقوقی حاکمیت قانون با تمرکز بر حق وتو اعضای دائم شورای امنیت [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 179-194]
 • عدالت نقش دکترین خرق حجاب شرکتی در توسعه حقوق بین‌الملل [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 219-243]
 • عدالت انتقالی چالش‏های عدالت انتقالی با اقتدارگرایی در مصر پسامبارک؛ ارزیابی نقش نظام قضایی در ایجاد حکمرانی خوب [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 90-119]
 • عدالت انتقالی عدالت انتقالی ضرورت‌ها و چالش‌ها [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 47-58]
 • عدالت انتقالی استراتژی‌های متفاوت حاکم بر تحقق فرایند عدالت انتقالی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 59-80]
 • عدالت انتقالی تبیین تحلیلی عدالت انتقالی در بحران بیش از یک دهه افغانستان [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 81-108]
 • عدالت انتقالی جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 139-155]
 • عدالت انتقالی نقش قطعنامه 2216 شورای امنیت در اجرای حقوق بشردوستانه بحران یمن [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 127-157]
 • عدالت انتقالی تبیین مفهوم عدالت انتقالی در نظام بین‌المللی حقوق بشر با تاکید بر پرونده مصر [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 1-28]
 • عدالت ترمیمی عدالت ترمیمی در پرتو آراء سال 2002 دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 127-155]
 • عدالت کیفری حبس زدایی سلامت‌محور؛ برآیند سلامت و عدالت در رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 95-120]
 • عدل و داد پند نیاکان؛ سرت پادشاهان در آرای سیاسی سعدی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 95-113]
 • عدم اشاعه رویکرد غرب در عدم اشاعه هسته‌ای: مقایسه پرونده هسته‌ای ایران و کره‌جنوبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عراق بررسی عوامل و زمینه‌های مؤثر بر امکان ظهوردوباره داعش در عراق [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 101-119]
 • عراق بررسی انگیزه‌های دولت عدالت و توسعه ترکیه از کارزار نظامی-سیاسی در استان نینوای عراق [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 29-52]
 • عراق ایالات متحده آمریکا و جنگ عراق در پرتو سازه انگاری و استراتژی فرهنگی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 179-200]
 • عربستان تحلیل تطبیقی نقش ایدئولوژیک ایران و عربستان در تحولات یمن [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 77-95]
 • عربستان حقوق بشر و منفعت درگفتمان سیاست خارجی ترامپ : براساس گزارش های حقوق بشری وزارت خارجه امریکا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 145-168]
 • عربستان.جنگ نیابتی سیاست خارجی ایران و عربستان درباره تحولات سوریه(2019-2011) [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 77-95]
 • عربستان سعودی کرانه‌های خلیج فارس: فدرالیسم، ژئواستراتژی و حمایت از یمن جنوبی معاصر [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 65-88]
 • عربستان سعودی موزانه برون‌گرای هیأت جدید رهبری عربستان سعودی در برابر جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 113-147]
 • عربستان سعودی اتحاد عربستان سعودی و اسرائیل با آمریکا و پیامدهای آن بر موازنه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 7-25]
 • عربستان سعودی چالش‌های توسعه سیاسی در عربستان سعودی در دوران بن‌سلمان با تأکید بر مدل برنارد کریک [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 67-86]
 • عربستان سعودی بررسی وضعیت و جایگاه مسأله فلسطین در عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و رژیم اسرائیل [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 135-155]
 • عربستان سعودی جهان‌شمولی حقوق بشر از نگاه عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رابطه ساخت قدرت [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 121-137]
 • عربستان سعودی موازنه گری پویا: چارچوبی برای تحلیل موازنه گری عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 81-100]
 • عربستان سعودی بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری ایران و عربستان با تأکید بر نظریه سازه‌انگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • عرف عدالت ترمیمی در پرتو آراء سال 2002 دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 127-155]
 • عرف فراملی تکمیل نظام حقوقی حاکم بر حمل‌ونقل بین‌المللی توسط عرف‌های فراملی [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 139-157]
 • عضویت تحول مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل کیفری و کیفیت تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 215-230]
 • عقل و تدبیر پند نیاکان؛ سرت پادشاهان در آرای سیاسی سعدی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 95-113]
 • علم سیاست کاربرد "نظریه کوانتوم" در تحلیل سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 89-102]
 • علوم سیاسی فلسفه، هنر و نقد: گفتمان کوتاه با "دیگری" [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 75-86]
 • علوی جنگ داخلی سوریه: مدیریت مبادلات اجتناب ناپذیر [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 59-78]
 • عمل تجاوزکارانه رکن مادی جنایت تجاوز ارضی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در کامپالا [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 51-73]
 • عملکرد عملکرد دولت‌ها و اجرای حقوق بشر؛ مطالعه موردی دولت یازدهم ج.ا.ایران [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 49-69]
 • عمل‌گرایی نظریه کردارگراییِ روابط بین الملل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 7-21]
 • عملیات حفظ صلح تعقیب و مجازات صلح‌بانان سازمان ملل متحد در قبال ارتکاب جرم خشونت جنسی علیه زنان [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 135-152]
 • عملیات سایبری بررسی «راهبرد فشار حداکثری » ترامپ بر ایران از منظر «قدرت اجبار» [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 63-86]
 • عیب بررسی تطبیقی مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب : حقوق اروپا، حقوق فرانسه، حقوق آمریکا و حقوق ایران [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 87-100]
 • عیب مسئولیّت ناشی از کالاهای معیوب در حقوق تجارت بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 43-66]

غ

 • غرامت جنگی.   راهکارهای ایران برای دریافت غرامت جنگی از عراق [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 153-174]
 • غرب رویکرد چین به بحران اوکراین از منظر تئوری بازی‌ها [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 175-191]
 • غرب رویکرد غرب در عدم اشاعه هسته‌ای: مقایسه پرونده هسته‌ای ایران و کره‌جنوبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غرب آسیا عادی‌سازی روابط عربستان و رژیم اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تهدیدات علیه محور مقاومت [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 287-314]
 • غرب تقسیم غرب تقسیم شده و شرق در حال طلوع [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 1-18]
