موضوعات = غرب آسیا
جهان عرب در دوره پساناآرامی؛ دغدغه های امنیت اجتماعی-اقتصادی پیش رو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22034/isj.2022.332876.1773

مهدی زیبائی


ایالات متحده آمریکا و جنگ عراق در پرتو سازه انگاری و استراتژی فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22034/isj.2022.298483.1558

رامسین بیت جم؛ محمد علی خسروی؛ رضا جلالی؛ دیدخت صادقی حقیقی


جایگاه منطقه فراملی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/isj.2022.311768.1757

حسین رمضانی خردمردی؛ حمید احمدی


تاثیر متغیر ایران بر روابط نظامی، اقتصادی،سیاسی چین و اسرائیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22034/isj.2022.342264.1829

مرتضی نورمحمدی؛ وحید افراسیابان


بازنمود استمرار فرهنگ راهبردی ایران در ساخت و بنیان سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی

دوره 17، شماره 2، مهر 1399، صفحه 97-114

10.22034/isj.2020.120534

علیرضا مسعود؛ مهدی ذاکریان؛ عبدالعلی قوام؛ حمید احمدی