کلیدواژه‌ها = اتحادیه اروپا
نقش متغیرهای عمومی در فرایند سیاستگذاری سیاست خارجی اتحادیه اروپا

دوره 18، شماره 3، دی 1400، صفحه 207-225

10.22034/isj.2022.293760.1547

سجاد عبادی؛ علی طباطبایی پناه؛ علیرضا سلطانی


تحول رویکرد گروه ویشاگراد به امنیت از 1991 تا 2017

دوره 14، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 137-165

محمدرضا دهشیری؛ میلاد ربانی