کلیدواژه‌ها = جامعه بین‌المللی
تحولات نوین منافع ملی و تاثیر آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله

دوره 20، شماره 3، دی 1402، صفحه 211-228

10.22034/isj.2023.401556.2022

سید سعید احمدی؛ ابوالفضل لطفی زاده؛ فرشید جعفری پابندی


حقوق بشر و جامعه بین‌المللی

دوره 15، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 31-41

10.22034/isj.2019.89545

دومینیکا دی فازیو