دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی- پژوهشی مستقل

صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر در پرتوی نسل سوم حقوق بشر( با تاکید بر کشور ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22034/isj.2023.387233.1980

لیلا رئیسی


مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

رویکرد غرب در عدم اشاعه هسته‌ای: مقایسه پرونده هسته‌ای ایران و کره‌جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22034/isj.2023.368476.1928

حسن برجعلی زاده؛ مهدی ذاکریان؛ بهزاد شاهنده


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

اسپانیا و مذاکرات هسته ‎ای ایران: محدودیت‎ها و رویکرد قدرت نرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22034/isj.2023.386776.1974

سید داود آقائی؛ راج دیپ سینگ


مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

عملکرد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مواجهه با بحران یمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22034/isj.2023.397176.2008

محمدحسین کمالی؛ حمید احمدی


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

فرایند های تغییر وتحول منطقه ای و تاثیر آن بر رقابت ژئوپلیتیکی ترکیه2022-2016 (مدیترانه شرقی، قفقاز جنوبی و بحران اوکراین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

10.22034/isj.2023.361648.1904

ابراهیم باقری؛ محمدرضا مجیدی؛ فرشاد عظیمی


آثار دشمنی اقتصادی و ملیت‌گرایی بر تجارت بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.22034/isj.2023.371059.1933

مصطفی حیدری هراتمه


مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

تأثیر تجارت بر امنیت: مطالعه موردی قطر (2008 تا 2020)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.22034/isj.2023.389897.1988

مجیدرضا مومنی؛ هدی یوسفی نجف آبادی


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

عملیات روانی رسانه‌های غربی علیه ایران و روسیه، اهداف و منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1402

10.22034/isj.2023.397105.2007

وحید افراسیابان؛ مجید عباسی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی از منظر آرای داوری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22034/isj.2023.360626.1901

یوسف بهدادی نیا؛ سیدیاسر ضیایی؛ علی مشهدی


تحولات نوین منافع ملی و تاثیر آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

10.22034/isj.2023.401556.2022

سید سعید احمدی؛ ابوالفضل لطفی زاده؛ فرشید جعفری پابندی


بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری ایران و عربستان با تأکید بر نظریه سازه‌انگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22034/isj.2023.360254.1898

فاطمه نژادی فر؛ مهدی ذاکریان؛ پرویز احدی


رویکرد جاری حقوق بین‌الملل در قبال تبعیض و آپارتاید علمی و چالش‌های موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22034/isj.2023.386710.1975

علیرضا اکبری؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیگی


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

لزوم اصلاح کنوانسیون بیع‌ بین‌المللی کالا در پرتو رویکرد دولت‌ها و اقتضائات نوین جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/isj.2023.387217.1979

فرهاد کابالی ثمرتوئی؛ موسی عاکفی قاضیانی


مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از طرح پژوهشی

تأثیر مشارکت سیاسی بر جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: مقایسه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و 1400)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1402

10.22034/isj.2023.178712

محمد آقاعلیخانی؛ اصغر پرتوی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

سیاسی‌شدن هویت‌های قومی و مذهبی از منظر مبانی نظری ثبات سیاسی در مصر بعد از بهار عربی (2011-2022)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/isj.2023.370911.1954

یلدا بهرامپور؛ ابوالقاسم طاهری؛ مجتبی مقصودی


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

مطالعه‌ی دیپلماسی عمومی پوشش دیپلماتیک مقامات خارجی در دیدار با مقامات ایران، از 1389 تا 1398 ه.ش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/isj.2023.357944.1897

علی خاکسار؛ بی‌بی جمیله هاشمی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

تحلیلی بر نقش و جایگاه پرستاران قانونی در مؤسسات کیفری با رویکردی بر کشورهای کانادا و ایالات‌متحده امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/isj.2023.397045.2006

میترا صدقی ثابت؛ امیررضا محمودی؛ عاطفه لرکجوری؛ شادی دهقان زاده


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

کاربست راهبرد قتل‌های هدفمند علیه رهبران تروریسم: نقدی حقوقی بر توجیهات نظامی با تأکید بر ضوابط حقوقی بین‌المللی قابل اعمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/isj.2023.389138.1986

پوریا ابراهیم زاده؛ سمیه رحمانیان