کلیدواژه‌ها = شورای امنیت
مدل های حقوقی حاکمیت قانون با تمرکز بر حق وتو اعضای دائم شورای امنیت

دوره 19، شماره 2، مهر 1401، صفحه 179-194

10.22034/isj.2022.306003.1609

حسین ملکشاهی؛ فرید ازادبخت؛ هنگامه غضنفری


چند جانبه گرایی و قدرت ایده

دوره 14، شماره 2، آبان 1396، صفحه 1-11

محمد جواد ظریف


بررسی دستور موقت و ضمانت اجرای آن در دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 13، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 59-92

احمدرضا سلیمان زاده؛ هستی کوشا