کلیدواژه‌ها = کرامت انسانی
چالش‌های دگرباشان در چارچوب حقوق اسلامی و حقوق بشر

دوره 20، شماره 4، فروردین 1403

10.22034/isj.2024.406271.2038

محدثه قوامی پور سرشکه؛ امیررضا محمودی


کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی از منظر اسلام

دوره 12، شماره 4، اردیبهشت 1395، صفحه 77-111

سیده فاطمه آقاجانپور میر