کلیدواژه‌ها = سوء استفاده از حق
نقش دکترین خرق حجاب شرکتی در توسعه حقوق بین‌الملل

دوره 19، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 219-243

10.22034/isj.2023.370286.1931

رضا فرهمند؛ حسن صدیق؛ مجتبی اصغریان؛ فتح الله رحیمی


عدالت انتقالی ضرورت‌ها و چالش‌ها

دوره 14، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 47-58

امیرحسین مهرگان