 • غنی‌سازی اورانیوم رویکرد غرب در عدم اشاعه هسته‌ای: مقایسه پرونده هسته‌ای ایران و کره‌جنوبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غیرمنصفانه شیوه‌های کنترل ماهوی شروط ناعادلانه در حقوق ایران و انگلستان [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 167-180]
 • غیرنظامیان جایگاه دفاع پیش‌دستانه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تبیین موانع حقوقی بین‌المللی اعمال آن جهت حفاظت از غیرنظامیان [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 83-100]

ف

 • فاجعه و مذاکره" ایران و عربستان؛ بلوغ منازعه و دوگانه مذاکره - فاجعه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 25-44]
 • فجایع بزرگ و توده‌ای جهانشمولی مستثنی شدن، حقوق بشر و انکار مغایرت به عنوان توجیه فجایع و جرم‌های بزرگ بر علیه انسانیت [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 87-115]
 • فدرالیسم کرانه‌های خلیج فارس: فدرالیسم، ژئواستراتژی و حمایت از یمن جنوبی معاصر [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 65-88]
 • فرادستان و فرودستان پند نیاکان؛ سرت پادشاهان در آرای سیاسی سعدی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 95-113]
 • فراسوی ما سایر اسپارتها: شرق شناسی، فراسوی، و دشمن "دیگر" [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 39-61]
 • فرانسه آینده‌پژوهی سیاست خارجی و دفاعی فرانسه در قبال بحران یمن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 27-45]
 • فرانسه تأثیر خیزش راست افراطی بر آینده سیاسی فرانسه [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 267-249]
 • فرایند کیفری رعایت مدت زمان معقول فرآیند کیفری از منظر بایسته‌های حقوق بشر [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 159-174]
 • فروشنده بررسی تطبیقی مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب : حقوق اروپا، حقوق فرانسه، حقوق آمریکا و حقوق ایران [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 87-100]
 • فروشنده مسئولیّت ناشی از کالاهای معیوب در حقوق تجارت بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 43-66]
 • فسخ قضایی چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایرا ن و حقوق عراق [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 89-114]
 • فضای سایبر شیوه های نوین تقابل میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در فضای سایبر (2020-2010) [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 187-206]
 • فضای سایبری ضرورت همکاری دولتها در تقویت امنیت سایبری [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 163-178]
 • فضای عمومی دموکراتیک "ممنوعیت برقع" پیشگامان حقوقی برای دانمارک، تجارب آمریکایی، و تجربیات فلسفی و انتقادی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 174-225]
 • فضای ماورای جو جایگاه ایران در تلاطم رقابت قدرت‌های فضایی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 21-46]
 • فضای ماورای جو استراتژی کلان فضایی در پرتو نظریه روابط بین‌الملل [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 163-181]
 • فضای مجازی چالش تطبیق حق آزادی بیان با منع استفاده تروریسم از فضای مجازی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 167-198]
 • فعالیت‌های فضایی جایگاه ایران در تلاطم رقابت قدرت‌های فضایی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 21-46]
 • فقه "رویکرد متقابلانه به حقوق اساسی اقتصادی و اجتماعی: قوانین بین‌المللی و پرونده میلتون فریدمن در برابرادوارد فریمن" [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 13-31]
 • فقه حقوق بشر نقش دادگاه‌های ملی و بین‌المللی در حمایت حق دسترسی به آب شیرین، ایمن و مقرون به‌صرفه [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 207-234]
 • فلسطین چشم انداز فعالیت دیجیتال در جنبش مقاومت فلسطین از طریق رسانه‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 42-63]
 • فلسطین چشم‌انداز صلح خاورمیانه در سایه عادی‌سازی روابط اسرائیل و جهان عرب [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 45-64]
 • فلسطین بررسی وضعیت و جایگاه مسأله فلسطین در عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و رژیم اسرائیل [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 135-155]
 • فلسطینیان سازمان‌های مردم نهاد و مبارزه با بی‌کیفری در سرزمین‌های اشغالی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-20]
 • فلسفه فلسفه، هنر و نقد: گفتمان کوتاه با "دیگری" [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 75-86]
 • فلسفه چگونه اخلاق پزشکی به ارائه هر دو فلسفه اخلاقی و سیاسی می‌پردازد؟ [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • فلسفه هوش مصنوعی نژادپرستانه: از کجا می‌آید؟ [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 139-159]
 • فناوری نقش فناوری‌های نوظهور در امنیت و قدرت ملی کشورها؛ فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 139-159]
 • فناوری سازگار با محیط زیست بررسی نقش رژیم بین المللی حقوق مالکیت فکری موثر درکاهش تغییرات آب و هوایی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 227-249]
 • فناوری فضایی جایگاه ایران در تلاطم رقابت قدرت‌های فضایی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 21-46]
 • فناوری‌های نوظهور نقش فناوری‌های نوظهور در امنیت و قدرت ملی کشورها؛ فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 139-159]
 • فوتبال پیامدهای کالای استراتژیکی فوتبال بر سیاست و جامعه جهانی؛ مطالعه موردی فوتبال ایران [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 22-1]

ق

 • قاچاق بررسی افزایش تلاش برای نفوذ به وفادارن، به ویژه پسران جوان، در اردوگاه الهول توسط شبکه‌های مالی وابسته به داعش [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 161-186]
 • قاعده آمره" توسل به زور برای پیشگیری از ژنوسید: جدال حقوقی اوکراین و روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 7-28]
 • قاعده آمره حقوق بین‌الملل واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت‌گرایی» در شناسایی «تعهدات عام‌الشمول» حقوق بین‌الملل [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 219-246]
 • قاعده تفسیر پویا بی تابعیتی و طرح دعوا در دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرتو اسناد بین‌المللی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 267-286]
 • قاعده عرفی حقوق بین‌الملل واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت‌گرایی» در شناسایی «تعهدات عام‌الشمول» حقوق بین‌الملل [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 219-246]
 • قاعده معنای مستقل بی تابعیتی و طرح دعوا در دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرتو اسناد بین‌المللی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 267-286]
 • قاعده منع توسل به زور قاعده منع توسل به زور و دفاع مشروع در شرایط قابل پیش‌بینی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 21-56]
 • قانون کاربرد ویجیلانت و ویجیلانتیسم در راستای تضمین عدالت در جوامع [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 95-135]
 • قانون اساسی قوای سه گانه ایران و حقوق بشر [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 1-47]
