کلیدواژه‌ها = "مخاطرات احتمالی"
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 17، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 91-111

10.22034/isj.2020.120753

نیلوفر صادقی؛ سیدعباس پورهاشمی؛ علی مشهدی؛ علی فقیه حبیبی