کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل- فلسطین- اسرائیل- حاکمیت- مراجع بین‌المللی
حقوق بین‌الملل و اختلاف اسرائیل و فلسطین

دوره 13، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 21-40

سید محمد باقر امیریان