موضوعات = محیط زیست
تعداد مقالات: 5
1. دستیابی به توسعه پایداردرسطح بین المللی با تاکید بربعد زیست محیطی باطراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.22034/isj.2021.278880.1424

محمد سهراب بیگی؛ محمدرضا باقرزاده؛ یوسف قلی پور کنعانی


2. اجرای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در نظام حقوقی ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 18، شماره 1، تابستان 1400، صفحه 121-138

10.22034/isj.2021.260906.1311

اعظم پرنده مطلق؛ عباس پورهاشمی؛ شیرین شیرازیان؛ علی زارع


3. کاربرد فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 17، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 91-111

10.22034/isj.2020.120753

نیلوفر صادقی؛ سیدعباس پورهاشمی؛ علی مشهدی؛ علی فقیه حبیبی


5. روش‌های اجرای اهداف توسعه پایدار در منطقه خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست

دوره 16، شماره 4، بهار 1399، صفحه 111-131

10.22034/isj.2020.113674

شیما نادری؛ مریم افشاری؛ پروین فرشچی؛ سیدعباس پورهاشمی