 • قانون اساسی و سازمان ملل متحد جایگاه کشمکش‌ها، انقلاب‌ها و جنگ‌ها در تکامل مفهوم حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 11-42]
 • قتل‌های هدفمند کاربست راهبرد قتل‌های هدفمند علیه رهبران تروریسم: نقدی حقوقی بر توجیهات نظامی با تأکید بر ضوابط حقوقی بین‌المللی قابل اعمال [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدرت قوای سه گانه ایران و حقوق بشر [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 1-47]
 • قدرت چند جانبه گرایی و قدرت ایده [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 1-11]
 • قدرت نگاهی بر مشارکت سیاسی زنان ایران در بین سال های ۲۰۰۱-۲۰۱۱ [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 29-48]
 • قدرت بررسی علل عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 65-82]
 • قدرت تبیین هستی شناسانه « قدرت » در قرآن کریم از منظر نظریه های روابط بین الملل [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 121-142]
 • قدرت اجبار بررسی «راهبرد فشار حداکثری » ترامپ بر ایران از منظر «قدرت اجبار» [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 63-86]
 • قدرت ظریف.   روابط بین الملل در خانه آغاز می‌شود: درسی انسان دوستانه از پادشاهی دانمارک [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 116-172]
 • قدرت ملی نقش فناوری‌های نوظهور در امنیت و قدرت ملی کشورها؛ فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 139-159]
 • قدرت نرم جایگاه بین‌المللی شدن آموزش عالی در منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 65-86]
 • قدرت نرم ورزش، سیاست و روابط بین‏‌ا‌لملل [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 185-220]
 • قدرت نرم مقایسه تطبیقی راهبرد دیپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 117-138]
 • قدرت نرم تحلیلی بر کارکرد سیاست فرهنگی یونسکو در پیوند کشورهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 297-321]
 • قدرت نرم اسپانیا و مذاکرات هسته ‎ای ایران: محدودیت‎ها و رویکرد قدرت نرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدرت نرم   دیپلماسی آکادمیک اروپا؛ با تاکید بر انگلستان، فرانسه و آلمان [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 1-26]
 • قدرت های منطقه ای بررسی بحران‌های نظامی و سیاسی سوریه و راه حل های خروج از این بحران (ابعاد و رویکردها) [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 45-62]
 • قرآن کریم تبیین هستی شناسانه « قدرت » در قرآن کریم از منظر نظریه های روابط بین الملل [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 121-142]
 • قرارداد اجتماعی جهان عرب در دوره پساناآرامی؛ دغدغه های امنیت اجتماعی-اقتصادی پیش رو [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 23-42]
 • قراردادهای IPC ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی ایران IPC از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق ایران [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 177-196]
 • قراردادهای جدید نفتی ایران ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی ایران IPC از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق ایران [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 177-196]
 • قراردادهای نفتی تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی از منظر آرای داوری بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانیان تعرضات جنسی رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی به خسارت معنوی قربانیان تعرضات جنسی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 21-42]
 • قرض معامله با حق استرداد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا (انگلیس و آمریکا) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 153-170]
 • قضاوت "رویکرد متقابلانه به حقوق اساسی اقتصادی و اجتماعی: قوانین بین‌المللی و پرونده میلتون فریدمن در برابرادوارد فریمن" [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 13-31]
 • قطر سیاست خارجی قطر و استفاده از قدرت ظریف [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 91-135]
 • قطر تأثیر تجارت بر امنیت: مطالعه موردی قطر (2008 تا 2020) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قطعنامه 2216 بررسی ابعاد حقوقی مداخله نظامی عربستان در یمن با تاکید بر قطعنامه 2216 شورای امنیت [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 39-58]
 • قطعنامه 2216.   نقش قطعنامه 2216 شورای امنیت در اجرای حقوق بشردوستانه بحران یمن [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 127-157]
 • قطعنامه 2231 شورای امنیت برجام؛ اعضای آن و حقوق بین الملل [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 34-62]
 • قطع نامه‌ها تکمیل نظام حقوقی حاکم بر حمل‌ونقل بین‌المللی توسط عرف‌های فراملی [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 139-157]
 • قفقاز جنوبی دیپلماسی علم جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 99-131]
 • قفقاز جنوبی" فرایند های تغییر وتحول منطقه ای و تاثیر آن بر رقابت ژئوپلیتیکی ترکیه2022-2016 (مدیترانه شرقی، قفقاز جنوبی و بحران اوکراین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قواعد بین‌المللی عدالت ترمیمی در پرتو آراء سال 2002 دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 127-155]
 • قواعد حقوقی رویکرد جاری حقوق بین‌الملل در قبال تبعیض و آپارتاید علمی و چالش‌های موجود [(مقالات آماده انتشار)]
 • قوانین الهی مقابله با افراطی‌گری دینی در حقوق بین‌الملل؛ تأملی بر چالش‌ها و موانع [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 121-142]
 • قوانین بین‌المللی دریایی جغرافیای سیاسی محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 49-66]
 • قوانین داخلی منابع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری؛ تفوق قوانین داخلی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 63-82]
 • قوانین ضدفساد بررسی پیامدهای قوانین مبارزه با رشوه‌خواری خارجی بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای در حال توسعه [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 113-134]
 • قوانین مهاجرتی بررسی رویکرد حزبی و سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده (1993 تا 2020) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 169-191]
 • قوانین موضوعه ایران جرم انگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی با تکیه‌بر اسناد بین‌المللی حقوق بشری [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 115-142]
 • قیام ها همه‌گیری، معترضان، اصلاحات متناقض و اقتدارگرایایی ماندگار در خاورمیانه [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 103-137]

ک

 • کابل شناخت افغانستان [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 63-76]
 • کاربرد زور کاربرد زور توسط ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد و تأثیر آن بر حقوق بین‌الملل: سیطره قدرت بر قانون [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 75-93]
 • کارگزاران نوسازی و احزاب سیاسی: مطالعه موردی دولت ‌هاشمی رفسنجانی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 90-114]
