کلیدواژه‌ها = منافع ملی
تحولات نوین منافع ملی و تاثیر آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله

دوره 20، شماره 3، دی 1402، صفحه 211-228

10.22034/isj.2023.401556.2022

سید سعید احمدی؛ ابوالفضل لطفی زاده؛ فرشید جعفری پابندی


ورزش، سیاست و روابط بین‏‌ا‌لملل

دوره 15، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 185-220

10.22034/isj.2018.91345

فاطمه شاه‏رضایی؛ رضا شیرزادی