کلیدواژه‌ها = امنیت سایبری
ضرورت همکاری دولتها در تقویت امنیت سایبری

دوره 19، شماره 2، مهر 1401، صفحه 163-178

10.22034/isj.2022.305392.1603

پرویز فرشاسعید؛ محمود جلالی؛ مهناز گودرزی


چالش‌های امنیت سایبری در کشورهای آسه‌ آن

دوره 18، شماره 1، تیر 1400، صفحه 139-156

10.22034/isj.2021.252695.1237

الناز کتانچی؛ بابک پورقهرمانی