 • کالا بررسی تطبیقی مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب : حقوق اروپا، حقوق فرانسه، حقوق آمریکا و حقوق ایران [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 87-100]
 • کامن‌لا بررسی تطبیقی اختیارات دادستانی در دیوان کیفری بین‌المللی و مقایسه آن با مبانی ایده‌آل گرایی قضایی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 287-309]
 • کانت" صلح پایدار در اندیشه سیاسی کانت: بازخوانی نسبت بین سیاست داخلی و سیاست بین المللی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 61-80]
 • کثرت گرائی چگونه اخلاق پزشکی به ارائه هر دو فلسفه اخلاقی و سیاسی می‌پردازد؟ [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]
 • کرامت انسانی تصاویری از یک نمایش: نمایشگاه‌های مستعمراتی، حقوق بین الملل و بازیگران بومی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 133-158]
 • کرامت انسانی کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی از منظر اسلام [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 77-111]
 • کرانه‌های خلیج فارس کرانه‌های خلیج فارس: فدرالیسم، ژئواستراتژی و حمایت از یمن جنوبی معاصر [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 65-88]
 • کردار نظریه کردارگراییِ روابط بین الملل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 7-21]
 • کردارنگاری نظریه کردارگراییِ روابط بین الملل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 7-21]
 • کرملین دلایل اصلی استقرار نظامی روسیه در سوریه [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 21-38]
 • کره‌جنوبی رویکرد غرب در عدم اشاعه هسته‌ای: مقایسه پرونده هسته‌ای ایران و کره‌جنوبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کره‌شمالی هوش سیاسی و ذهن‌آگاهی رهبران آمریکا و کره شمالی و تاثیر آن‌ بر روابط دو کشور در بازه زمانی 2017 تا 2019 [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 27-50]
 • کره شمالی تحلیل مؤلفه‌های توتالیتاریسم در کره شمالی [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 47-65]
 • کره شمالی تحلیل آثار دکترین جوچه بر ماهیت و ساختار سیاسی دولت کره شمالی [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 7-25]
 • کره شمالی تحلیل و آسیب شناسی گزارشات نهادهای سازمان ملل متحد در خصوص نقض حقوق بشر در کره شمالی [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 7-25]
 • کرونا الزامات و چالش‌های ایران برای بهره‌مندی از دیپلماسی‌سلامت کارآمد [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 29-56]
 • کرونا ویروس چرایی تداوم دولت درمانده در منطقه منا از بهار عربی تا کرونا ویروس [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 43-64]
 • کسری بودجه‌ تأثیربی ثباتی سیاسی برکسری بودجه درگروه کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 41-64]
 • کشاورزی محیط زیست خاورمیانه و پیمان ابراهیم: بررسی نقش عادی‌سازی روابط امارات‌متحده‌عربی و بحرین با رژیم اسرائیل در کاهش بحران‌های آب و کشاورزی این کشورها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 273-293]
 • کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نقش اتحادیه اروپا در ناامنی‌هایی اروپای مرکزی و شرقی در دوران پسا کمونیستی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 227-249]
 • کشورهای در حال توسعه بررسی پیامدهای قوانین مبارزه با رشوه‌خواری خارجی بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای در حال توسعه [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 113-134]
 • کشورهای عربی تأثیر پروژه ایران هراسی در راهبرد منطقه ای جدید اسرائیل [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 67-86]
 • کلاوزویتس مدارا و شناخت متقابل در جهانی شدن ترکیبی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 51-80]
 • کلیدواژگان: آلودگی دریا رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریاها [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 161-177]
 • کلید واژه:" بررسی حقوقی بین المللی زیست محیطی حفاظت از تالابها با تاکید بر تالاب بین المللی شادگان [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 127-144]
 • کلید واژه ها : " آثار دشمنی اقتصادی و ملیت‌گرایی بر تجارت بین‌الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمک های بشر دوستانه بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا و نقش طرفین درگیر در جنایت مزبور [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 93-113]
 • کمیته بین‌المللی صلیب سرخ عملکرد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مواجهه با بحران یمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمیته ناظر ماهیت تعهدات تابعان حقوق بین‌الملل نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 59-76]
 • کنترل قانونی شیوه‌های کنترل ماهوی شروط ناعادلانه در حقوق ایران و انگلستان [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 167-180]
 • کنگره وین از کنگره وین 1815 تا توافق وین 2015: برجام دستاوردی برای صلح جهانی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 77-85]
 • کنوانسیون رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریاها [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 161-177]
 • کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقابله با خشونت خانگی علیه زنان با رویکردی بر رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 55-75]
 • کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بی تابعیتی و طرح دعوا در دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرتو اسناد بین‌المللی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 267-286]
 • کنوانسیون بیع بین المللی کالا لزوم اصلاح کنوانسیون بیع‌ بین‌المللی کالا در پرتو رویکرد دولت‌ها و اقتضائات نوین جهانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کنوانسیون بین‌المللی مسئولیّت ناشی از کالاهای معیوب در حقوق تجارت بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 43-66]
 • کنوانسیون بین المللی مقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور در قواعدحقوق بین الملل [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 165-185]
 • کنوانسیون پناهندگان 1951 حمایت حقوقی از پناهجویان تغییرات اقلیمی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 1-40]
 • کنوانسیون وین 1980 چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایرا ن و حقوق عراق [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 89-114]
 • کویت اسلامگرایان کویت: از یک موجودیت نهادینه شده تا تبدیل شدن به گروه مخالف [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 75-98]
 • کیفرمانی.   تصاویری از یک نمایش: نمایشگاه‌های مستعمراتی، حقوق بین الملل و بازیگران بومی [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 133-158]

گ

 • گذار سیاسی استراتژی‌های متفاوت حاکم بر تحقق فرایند عدالت انتقالی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 59-80]
 • گران‌نمایی پولشویی مبتنی بر سوء‌استفاده از نظام تجارت بین‌الملل با نگاهی به چالش‌های بنیادی نظام تجاری ایران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 257-282]
