کلیدواژه‌ها = برجام
پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای ایران در دوره ترامپ و آغاز دوره بایدن

دوره 17، شماره 3، دی 1399، صفحه 157-176

10.22034/isj.2021.275512.1414

عقیل نقشبندی؛ محمدرضا دهشیری؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا قائدی


توافق هسته‌ای: بن بست یا شاهراهی برای روابط با ایران

دوره 14، شماره 4، اردیبهشت 1397، صفحه 159-189

سید حسین موسویان؛ یونس محمودیه