کلیدواژه‌ها = سیاست
بررسی علل تغییر سیاست‌های راهبردی دولت ترکیه در سوریه (2023-2020)

دوره 20، شماره 4، فروردین 1403، صفحه 271-289

10.22034/isj.2023.411761.2058

ابوالفضل چرخ انداز؛ آرمین امینی


پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای ایران در دوره ترامپ و آغاز دوره بایدن

دوره 17، شماره 3، دی 1399، صفحه 157-176

10.22034/isj.2021.275512.1414

عقیل نقشبندی؛ محمدرضا دهشیری؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا قائدی


بررسی تأثیر سیاست‌های نظامی بر امنیت منطقه‌ای خلیج فارس

دوره 16، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 155-182

10.22034/isj.2019.107470

سهیل سهیلی نجف آبادی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا قائدی؛ رضا سیمبر


ورزش، سیاست و روابط بین‏‌ا‌لملل

دوره 15، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 185-220

10.22034/isj.2018.91345

فاطمه شاه‏رضایی؛ رضا شیرزادی


نگاهی بر مشارکت سیاسی زنان ایران در بین سال های ۲۰۰۱-۲۰۱۱

دوره 13، شماره 2، آبان 1395، صفحه 29-48

الهه کولایی؛ عفیفه عبادی