کلیدواژه‌ها = : حقوق بین‌الملل محیط زیست
طراز جهانی حقوق بین‌الملل محیط زیست : راهبردها و رهیافت‌ها

دوره 15، شماره 2، آبان 1397، صفحه 107-137

10.22034/isj.2018.89776

سبحان طیبی؛ هادی طالع خرسند؛ سیدعباس پورهاشمی