کلیدواژه‌ها = یمن
مسئولیت جنگ سالاران بر بحران غذایی در یمن

دوره 15، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 27-48

10.22034/isj.2019.89595

علیرضا آریک ادکانیان؛ میثم خسروی


انقلاب‌های ناتمام: یمن، لیبی، و تونس پس از بهار عربی

دوره 14، شماره 2، آبان 1396، صفحه 147-152

ابراهیم فریحات‌؛ گلاویژ همت بلندپور