 • گرجستان دیپلماسی علم جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 99-131]
 • گردشگری فضایی توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل فضا فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی بیمه فعالیت‌های فضایی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 93-118]
 • گرمایش زمین نارسایی قوانین ایالتی آمریکا و ضرورت هم‌گام‌سازی در حقوق زیست بین‌المللی در خصوص بارورسازی ابرها و تاسیس آژانس اصلاح آب و هوا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 81-101]
 • گروه‌های مخالف اسلامگرایان کویت: از یک موجودیت نهادینه شده تا تبدیل شدن به گروه مخالف [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 75-98]
 • گزارشات حقوق بشری تحلیل و آسیب شناسی گزارشات نهادهای سازمان ملل متحد در خصوص نقض حقوق بشر در کره شمالی [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 7-25]
 • گزارش حقوق بشر حقوق بشر و منفعت درگفتمان سیاست خارجی ترامپ : براساس گزارش های حقوق بشری وزارت خارجه امریکا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 145-168]
 • گزارش شورای حقوق بشر مسئولیت سازمان ملل متحد برای فعل‌های مغایر با موازین بین‌المللی (بررسی تفصیلی گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص جنگ غزه) [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 113-129]
 • گزاره تحلیلی و ترکیبی زبان حقوق بین‌الملل؛ در بوته آزمون تک صدایی یا چند صدایی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 19-30]
 • گسترش ناتو به شرق تمهیدات دفاعی امنیتی روسیه در رویارویی با گسترش ناتو به شرق [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 131-166]
 • گشتاور تعمیم‌یافته تأثیربی ثباتی سیاسی برکسری بودجه درگروه کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 41-64]
 • گفتمان بررسی تطبیقی-تحلیلی گفتمان‌های رقیب در خاورمیانه: مطالعه موردی گفتمان‌های انقلاب اسلامی ایران، اخوانی سکولار ترکیه و سلفی-تکفیری عربستان سعودی [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 23-52]
 • گفتمان فهم تفاوت سیاست امنیتی- نظامی ایالات متحده در دولت های ترامپ و بایدن براساس پسامدرنیسم [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 31-54]
 • گفتمان تأثیر جایگاه روسیه در ساختار قدرت جهانی بر مسأله‌ ‌هسته‌ای ایران (از 2003 تا 2023) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 305-327]
 • گفتمان سیاست خارجی نسبت آفند-پدافند در رهنامه نظامی ایران با آرمان‏گرایی-واقع‏گرایی در سیاست خارجی (۱۳۶۸-۱۴۰۰) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 189-217]
 • گفت و گو از گفت و گو تا اتحاد تمدن‌ها: ابتکار ایرانی، اسپانیایی [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 63-74]
 • گفت و گو فلسفه، هنر و نقد: گفتمان کوتاه با "دیگری" [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 75-86]
 • گفت و گوی تمدن‌ها از گفت و گو تا اتحاد تمدن‌ها: ابتکار ایرانی، اسپانیایی [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 63-74]
 • گفت و گوی تمدنها نقش گفت‌وگوی تمدن‌ها در ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 173-197]

ل

 • لابی مقایسه نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در دوران باراک اوباما و دونالد ترامپ (با تاکید بر توافق هسته‏‌ای با جمهوری اسلامی ایران) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 31-61]
 • لیبی انقلاب‌های ناتمام: یمن، لیبی، و تونس پس از بهار عربی [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 147-152]

م

 • ماده 9 قانون مدنی اجرای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در نظام حقوقی ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 121-138]
 • مالکیت فکری بررسی نقش رژیم بین المللی حقوق مالکیت فکری موثر درکاهش تغییرات آب و هوایی [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 227-249]
 • مالکیت فکری الزامات بین‌المللی مالکیت فکری در جامعه بین‌المللی و کارکرد آن در حقوق ایران و آمریکا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 271-286]
 • ماهیت تعهدات ماهیت تعهدات تابعان حقوق بین‌الملل نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 59-76]
 • مباررزه با فساد بررسی پیامدهای قوانین مبارزه با رشوه‌خواری خارجی بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای در حال توسعه [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 113-134]
 • مبارزه کاربرد ویجیلانت و ویجیلانتیسم در راستای تضمین عدالت در جوامع [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 95-135]
 • متدلوژی کاربرد "نظریه کوانتوم" در تحلیل سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 89-102]
 • متغیرهای عمومی نقش متغیرهای عمومی در فرایند سیاستگذاری سیاست خارجی اتحادیه اروپا [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 207-225]
 • متن زبان حقوق بین‌الملل؛ در بوته آزمون تک صدایی یا چند صدایی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 19-30]
 • محافظه کاری هویت گرایی در سیاست خارجی عربستان سعودی و پیامدهای منطقه‌ای آن [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 181-210]
 • محافظه کاری چالش‌های توسعه سیاسی در عربستان سعودی در دوران بن‌سلمان با تأکید بر مدل برنارد کریک [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 67-86]
 • محاکم کیفری بین‌المللی تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین‌المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 119-126]
 • محاکم کیفری بین‌المللی مفهوم ریشه کنی و جنایت علیه بشریت در پرونده 002 شعب فوق العاده دادگاه‌های کامبوج [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 199-227]
 • محاکم ویژه مفهوم ریشه کنی و جنایت علیه بشریت در پرونده 002 شعب فوق العاده دادگاه‌های کامبوج [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 199-227]
 • محرومیت‌ اساسی انتساب سلب‌ مالکیت غیرمستقیم اموال سرمایه‌گذار خارجی به ‌دولت در پرتو رویه‌ داوری‌های بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 143-162]
 • محمد بن سلمان چالش‌های توسعه سیاسی در عربستان سعودی در دوران بن‌سلمان با تأکید بر مدل برنارد کریک [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 67-86]
 • محور مقاومت عادی‌سازی روابط عربستان و رژیم اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تهدیدات علیه محور مقاومت [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 287-314]
 • محیط بین‌الملل تبیین سیاست هسته‌ای دولت‌های نهم و دهم براساس مدل پیوستگی جیمزروزنا [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 141-163]
 • محیط داخلی تبیین سیاست هسته‌ای دولت‌های نهم و دهم براساس مدل پیوستگی جیمزروزنا [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 141-163]
 • محیط زیست اصل تناسب؛ سنتز اصول تفکیک و ضرورت نظامی در حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]
 • محیط زیست حمایت از محیط زیست جنگل در مخاصمات مسلحانه بر پایه حقوق بشر بین الملل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 105-120]
 • محیط زیست بین الملل نارسایی قوانین ایالتی آمریکا و ضرورت هم‌گام‌سازی در حقوق زیست بین‌المللی در خصوص بارورسازی ابرها و تاسیس آژانس اصلاح آب و هوا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 81-101]
