کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل
تعداد مقالات: 5
2. جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی

دوره 15، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 139-155

10.22034/isj.2018.90666

علیرضا آریک ادکانیان؛ میثم خسروی


4. روندهای مدرن همگرایی منطقه ای و حقوق اوراسیایی

دوره 13، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 79-119

راشد قربان اُف