کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
تعداد مقالات: 5
1. روش‌های اجرای اهداف توسعه پایدار در منطقه خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست

دوره 16، شماره 4، بهار 1399، صفحه 111-131

10.22034/isj.2020.113674

شیما نادری؛ مریم افشاری؛ پروین فرشچی؛ سیدعباس پورهاشمی


2. بررسی تأثیر سیاست‌های نظامی بر امنیت منطقه‌ای خلیج فارس

دوره 16، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 155-182

10.22034/isj.2019.107470

سهیل سهیلی نجف آبادی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا قائدی؛ رضا سیمبر


3. محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس

دوره 14، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 49-66

پیروز مجتهدزاده؛ بهادر زارعی


4. سیاست خارجی قطر و استفاده از قدرت ظریف

دوره 14، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 91-135

مهران کامروا