 • مخاصمات مسلحانه مسئولیت بین‌المللی ناشی از فعالیت‌های ارتش‌های خصوصی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 69-106]
 • مخاصمات مسلحانه حمایت از محیط زیست جنگل در مخاصمات مسلحانه بر پایه حقوق بشر بین الملل [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 105-120]
 • مخاصمات مسلحانه بین‌المللی نوع سوم مخاصمات مسلحانه [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 1-20]
 • مخاصمات مسلحانه بین المللی اصل تناسب؛ سنتز اصول تفکیک و ضرورت نظامی در حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]
 • مخاصمات مسلحانه داخلی(غیر بین‌المللی) نوع سوم مخاصمات مسلحانه [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 1-20]
 • مخاصمات مسلحانهف وجدان دسته جمعی بشری بازخوانی پارادوکس حاکمیت و مداخله در حقوق بین الملل نوین (مطالعه موردی: بحران سوریه) [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 223-243]
 • مخاصمه اوکراین و روسیه" توسل به زور برای پیشگیری از ژنوسید: جدال حقوقی اوکراین و روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 7-28]
 • مخاطرات زیست‌محیطی تبیین ابعاد حفاظت از محیط زیست در پرتو توسعه گرایی و همگرایی بین المللی [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 93-112]
 • مداخله بازخوانی پارادوکس حاکمیت و مداخله در حقوق بین الملل نوین (مطالعه موردی: بحران سوریه) [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 223-243]
 • مداخله نظامی عربستان بررسی ابعاد حقوقی مداخله نظامی عربستان در یمن با تاکید بر قطعنامه 2216 شورای امنیت [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 39-58]
 • مداراگری حق تفاوت [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 29-46]
 • مدت معقول دادرسی رعایت مدت زمان معقول فرآیند کیفری از منظر بایسته‌های حقوق بشر [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 159-174]
 • مدرنیزاسیون نوسازی و احزاب سیاسی: مطالعه موردی دولت ‌هاشمی رفسنجانی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 90-114]
 • مدل پیوستگی جیمزروزنا تبیین سیاست هسته‌ای دولت‌های نهم و دهم براساس مدل پیوستگی جیمزروزنا [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 141-163]
 • مدل تعدیل‌شده از مدل ساختار والتز بررسی تحول در ساختار نظام بین الملل: بر اساس ساختار تعدیل یافته از مدل والتز [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 283-304]
 • مدودیف‌ تغییرهای روابط ایالات متحده و فدراسیون روسیه در دوره مدودیف [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 15-42]
 • مدیریت بحران ارزیابی بایسته‌ها و الزامات رفتاری جمهوری اسلامی ایران در سوریۀ پسابحران [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 47-64]
 • مدیریت جنگ رکن مادی جنایت تجاوز ارضی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در کامپالا [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 51-73]
 • مدیریت زیست محیطی دستیابی به توسعه پایداردر سطح بین المللی با تأکید بربعد زیست محیطی باطراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 183-204]
 • مدیریت یکپارچه دستیابی به توسعه پایداردر سطح بین المللی با تأکید بربعد زیست محیطی باطراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 183-204]
 • مذاکرات ایران و 5 + 1 توافق هسته‌ای: بن بست یا شاهراهی برای روابط با ایران [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 159-189]
 • مرزسازی مهاجرت و مرزهای بشردوستانه؛ نقض حقوق بشر به نام حقوق بشر در اتحادیه اروپا [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 7-23]
 • مرزهای بشردوستانه مهاجرت و مرزهای بشردوستانه؛ نقض حقوق بشر به نام حقوق بشر در اتحادیه اروپا [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 7-23]
 • مسأله‌ی ‌هسته‌ای ایران تأثیر جایگاه روسیه در ساختار قدرت جهانی بر مسأله‌ ‌هسته‌ای ایران (از 2003 تا 2023) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 305-327]
 • مسئله امنیت نقش اتحادیه اروپا در ناامنی‌هایی اروپای مرکزی و شرقی در دوران پسا کمونیستی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 227-249]
 • مسئله کردستان مسئله کرد‌ها و روابط ایران و ترکیه: 1991- 2015 [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 67-90]
 • مسئولیت مسئولیت دولت و بخش خصوصی در قبال حقوق بشر [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 65-88]
 • مسئولیت تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین‌المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 119-126]
 • مسئولیت مسئولیت سازمان ملل متحد برای فعل‌های مغایر با موازین بین‌المللی (بررسی تفصیلی گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص جنگ غزه) [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 113-129]
 • مسئولیت بررسی تطبیقی مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب : حقوق اروپا، حقوق فرانسه، حقوق آمریکا و حقوق ایران [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 87-100]
 • مسئولیت مسئولیّت ناشی از کالاهای معیوب در حقوق تجارت بین‌الملل [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 43-66]
 • مسئولیت مواجهه مصونیت مقامات عالی‌ترین دولتی و مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرایم بین‌المللی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 115-172]
 • مسئولیت رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریاها [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 161-177]
 • مسئولیت اسلام و حکومت قانون [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 21-50]
 • مسئولیت‌ توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل فضا فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی بیمه فعالیت‌های فضایی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 93-118]
 • مسئولیت بین‌المللی مسئولیت بین‌المللی ناشی از فعالیت‌های ارتش‌های خصوصی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 69-106]
 • مسئولیت بین‌المللی عدالت انتقالی ضرورت‌ها و چالش‌ها [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 47-58]
 • مسئولیت بین‌المللی دولت تبیین مفهوم عدالت انتقالی در نظام بین‌المللی حقوق بشر با تاکید بر پرونده مصر [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 1-28]
 • مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت‌گرایی» در شناسایی «تعهدات عام‌الشمول» حقوق بین‌الملل [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 219-246]
 • مسئولیت حمایت حقوق بشر در پرتو یکجانبه‌گرایی و اقدامات زورمدارانه [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 27-43]
 • مسئولیت دولت مسئولیت بین‌المللی ناشی از فعالیت‌های ارتش‌های خصوصی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 69-106]
 • مسئولیت دولت مسئولیت دولت ها درمقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 171-187]
 • مسئولیت کیفری مسئولیت بین‌المللی ناشی از فعالیت‌های ارتش‌های خصوصی [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 69-106]
