کلیدواژه‌ها = عدالت انتقالی
جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی

دوره 15، شماره 2، آبان 1397، صفحه 139-155

10.22034/isj.2018.90666

علیرضا آریک ادکانیان؛ میثم خسروی


عدالت انتقالی ضرورت‌ها و چالش‌ها

دوره 14، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 47-58

امیرحسین مهرگان