 • مسابقه تسلیحاتی ناکامی‌های سناریوی گسترش پله‌ای تسلیحات: چشم انداز روابط ایران و عربستان سعودی [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • مسلمانان ما سایر اسپارتها: شرق شناسی، فراسوی، و دشمن "دیگر" [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 39-61]
 • مسوولیت بین‌المللی بازخوانی پارادوکس حاکمیت و مداخله در حقوق بین الملل نوین (مطالعه موردی: بحران سوریه) [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 223-243]
 • مسیحیان شرقی دیوان کیفری بین‌المللی و کمک به مسیحیان شرقی؟ [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 79-88]
 • مشارکت ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی ایران IPC از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق ایران [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 177-196]
 • مشارکت سیاسی نوسازی و احزاب سیاسی: مطالعه موردی دولت ‌هاشمی رفسنجانی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 90-114]
 • مشارکت سیاسی نگاهی بر مشارکت سیاسی زنان ایران در بین سال های ۲۰۰۱-۲۰۱۱ [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 29-48]
 • مشارکت سیاسی تأثیر مشارکت سیاسی بر جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: مقایسه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و 1400) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشروعیت مقابله با افراطی‌گری دینی در حقوق بین‌الملل؛ تأملی بر چالش‌ها و موانع [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 121-142]
 • مشروعیت بررسی تأثیر وضعیت سیاسی رژیم اسرائیل برامنیت آن [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 29-60]
 • مشروعیت بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری ایران و عربستان با تأکید بر نظریه سازه‌انگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشروعیت تأثیر مشارکت سیاسی بر جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: مقایسه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و 1400) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشروعیت دموکراتیک شناسایی امارت اسلامی افغانستان (طالبان) از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 7-22]
 • مصر چالش‏های عدالت انتقالی با اقتدارگرایی در مصر پسامبارک؛ ارزیابی نقش نظام قضایی در ایجاد حکمرانی خوب [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 90-119]
 • مصر بررسی مقایسه ای الگوی حکمرانی خوب بین دو کشور مصر ‌تونس از ۲۰۱۱تا ۲۰۱۹ [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 231-252]
 • مصر سیاسی‌شدن هویت‌های قومی و مذهبی از منظر مبانی نظری ثبات سیاسی در مصر بعد از بهار عربی (2011-2022) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصرف‌کننده بررسی تطبیقی مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب : حقوق اروپا، حقوق فرانسه، حقوق آمریکا و حقوق ایران [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 87-100]
 • مصونیت مواجهه مصونیت مقامات عالی‌ترین دولتی و مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرایم بین‌المللی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 115-172]
 • مطالعات منطقه‌ای بازیابی جایگاه تاریخی ایران در خلیج فارس در تعامل با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 41-57]
 • مطالعات منطقه ای سیاست خارجی قطر و استفاده از قدرت ظریف [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 91-135]
 • مطالعه تطبیقی نگرش اقتصادی، اجتماعی حقوق بشر به مثابه اقتصاد استوار [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 1-28]
 • معافیت از مجازات چالش‏های عدالت انتقالی با اقتدارگرایی در مصر پسامبارک؛ ارزیابی نقش نظام قضایی در ایجاد حکمرانی خوب [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 90-119]
 • معاملات تهاتری پولشویی مبتنی بر سوء‌استفاده از نظام تجارت بین‌الملل با نگاهی به چالش‌های بنیادی نظام تجاری ایران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 257-282]
 • معامله با حق استرداد معامله با حق استرداد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا (انگلیس و آمریکا) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 153-170]
 • معاهدات تکمیل نظام حقوقی حاکم بر حمل‌ونقل بین‌المللی توسط عرف‌های فراملی [دوره 17، شماره 4، 1399، صفحه 139-157]
 • معاهدات منابع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری؛ تفوق قوانین داخلی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 63-82]
 • معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی نقش دکترین خرق حجاب شرکتی در توسعه حقوق بین‌الملل [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 219-243]
 • معاهده ابعاد مختلف حق شرط، معاهدات حقوق بشری و تحلیلی اجمالی بر حق شرط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 75-94]
 • معاهده سیاست‌های نمادین معاهده جرایم سایبری شورای اروپا [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 31-47]
 • معرفت شناسی بررسی مقایسه ای مبانی معرفت شناختی رویکردهای میانه در روابط بین الملل [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 193-214]
 • معنا زبان حقوق بین‌الملل؛ در بوته آزمون تک صدایی یا چند صدایی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 19-30]
 • معیار شرط ابعاد مختلف حق شرط، معاهدات حقوق بشری و تحلیلی اجمالی بر حق شرط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 75-94]
 • مفهوم تجاوز تحول مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل کیفری و کیفیت تعامل ایران با دیوان کیفری بین المللی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 215-230]
 • مقامات عالی رتبه دولت ی مواجهه مصونیت مقامات عالی‌ترین دولتی و مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرایم بین‌المللی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 115-172]
 • مقررات ایران حبس زدایی سلامت‌محور؛ برآیند سلامت و عدالت در رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 95-120]
 • مقررات ایران تحلیلی بر نقش و جایگاه پرستاران قانونی در مؤسسات کیفری با رویکردی بر کشورهای کانادا و ایالات‌متحده امریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقررات بین المللی منابع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری؛ تفوق قوانین داخلی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 63-82]
 • مقیاس‌های عدالت بدون برابری، مبارزه برای آزادی به ظلم و ستم بدل شده است [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 121-132]
 • مکانیسم‌های اجرایی عملکرد دولت‌ها و اجرای حقوق بشر؛ مطالعه موردی دولت یازدهم ج.ا.ایران [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 49-69]
 • مکتب استنفورد ارزیابی بایسته‌ها و الزامات رفتاری جمهوری اسلامی ایران در سوریۀ پسابحران [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 47-64]
 • مکتب انگلیسی بررسی مقایسه ای مبانی معرفت شناختی رویکردهای میانه در روابط بین الملل [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 193-214]
 • مکتب انگلیسی (رهیافت جامعه بین‌‏الملل) مفهوم جامعه بین‏‌الملل و تلاش برای پیوند میان حقوق بین‏‌الملل و روابط بین‌الملل [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 7-30]
 • مکتب جوچه تحلیل مؤلفه‌های توتالیتاریسم در کره شمالی [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 47-65]
 • مکتب کپنهاگ تأثیر پروژه ایران هراسی در راهبرد منطقه ای جدید اسرائیل [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 67-86]
 • مکتب کپنهاگ تحلیل تطبیقی نقش ایدئولوژیک ایران و عربستان در تحولات یمن [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 77-95]
 • ملاحظات استراتژیک تاثیر متغیر ایران بر روابط نظامی، اقتصادی،سیاسی چین و رژیم اسرائیل [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 271-296]
 • ملاصدرا مدارا و شناخت متقابل در جهانی شدن ترکیبی [دوره 20، شماره 2، 1402، صفحه 51-80]
 • ملت سازی شناخت افغانستان [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 63-76]
 • ملیت گرایی مصرف کننده" آثار دشمنی اقتصادی و ملیت‌گرایی بر تجارت بین‌الملل [(مقالات آماده انتشار)]
 • ممنوعیت ممنوعیت حجاب برقع در سال 2018 دانمارک: پیوستن به روند اروپا و ارسال پیام ملی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 63-89]
 • منا چرایی تداوم دولت درمانده در منطقه منا از بهار عربی تا کرونا ویروس [دوره 18، شماره 4، 1400، صفحه 43-64]
 • منابع حقوق بین الملل کارکرد و منزلت تصمیمات قضایی در رویه دیوان بین المللی دادگستری [دوره 17، شماره 2، 1399، صفحه 27-51]
 • منازعات جایگاه کشمکش‌ها، انقلاب‌ها و جنگ‌ها در تکامل مفهوم حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 11-42]
 • مناطق پیرامونی بررسی آینده‌پژوهی حضور ناتو در خاورمیانه و محیط پیرامونی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 169-193]
 • مناطق کُردنشین ایران اثرات استقلال‌خواهی اقلیم کردستان عراق بر انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 157-179]
 • منافع ملی ورزش، سیاست و روابط بین‏‌ا‌لملل [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 185-220]
 • منافع ملی تحولات نوین منافع ملی و تاثیر آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله [(مقالات آماده انتشار)]
 • منش ترامپ و میدان تصمیم‏ گیری برجام؛ از خروج تا سناریوی آینده [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 25-47]
 • منشور ملل متحد ضرورت بازنگری اصل عدم مداخله در پرتو هنجارهای نوظهور در حقوق بشر [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 143-164]
 • منطقه بررسی تأثیر سیاست‌های نظامی بر امنیت منطقه‌ای خلیج فارس [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 155-182]
 • منطقه جایگاه منطقه فراملی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 197-218]
 • منطقه فراملی جایگاه منطقه فراملی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 197-218]
 • منطقه‌‌گرایی روندهای مدرن همگرایی منطقه ای و حقوق اوراسیایی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 79-119]
 • منطقه‌گرایی جایگاه منطقه فراملی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 197-218]
 • منطقه گرایی حکمرانی منطقه ای خیریه ها؛ راهبردی برای همکاری کشورهای خاورمیانه در شرایط عدم اطمینان [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 91-111]
 • منطقه‌ی جدید روندهای مدرن همگرایی منطقه ای و حقوق اوراسیایی [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 79-119]
 • منع خشونت مسئولیت دولت ها درمقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 171-187]
 • منفعت‌ اساسی انتساب سلب‌ مالکیت غیرمستقیم اموال سرمایه‌گذار خارجی به ‌دولت در پرتو رویه‌ داوری‌های بین‌المللی [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 143-162]
 • مهاجرت مهاجرت و مرزهای بشردوستانه؛ نقض حقوق بشر به نام حقوق بشر در اتحادیه اروپا [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 7-23]
 • مهاجرت اسلام در سوئد؛ موضوعی اجتماعی، سیاسی یا امنیتی؟ [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 57-79]
 • مهاجرت بررسی رویکرد حزبی و سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده (1993 تا 2020) [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 169-191]
 • مهندسی اقلیم نارسایی قوانین ایالتی آمریکا و ضرورت هم‌گام‌سازی در حقوق زیست بین‌المللی در خصوص بارورسازی ابرها و تاسیس آژانس اصلاح آب و هوا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 81-101]
 • مهندسی زمین نارسایی قوانین ایالتی آمریکا و ضرورت هم‌گام‌سازی در حقوق زیست بین‌المللی در خصوص بارورسازی ابرها و تاسیس آژانس اصلاح آب و هوا [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 81-101]
 • موازنه آرمان‌گرایی-واقع‌گرایی نسبت آفند-پدافند در رهنامه نظامی ایران با آرمان‏گرایی-واقع‏گرایی در سیاست خارجی (۱۳۶۸-۱۴۰۰) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 189-217]
 • موازنه آفند-پدافند نسبت آفند-پدافند در رهنامه نظامی ایران با آرمان‏گرایی-واقع‏گرایی در سیاست خارجی (۱۳۶۸-۱۴۰۰) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 189-217]
 • موازنه برون‌گرا موزانه برون‌گرای هیأت جدید رهبری عربستان سعودی در برابر جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 113-147]
 • موازنه ترکیبی تهاجمی رویکرد ایالات متحده نسبت به استمرار توسعه اقتصادی-نظامی چین (مطالعه موردی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 71-91]
 • موازنه تهدید تهدیدات روزافزون آمریکا در خلیج فارس و کنش‌ها و اقدامات ضدهژمون ایران [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 117-134]
 • موازنه تهدید موازنه گری پویا: چارچوبی برای تحلیل موازنه گری عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 81-100]
 • موازنه قدرت تاثیر متغیر ایران بر روابط نظامی، اقتصادی،سیاسی چین و رژیم اسرائیل [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 271-296]
 • موازنه قوا موزانه برون‌گرای هیأت جدید رهبری عربستان سعودی در برابر جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 113-147]
 • موازنه قوا اتحاد عربستان سعودی و اسرائیل با آمریکا و پیامدهای آن بر موازنه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه [دوره 17، شماره 3، 1399، صفحه 7-25]
 • موازنه قوا موازنه گری پویا: چارچوبی برای تحلیل موازنه گری عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 81-100]
 • موازنه‌گری پویا موازنه گری پویا: چارچوبی برای تحلیل موازنه گری عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 81-100]
 • موازین بین‌المللی مسئولیت سازمان ملل متحد برای فعل‌های مغایر با موازین بین‌المللی (بررسی تفصیلی گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص جنگ غزه) [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 113-129]
 • موصل بررسی انگیزه‌های دولت عدالت و توسعه ترکیه از کارزار نظامی-سیاسی در استان نینوای عراق [دوره 18، شماره 3، 1400، صفحه 29-52]
 • موقعیت وجود و فعالیت احزاب سیاسی، پیش شرط استقرار و فعالیت نظام پارلمانی [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 109-127]
 • موقعیت ژئوپلیتیکی تبیین ژئوپلیتیکی همگرایی اقتصادی هند با ایران [دوره 20، شماره 1، 1402، صفحه 125-144]
 • میانجیگری دوستان و دشمنان درس‌هایی از جنگ جهانی اول برای ظهور آسیا و تمدن‌های آنها [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 137-145]